Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Умови ураження електричним струмом

Класифікація електроустановок, приміщень электроопасности

Основні вимоги до улаштування електроустановок викладені в чинних Правилах пристрою електроустановок від 08.07.2002 № 204. Під електроустановками розуміється сукупність машин, апаратів, ліній та допоміжного обладнання (разом з приміщеннями, в яких вони встановлені), призначених для виробництва, передачі, розподілу і перетворення електричної енергії. Вони діляться на електроустановки до 1000 В і понад 1000 В, причому і ті й інші можуть експлуатуватися в мережах з ізольованою і заземленою нейтралями.

Ізольованою нейтраллю називається нейтраль трансформатора або генератора, не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до нього через прилади сигналізації, захисту, контролю і т. п.

Якщо нейтраль приєднана до заземлювального пристрою безпосередньо або через малий опір, то вона називається заземленою.

В залежності від умов, що підвищують або знижують небезпеку ураження людини електричним струмом всі приміщення поділяються на приміщення з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні та без підвищеної небезпеки.

До приміщень з підвищеною небезпекою відносяться приміщення з підвищеною вологістю (понад 75%) або високою температурою (вище 35 °С). При наявності струмопровідних пилу та підлоги, а також при наявності можливості одночасного дотику до елементів, з'єднаних з землею, і металевим корпусам електроустаткування приміщення відноситься до класу підвищеної небезпеки.

Приміщення з високою відносною вологістю (близькою до 100%), хімічно активної середовищем або одночасною наявністю двох чи більше умов, відповідних приміщень з підвищеною небезпекою, називають особливо небезпечними.

У приміщеннях без підвищеної небезпеки відсутні всі вищевказані умови.

Проте небезпека ураження електричним струмом існує всюди, де використовуються електроустановки, тому приміщення без підвищеної небезпеки не можна назвати безпечними.

До особливо небезпечних відносяться механічні, ливарні, ковальські, складальні, гальванічні, термічні і т. п. цехи, компресорні та водонасосні станції, приміщення для зарядки акумуляторів і т. п. За ступенем небезпеки електроустановки поза приміщеннями прирівнюються до електроустановок, эксплуатирующимся в особливо небезпечних приміщеннях.

Умови та основні причини ураження електричним струмом

Ураження людини електрострумом або електричною дугою може відбутися в наступних випадках:

• при двофазному дотику, тобто одночасному дотику до двох фаз електроустановки, що знаходиться під напругою (рис. 11.1);

Рис. 11.1. Двофазне дотик; In = UЛ/Rn;

• при однофазному дотику, тобто дотику людини, що має гальванічну зв'язок з землею, до однієї фазі електроустановки, що знаходиться під напругою (рис. 11.2);

Рис. 11.2. Однофазне дотик: а - мережа з заземленою нейтраллю; Ih = Uф/ Rh; б - мережа з ізольованою нейтраллю; Ih=Uф/ (Rh + R/3)

• при дотику до нетоковедущим частинам електроустановок, що знаходяться під напругою в результаті пошкодження ізоляції, наприклад, до аварійного корпусу (рис. 11.3);

Рис. 113. Дотик до аварійного корпусу установки;

• включення під напругу кроку, тобто між двома точками ланцюга струму, що знаходяться одна від одної на відстані кроку, на яких одночасно стоїть людина (рис. 11.4);

Рис. 11.4. Включення під напругу кроку; Ih = Uiu/Rh

• при дії атмосферної електрики під час розряду блискавки;

• в результаті дії електричної дуги;

• при звільненні іншої людини, що знаходиться під напругою.

Примітка. In (I, h) - струм, що проходить через тіло людини; Rn (R,h) - опір тіла людини; Uф, Uл - фазна і лінійна напруги мережі; R - опір проводів мережі відносно землі; Unp, Uш - напруги дотику кроку.

Найбільшу небезпеку представляє двофазне дотик, так як в цьому випадку людина виявляється під робочою напругою мережі. Найбільшу ж кількість електротравм пов'язана з однофазний дотик людини до струмоведучих частин, при цьому напруга, під яким опиняється людина, не перевищує фазної напруги.

Явища при стіканні струму в землю

Стогін струму в землю відбувається тільки через провідник, що перебуває в безпосередньому контакті з землею. Такий контакт може бути випадковим або навмисним. В останньому випадку провідник або група з'єднаних між собою провідників, які перебувають у контакті із землею, називається заземлювачем.

Причинами стікання струму в землю є: замикання струмоведучої частини на заземлений корпус електричного обладнання, падіння проводу на землю, використання землі як дроти і т. п. У всіх цих випадках відбувається різке зниження потенціалу заземлювача φ3 (т. е. напруги відносно землі) з заземлившейся струмоведучої частини до значення, що дорівнює добутку струму, що стікає в землю I3, на опір, який цей струм зустрічає на своєму шляху, тобто опір заземлювача Rs розтіканню струму

φ3=I3·R3.

Це явище, вельми сприятливе за умовами безпеки використовується як міра захисту від ураження струмом при випадковій появі напруги на металевих нетоковедущих частин, які з цією метою заземлюються. Мінімальний потенціал, тобто φ = 0, буде мати точка, що відстоїть від заземлювача на х = x0. Практично область нульового потенціалу починається на відстані приблизно 20 м від заземлювача (рис. 11.5).

Напруга дотику. Напругою дотику називається напруга між двома точками ланцюга струму, яких одночасно торкається людина. Напруга дотику Unp або сила струму I, що протікає через тіло людини при нормальному (неаварійному) режимі електроустановки, не повинні перевищувати наступних значень (табл. 11.2).

Таблиця 11.2

Рід струму

Uпр , В, не більше

I, мА, не більше

Змінний, 50 Гц

2

0,3

Змінний, 400 Гц

3

Постійний

8

1

Рис. 11.5. Розтікання струму в ґрунті (а); напруга дотику; Uпр = Rnp · U3 (б) і напруга кроку; Uш = U2-U2 (в)

Крокову напругу. Кроковим напругою називається напруга між двома точками ланцюга струму, що знаходяться одна від одної на відстані кроку 0,8 м і на яких одночасно стоїть людина. Такий випадок може виникнути, якщо людина опиниться в зоні розтікання струму, яка утворюється навколо будь-якого провідника, який опинився в землі або на землі.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Причини електротравм та профілактика ураження електричним струмом
Заходи захисту від ураження електричним струмом
Фактори, що впливають на результат ураження людини електричним струмом
Класифікація електроустановок і приміщень з електробезпеки
Підстави виселення громадян з житлових приміщень
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Причини електротравм та профілактика ураження електричним струмом
Заходи захисту від ураження електричним струмом
Захист від ураження електричним струмом
Ринок землі
Землі рекреаційного призначення
Землі для забезпечення космічної діяльності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси