Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Фінансовий менеджмент»


Лекція І. Фінансовий менеджмент та його місце в управлінні підприємствомЛекція 1. Цілі, задачі та функції фінансового менеджменту Фінанси підприємства та система управління ними Сутність та функції фінансового менеджменту на підприємстві Мети фінансового менеджменту на підприємстві Організація фінансової служби підприємстваЛекція 2. Грошові потоки підприємства і управління ними Поняття грошового потоку Способи формування грошових потоків підприємства Аналіз фінансових коефіцієнтів Аналіз факторів, що впливають на ефективність компаніїЛекція 3. Фінансове планування і прогнозування на підприємстві Роль фінансового планування в діяльності підприємства Принципи і методи фінансового планування Прибуток підприємства як ключовий елемент фінансового планування Формування прогнозних форм фінансової звітностіЛекція 4. Оцінка, планування та оптимізація грошових потоків підприємства. Управління грошовими коштами Методи оцінки грошових потоків Оцінка грошового потоку прямим методом Оцінка грошового потоку непрямим методом Оцінка грошового потоку матричним методом Аналітичні показники грошових потоківПоказники ліквідностіІнвестиційні показникиПоказники ефективностіПоказники фінансової політики підприємства Моделі планування грошових потоківМодель БаумолаМодель Міллера - ОрраЛекція 5. Зовнішнє середовище підприємства Сутність податкової системи та основи оподаткування підприємства Оподаткування на рівні підприємств Основи корпоративної митної політики Система валютних курсів і платежів. Міжнародні аспекти фінансового менеджментуЛекція ІІ. Управління інвестиціямиЛекція 6. Методи оцінки ефективності інвестицій Вартість грошей у часі Інвестиційний проект Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестицій Статичні методи інвестиційних розрахунків Динамічні методи оцінки інвестиційних проектів: базові принципи Основні динамічні методи інвестиційних розрахунків Повний фінансовий план проектуЛекція 7. Оцінка ризику інвестиційно-фінансових рішень Поняття ризику в діяльності підприємства Загальні методи оцінки ризику Взаємозв'язок ризику і прибутковості. Дії компанії на фондовому ринку Модель оцінки капітальних активів Фінансовий ризик. Ефект фінансового важеля Операційний та інтегральний важеліЛекція 8. Вартість позикового капіталу Поняття вартості капіталу Обіцяна прибутковість позикового капіталу. Оцінка облігацій Очікувана прибутковість позикового капіталу. Розрахунок маржі боргових зобов'язаньЛекція 9. Вартість власного капіталу Оцінка звичайних акцій Оцінка привілейованих акцій Моделі оцінки вартості власного капіталуЛекція 10. Структура та вартість капіталу Середньозважена вартість капіталу і можливості її використання Вплив структури капіталу на вартість: традиційний підхід Вплив теорії структури капіталу на вартість: підхід Модільяні - МіллераЛекція 11. Дивідендна політика фірми Роль дивідендної політики у фінансовому менеджменті Основні типи дивідендної політики Форми і порядок виплати дивідендівЛекція 12. Альтернативні довгострокові джерела фінансування підприємства Огляд кредитних і гібридних джерел фінансування підприємства Лізинг як джерело фінансування діяльності підприємства Венчурний капітал як джерело фінансування зростаючих підприємствВенчурні інвестори як фінансові посередникиВенчурне інвестування приватних компанійУчасть венчурних інвесторів в управлінні фінансуються компаніямиВилучення доходу при виході з фінансуються компанійЛекція 13. Управління оборотним капіталом підприємства Оборотний капітал та завдання управління ним Потреба підприємства в оборотному капіталі Основні завдання управління оборотним капіталом Управління дебіторською заборгованістю (кредитний менеджмент)Рішення про надання кредитуСтроки і умови продажу в кредитМоніторинг дебіторської заборгованості Кредиторська заборгованість як джерело короткострокового фінансування підприємства Факторинг як джерело короткострокового фінансуванняЛекція 14. Управління та планування запасів на підприємстві Управління запасами та їх планування як елемент фінансового менеджменту Загальний методичний підхід до планування оптимального рівня запасів Прикладні моделі управління запасами на підприємстві: модель економічної партії замовлення Модель управління запасами готової продукціїЛекція 15. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту Регулярний менеджмент як передумова впровадження корпоративних інформаційних систем Характеристика стандарту MRPII Характеристика ERP-системМожливість планування виробництва всіх типів в рамках однієї системиЗабезпечення багатоланкового виробничого планування,Розширення сфери інтегрованого планування ресурсівПланування і облік корпоративних фінансівВключення до системи потужних засобів підтримки прийняття рішень Особливості проектів впровадження ERP-системЛекція 16. Концепція ціннісно-орієнтованого менеджменту в сучасному управлінні підприємством Історія розвитку концепції ціннісно-орієнтованого менеджменту Сутність концепції ціннісно-орієнтованого менеджменту Основні методи ціннісно-орієнтованого менеджменту Метод економічної доданої вартості Збалансована система показниківЛекція 17. Оцінка бізнесу: основні підходи Оціночна діяльність в ринковій економіці Основні підходи до оцінки бізнесу Фінансова інформація для оцінки вартості бізнесу Основні методи дохідного підходуМетод дисконтування грошових потоків,Метод капіталізації доходів Оцінка вартості підприємства (бізнесу) на основі порівняльного підходу Витратний підхід до оцінки бізнесуМетод чистих активівМетод ліквідаційної вартостіЛекція 18. Роль фінансового менеджменту в антикризовому управлінні підприємством Причини і фактори кризового стану підприємства Сутність антикризового управління Технології діагностики в антикризовому управлінні-аналіз-аналізПізнавально-цільова технологіяТехнологія багатокритеріального оцінювання ситуації Фінансово-аналітичні дослідження як елемент антикризової діагностикиМоделі Альтмана (1968)Модель Спрінгейта (1978) Удосконалення системи управління фінансами на підприємстві як умова превентивної санаціїГлосарій
 
Наступна >
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук