Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика кон'юнктурних досліджень

Економічна кон'юнктура являє собою сформовану на ринку економічну ситуацію, яка характеризується рівнем цін, товарними запасами, а також співвідношенням попиту і пропозиції.

Основною метою кон'юнктурних досліджень є розробка прогнозів для коригування поточних планів виробництва і реалізації товарів, а також підготовка пропозицій, спрямованих на запобігання можливих негативних явищ на ринку.

Методика вивчення та прогнозування кон'юнктури ринку включає декілька послідовних етапів.

Перший етап - поточне спостереження за кон'юнктурою. Отримання інформації про стан, тенденції і перспективи розвитку кон'юнктури є необхідною умовою успішного проведення кон'юнктурного дослідження.

Перш ніж приступити до поточного спостереження, вивчає кон'юнктуру повинен намітити коло питань, у рамках яких буде відбуватися накопичення матеріалу, в тому числі масштаби і характер показників, що відображають розвиток вибраного об'єкта спостереження.

На першому рівні, тобто при спостереженні за кон'юнктурою ринку країни, схема поточного спостереження має наступний вигляд:

• промисловість;

• сільське господарство;

• будівництво;

• вантажообіг та пасажирські перевезення;

• внутрішній ринок та грошовий обіг;

• зовнішня торгівля, платіжний баланс, торгова політика.

Залежно від особливостей економічної структури

окремих країн схема поточного спостереження може коригуватися. Наприклад, для промислово розвиненої країни необхідно звертати увагу на положення в промисловості і сфері послуг. А для країни, що розвивається, де структура економіки визначається сільським господарством, слід концентрувати увагу саме на цій галузі.

На другому рівні, тобто при спостереженні за кон'юнктурою ринку конкретного товару, схема поточного спостереження має наступний вигляд:

• виробництво товару і його структура, зміни в техніці і технології виробництва, конкурентоспроможність товару;

• споживання товару по галузях і в цілому, зміни в характері споживання під впливом НТП і рівня розвитку конкуренції;

• фірмова структура ринку, тобто фірми-виробники, фірми-споживачі, контрагенти, конкуренти та посередники;

• товарні запаси в цілому і окремо на складах виробників, споживачів, підприємств оптової та роздрібної торгівлі і т. д.;

• зовнішня торгівля, тобто фізичний і вартісний обсяг експорту та імпорту даного товару, торгово-економічні заходи, міждержавні торговельні угоди, відомості про кредити на експорт або імпорт товару тощо;

• ціни угод на товар у зовнішній торгівлі, довідкові, прейскурантні, біржові котирування (термінові і на реальний товар), контрактні, а також оптові, роздрібні ціни внутрішнього ринку.

Схема поточного спостереження за кон'юнктурою товарного ринку також може коригуватися в залежності від особливостей самого товару і його місця в сфері суспільного виробництва.

На третьому рівні, тобто при спостереженні за кон'юнктурою окремого елемента товарного ринку (виду машин або обладнання), необхідно накопичувати:

• інформацію про вплив НТП на виробництво даного товару (розміри і структура витрат на НДДКР);

• темпи оновлення асортименту продукції;

• відомості про капітальних вкладеннях в дану галузь виробництва;

• інформація про обсяг попиту на продукцію (надходження замовлень і обсяг замовлень);

• інформація про кредитної та податкової політики держави.

Якщо об'єктом спостереження є ринок сільськогосподарської продукції, то накопичуються такі відомості, як розміри посівних площ і середня врожайність культури, природно-кліматичні умови і оснащеність галузі агротехнічними засобами виробництва і збирання врожаїв, запаси сільськогосподарської продукції у виробників, споживачів і держави, внутрішня і зовнішньоторговельна політика держави.

Другий етап - аналіз кон'юнктури. Цей етап включає:

• формування часових рядів по кожному із відібраних показників, який описує послідовність зміни показника у минулі і справжній періоди;

• визначення ступеня та напряму впливу кожного фактора окремо на основі застосування методів експертних оцінок;

• розгляд в сукупності і взаємозв'язку всіх відібраних факторів і встановлення місця і ролі кожного з них у формуванні кон'юнктури.

Третій етап - прогнозування розвитку кон'юнктури. Цей етап є заключним і найскладнішим при вивченні кон'юнктури.

Прогноз являє собою науково обґрунтоване судження про можливі варіанти стану об'єкта в майбутньому (прогнозованому) періоді, а горизонт прогнозу - це термін, який визначається прогноз. Виділяють короткостроковий та довгостроковий прогноз.

Довгостроковий прогноз виявляється не завжди точним і виправданим; він необхідний в основному при визначенні стратегії розвитку фірми. Короткостроковий кон'юнктурний прогноз є більш точним, і на його базі можна будувати тактику ринкової поведінки фірми.

Короткостроковими прогнозами ринку постійно користуються всі без винятку фірми. У розробці цих прогнозів зайняті сотні дослідних та консультативних центрів у багатьох країнах. Будь прогноз цінний, в тому числі і неоправдавшийся. В цьому випадку необхідно проаналізувати причину, по якій прогноз не виправдався, і вжити заходів, щоб помилка не повторилася.

Знання кон'юнктури дозволяє продавати і купувати товари за найбільш вигідними цінами, раціонально маневрувати наявними ресурсами, оперативно розширювати або скорочувати випуск товарів згідно з очікуваною ситуацією на ринку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Система методів і методика педагогічного дослідження
Як розвивалася методика дослідження археологічних пам'яток
Класифікація маркетингових досліджень за схемою проведення
Характеристика типових об'єктів судово-технічної експертизи документів та деякі особливості методики їх дослідження
Методика дослідження пам'яток наскального мистецтва
Методика розслідування окремих видів злочинів
Методика дроблення акцій
Поняття маркетингового дослідження. Класифікація маркетингових досліджень по області застосування
МЕТОДИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ
Описові дослідження
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси