Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг в комерції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Економічне обґрунтування бізнес-проекту на аутсорсинг

Економічна доцільність аутсорсингу на виконання бізнес-проекту представляє комплексну систему оціночних форм і методів для досягнення ефективного зворотного зв'язку з цільовими аудиторіями, що дозволяє менеджменту отримувати корисну інформацію про результати маркетингу. Безумовно, в даній системі домінують якісний аспект сервісного обслуговування клієнтів і досягнення позитивного іміджу.

Досягнення цілей у системі комерції з використанням аутсорсингу досліджується за параметрами: проникнення у вигідні сегменти збуту; зростання корпоративного впливу і ринкової частки; зростання масштабів ринку; зростання портфеля замовлень; формування системи сервісного обслуговування клієнтів.

Завдання топ-менеджера - показати, в якій мірі ці цілі можуть бути досягнуті з використанням філософії аутсорсингу. При цьому необхідно вміти рахувати не тільки власні сукупні витрати на організацію аутсорсингу, але і економічну ефективність від його реалізації.

У практиці підприємництва часто використовують метод визначення точки беззбитковості бізнес-операції аутсорсингу в частині прийняття рішення - виконувати проект самостійно або вигідніше віддати його на сторону, тобто за схемою: "зроби сам або купи".

При виборі зовнішнього аутсорсера для виконання бізнес-проекту дуже важливо здійснити комплексну оцінку ринкової стійкості обраних претендентів з позиції їх ринкової стійкості. Виконати її можна з використанням методики економічної доцільності кожного претендента окремо з урахуванням індексу ринкової стійкості, якості обслуговування клієнтів, соціально-ділової активності з виділенням іміджу, репутації та соціальних акций1.

Проводиться виважена оцінка корпоративних можливостей виконання даного виду робіт без урахування аутсорсингу із залученням сторонньої організації, т. е. з урахуванням аутсорсингу.

Для розрахунку економічної доцільності необхідно визначити коефіцієнт економічної доцільності аутсорсингу , який можна розрахувати за формулою:

де I а - індекс ринкової стійкості організації з урахуванням аутсорсингу;

/ - індекс ринкової стійкості організації без урахування аутсорсингу.

Індекс ринкової стійкості організації з урахуванням аутсорсингу (1риа) за весь період її здійснення (£) можна визначити в наступному загальному вигляді:

де 5 - річний обсяг продажів бізнес-проекту; ї' - частка чистого доходу від продажів, %;

W - ймовірність успіху бізнес-операції, варіюється в межах шкали успіху: від 0 до 1;

£ = 1, 2... Т - тривалість розрахункового періоду на здійснення бізнес-операції;

Кар Ко1 - майбутні витрати на здійснення бізнес-операції з урахуванням і без урахування аутсорсингу, руб.;

^ч" - сукупні можливі ринкові втрати з урахуванням і без урахування аутсорсингу, руб.

Якщо К > 1, то можна передати виконання функцій стороннім організаціям. Чим вище До^, тим привабливіше аутсорсинг-фірма для даної організації.

Якщо К < 1, то аутсорсинг-фірма виконує функції гірше, ніж базова.

ЕслиК^ = 1,то потрібно провести додаткові розрахунки соціально-комерційної активності організації для обґрунтування доцільності передачі на аутсорсинг функцій.

Серед інших порівняльних показників доцільно використовувати показники сервисности Ків; якості обслуговування клієнтів До показник соціально-ділової активності

Показник сервисности компанії -

Сервісний потенціал підприємства (СПП)- невід'ємна частина потенціалу підприємства, яка являє собою його сукупну здатність забезпечувати постійну конкурентоспроможність підприємства, комерційно-соціальну кон'юнктуру його товару або послуги на ринку завдяки наданню сервісних комерційних послуг.

Розрахунок коефіцієнта сервисности (Км) підприємства, визначається за формулою

де В - вартість послуг за вказаний період, крб;

Т - обсяг реалізованої продукції за певний період, руб.

Чим вище коефіцієнт сервисности (від 0 до 1), тим більш приваблива дана фірма для аутсорсингу.

Показник соціально-ділової активності - (Кал). Даний показник відображає участь компанії в соціально значущих акціях по благодійності, спонсоруванню, патронированию, корпоративна відповідальність за результати праці, культура організації.

В результаті показник соціально-ділової активності інтегрує у своєму складі такі показники, як коефіцієнт участі в соціально значущих акціях Ксла систему соціально-корпоративної відповідальності та культури організації, тобто СКВ і КО, показник репутації організації Кр.

Показник коефіцієнта участі в соціально значущих акціях Ксла можна розрахувати за формулою

де 3 - сума затрапт на соціально значимі акції, руб.; П-прибуток, крб

Комплексна система соціально-корпоративної відповідальності передбачає два основних блоки:

1. Форми та методи формування внутрішнього корпоративного духу з високою моральною відповідальністю за результати та якість праці; рівень безпеки виробництва і споживання; доброзичливий режим психологічного взаємодії як по вертикалі, так і по горизонталі в трудовому колективі; культура організації.

2. Комунікації зовнішнього взаємодії з різними формальними і неформальними цільовими аудиторіями, владними структурами з метою створення гідного іміджу та ринкової стійкості.

Корпоративно-соціальна відповідальність є дзеркальним відображенням культури багатогранної взаємодії як всередині фірми, так і поза її з різними представниками ділових кіл і громадськості.

На думку англійських соціологів Марчелло Палацци і Джорджа Старчера, представники малого і середнього бізнесу акцентують увагу на розвитку в основному першого блоку системи СКО, тобто концентрують увагу на правах і обов'язках членів трудового колективу, підтримці гідного рівня екології, розвитку культури організації.

Культура організації - це складається атмосфера або соціальний клімат в організації; її індивідуальність, характеризує способи виконання робіт у кожній конкретній організації.

Для оцінки соціально-корпоративної відповідальності використовують показники: поваги індивідуалізму (УІ); виховання гордості за виконану роботу (ВГ); рівня безпеки праці, виробництва і споживання (УБ); атмосфери доброзичливості праці та партнерства (ДЯВ); культури зовнішніх комунікацій (КВК) культури організації (КО).

При оцінки скільки використовують квалиметрический метод. Рівень розвитку ДО З і КО визначається балами з 1 до 5. При цьому сума від 20 до 30 означає високий рівень розвитку; від 10 до 20 - середній рівень; від 0 до 10 - низький рівень розвитку.

Репутація компанії - позиція організації в очах різних цільових аудиторій, у тому числі: замовників, інвесторів, партнерів, аутсорсерів, владних структур та інших представників громадськості.

Показник репутації інтегрує в собі такі показники як: внутрішній імідж (Ува) соціальний імідж (СІ); діловий імідж (ДІ); імідж персоналу (^.^); імідж споживача (Иадтр); візуальний імідж (ВІ) імідж топ-менеджерів (ІТМ); імідж товару (ІТ);

Кожен показник оцінюється за п'ятибальною системою, а потім ці оцінки підсумовуються. При цьому сума від 30 до 40 відображає високу репутацію, від 20 до 30 - середню, менше 20 - низьку репутацію.

На закінчення хотілося б відзначити, що світовий і російський досвід комерції підтвердив життєздатність системи аутсорсингу. За рахунок передачі корпоративних процесів в зовнішнє управління комерційна компанія домагається кращих результатів, високого рівня сервісного обслуговування та конкурентних переваг. Довіра до філософії аутсорсингу стимулює розвиток сервісних центрів на базі новітніх технологій (за типом "Технопарків"), які, безумовно, дозволяють замовникам отримати заплановані доходи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Бізнес-план, його сутність і значення для економічного обгрунтування інвестиційного проекту
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Економічне обґрунтування і ефективність інвестиційних проектів
Структура бізнес-плану інноваційного проекту
БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЛОГІКА ТА МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ
Обґрунтування залучення фінансування під інвестиційний проект
Бізнес-план інноваційного проекту
Впровадження проектів з реінжинірингу бізнесу
Порядок розробки інноваційного проекту
Бізнес-план інвестиційного проекту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси