Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Типові технології прийняття управлінських рішень

Технологія управління за результатами

Заснована на пріоритеті кінцевих результатів над плануванням і прогнозуванням. Ключова функція, що застосовується керівниками, - координація (коригування) дій і рішень у залежності від отриманого результату.

Дана технологія добре реалізується для середніх і малих організацій або підрозділів, у яких:

o час між прийняттям рішень і результатом їх виконання мінімально (годинник, кілька днів);

o відсутні непереборні труднощі у швидкому придбання необхідних ресурсів або повернення незатребуваних;

o професіоналізм керівника організації або керівника проекту досить високий;

o характер виробництва переважно механізований.

В рамках даної технології керівник:

o розробляє перелік і обсяг ресурсів, необхідних для функціонування сформованого набору елементів системи управління;

o розробляє або вибирає варіант початкового рішення;

o контролює хід використання ресурсів;

o коригує хід процесу реалізації рішень виходячи з величини відхилення поточного результату від запланованого;

o коригує хід використання виділених ресурсів.

Базу даної технології складають бізнес-план та розробки щодо прийняття управлінських рішень в умовах можливих невизначеностей. Відомо, що найбільш необхідні фактори для розробки ефективного управлінського рішення або невідомі, або точно не определимы. Ці фактори відносяться як до зовнішньої, так і внутрішньої середовища організації. Наприклад, заздалегідь важко розрахувати і підібрати персонал, необхідні матеріали і виробничу технологію, врахувати вплив несприятливих факторів і т. д.

В залежності від ситуації і кінцевого результату керівник повинен постійно коригувати розстановку і навчання кадрів, технологію й організацію праці, номенклатуру та якість застосовуваних матеріалів, реалізацію продукції і прибутковість організації. Життєвий цикл продукції також вимагає постійного коректування рішень в області обсягу, якості, номенклатури, вартості та ринків збуту на всіх його етапах.

Реалізація даної технології потребує проведення аналітичної роботи або силами самого керівника, або за допомогою фахівців, що володіють знаннями в галузі психології, соціології, маркетингу, економіки та в інших необхідних сферах діяльності. Ця робота базується па аналізі поточної інформації, проведення опитувань, визначенні проблем та підготовки пропозицій щодо коригування тактичних і стратегічних рішень, створення інформаційної бази.

Ця технологія ефективна для самонавчання керівника або фахівця в області управління на власних помилках і досягненнях. Вона найбільш дешева серед інших технологій, оскільки не вимагає витрат на розробку детальних планів і розрахунку коштів на реалізацію рішень. Проте її застосування може призвести до загального подорожчання виробленої продукції з-за неминучих помилок.

Технологія передбачає два основних етапи реалізації:

o розробку нового або вибір типового рішення і його реалізацію до отримання першого результату;

o порівняння результату з нормативними показниками. Якщо відхилення фактичного результату від нормативних показників перевищує допустимі величини, то проводиться коригування рішення. Якщо відхилення допустимі, то остання версія рішення не коригується і цикл продовжується.

Дія технології завершується після досягнення мети, зафіксованої в технології цільового управління.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Типові методи прийняття управлінських рішень
Прийняття рішень як основний елемент управлінських функцій
Економічні методи прийняття управлінських рішень
ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень
Технологія управління на базі потреб та інтересів
Технологія управління на базі активізації діяльності персоналу
Комп'ютерні технології як продовження і результат розвитку європейської культурної традиції
Технологія управління у виняткових випадках
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси