Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зміст загального плану і програми проведення аудиторської перевірки

Розробка загального плану і програми аудиторської перевірки ґрунтується на попередніх даних про економічне суб'єкті, а також на результатах проведених аналітичних процедур.

Проведенням аналітичних процедур аудиторська організація повинна виявити області, значущі для аудиту. Складність, об'єм і терміни проведення аналітичних процедур аудиторської організації слід варіювати залежно від обсягу і складності даних бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

У процесі підготовки загального плану і програми аудиту оцінюється ефективність системи внутрішнього контролю, що діє в економічного суб'єкта, і проводиться оцінка самої системи внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю ефективна, якщо своєчасно попереджає про виникнення недостовірної інформації, та виявляє її. Оцінюючи ефективність системи внутрішнього контролю, аудиторська організація повинна зібрати достатню кількість аудиторських доказів. Якщо аудиторська організація вирішує покластися на систему внутрішнього контролю і систему бухгалтерського обліку для одержання достатнього ступеня впевненості у вірогідності бухгалтерської звітності, вона повинна скорегувати обсяг майбутнього аудита.

При підготовці загального плану і програми аудиту аудиторської організації слід встановити прийнятні для неї рівень істотності й аудиторський ризик, що дозволяють вважати бухгалтерську звітність достовірної. Плануючи аудиторський ризик, аудиторська організація визначає невід'ємний (внутрішньогосподарський) ризик бухгалтерської звітності і ризик контролю, що присущи цій звітності незалежно від аудиту економічного суб'єкта. З урахуванням встановлених ризиків і рівня істотності аудиторська організація виявляє значимі для аудита області і планує необхідні аудиторські процедури. В процесі аудиту можуть виникнути обставини, що впливають на зміну аудиторського ризику і рівня істотності, установлені при плануванні.

Складаючи загальний план і програму аудиту, слід враховувати рівень автоматизації обробки облікової інформації, що також дозволить точніше визначити об'єм і характер аудиторських процедур.

Якщо аудиторська організація вважатиме за доцільне, вона може узгодити з керівництвом економічного суб'єкта окремі положення загального плану. При цьому вона незалежна у виборі прийомів і методів аудиту, відображених в загальному плані, але несе повну відповідальність за результати своєї роботи.

Результати проведених аудиторською організацією процедур при підготовці загального плану і програми слід детально документувати, оскільки вони служать підставою для планування аудиту і можуть використовуватися протягом всього процесу проведення аудиторських перевірок розділів і рахунків бухгалтерського обліку.

Загальний план - це керівництво здійснення програми аудиту. В процесі проведення аудиторської перевірки у аудиторської організації можуть виникнути підстави для перегляду окремих положень загального плану. Внесені в план зміни, а також причини змін аудитору варто докладно документувати.

У загальному плані необхідно передбачити терміни проведення аудита і скласти графік його проведення, підготовки звіту (інформації керівництву економічного суб'єкта) і аудиторського висновку. В процесі планування необхідно врахувати реальні трудовитрати, рівень суттєвості, проведену оцінку аудиторських ризиків.

У зазначеному плані аудиторська організація визначає спосіб проведення аудита на підставі результатів попереднього аналізу, оцінки надійності системи внутрішнього контролю та ризиків аудиту. Коли приймається рішення про проведення вибіркового аудиту, аудитор формує аудиторську вибірку.

Тут рекомендується передбачити:

- конкретні області, що підлягають вивченню, щоб аудит був об'єктивним;

- істотні моменти, які слід охопити;

- формування аудиторської групи, її чисельність та кваліфікацію фахівців, які залучаються до проведення перевірки;

- розподіл аудиторів у відповідності з їхніми професійними якостями та посадовими рівнями по конкретних ділянках аудиторської перевірки;

- стандарти, процедури, методики або документи, з якими слід ознайомити групу аудиторів;

- бюджет робочого часу для кожного етапу аудиту;

- передбачувані терміни роботи групи;

- інструктування всіх членів групи про їхні обов'язки, ознайомлення їх з фінансово-господарською діяльністю економічного суб'єкта, а також з положеннями загального плану аудиту;

- контроль керівника за виконанням плану і якістю роботи асистентів аудитора, за веденням ними робочої документації і належним оформленням результатів аудиту;

- роз'яснення керівником аудиторської групи методичних питань, зв'язаних із практичною реалізацією аудиторських процедур;

- документальне оформлення особливої думки члена аудиторської групи (виконавця) при виникненні розбіжностей в оцінці конкретного факту між керівником аудиторської групи і її рядовим членом.

Аудиторська організація визначає в загальному плані роль внутрішнього аудита, а також необхідність залучення експертів у процесі проведення перевірки.

Зміст загального плану аудиту може оформлятися у вигляді таблиці (табл. 3.5.1).

Таблиця 3.5.1

Загальний план аудиту

Перевіряється організація

Період аудиту

Кількість людино-годин

Керівник аудиторської групи

Склад аудиторської групи

Планований аудиторський ризик

Планований рівень суттєвості

№ п/п

Плановані види робіт

Період проведення

Виконавець

Примітки

Керівник аудиторської організації

Керівник аудиторської групи,

має право підпису аудиторських висновків

від імені аудиторської організації

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Підготовка загального плану проведення аудиторської перевірки
Питання для складання плану і програми перевірки
План і програма аудиторської перевірки обліку основних засобів
Методика проведення аудиту і документальне оформлення результатів аудиторської перевірки
План і програма аудиторської перевірки обліку нематеріальних активів
Методика аудиторської перевірки обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці
Договір на проведення аудиторської перевірки
Аудиторська перевірка обліку оборотних активів
Використання при проведенні аудиторської перевірки результатів роботи третіх осіб
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку руху готової продукції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси