Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Державна громадянська служба
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 12. Цивільний службовець, його соціальний і правовий статус

Державний цивільний службовець є головною дійовою особою в сфері державно-адміністративного управління, тією організаційною одиницею, яка забезпечує виконання політичними керівниками конституційних та інших державних повноважень. Тому мета даної теми полягає в тому, щоб ознайомити з відповідними заходами поводження цивільного службовця до професійної діяльності.

Визначення поняття "цивільний службовець"

У радянський час поняття "службовець" і "державний службовець" не мали у пас правового статусу, не розлучалися за змістом і належним чином не досліджувались у науці. Питання ще більше заплутувався тим, що в статистиці і в анкетах по обліку кадрів була графа "соціальне становище", відповідь на яку допускав лише три варіанти: робітник, селянин, службовець. Отже, поняттям "службовець" позначали всіх, кого можна було включити в престижні в ту пору соціальні групи робітників і селян. В службовці зараховували не лише працівників державних установ (радянський апарат, вчителів, лікарів, військових тощо), але і працівників недержавних структур (апарат партійних, комсомольських, профспілкових та інших громадських організацій).

Разом з тим, починаючи з кінця 1950-х рр. в літературі робилося чимало спроб охарактеризувати поняття "державний службовець". Зрештою, майже всі автори приходили до висновку, що слід розрізняти поняття "державний службовець" в широкому і вузькому сенсі слова. В широкому розумінні державний службовець - це професійний працівник розумової праці будь-якої державної організації (управлінського органу, армії, освіти, охорони здоров'я та ін)- У вузькому сенсі - це професійний управлінець органів державної влади. У прийнятому в 1995 р. Федеральному законі "Про основи державної служби Російської Федерації" поняття "державний службовець" набуло досить визначений зміст, тотожне вузькому змістом цього слова.

Вже говорилося, що зараз державна служба поділяється на три види і для професійних управлінців використовується поняття "державна громадянська служба". У Федеральному законі "Про державну громадянської службі Російської Федерації" в 13 ст. говориться: "Цивільний службовець - громадянин Російської Федерації... здійснює професійну службову діяльність на посаді цивільної служби відповідно до актом про призначення посада і зі службовим контрактом і отримує грошове утримання за рахунок коштів федерального бюджету чи бюджету суб'єкта Російської Федерації". Отже, цивільного службовця виділяють три ознаки: він є громадянином Росії, здійснює діяльність на посаді цивільної служби, отримує грошове утримання.

У різних статтях федеральних законів перераховуються різні ознаки державного громадянського службовця. Якщо їх узагальнити, то можна запропонувати таке визначення: цивільний службовець - це громадянин Російської Федерації у віці не молодше 18 і не старше 65 років, володіє державною мовою, має професійну освіту і виконуючий обов'язки з державної посади державної служби за грошову винагороду. У даному визначенні наведено шість ознак працівника, які роблять його цивільним службовцям. Основними серед них, звичайно, є виконання обов'язків з державної посади цивільної служби. Всі інші так чи інакше обумовлюються даною ознакою.

Таким чином, цивільний службовець займає апаратну (адміністративну) посаду тільки в органі державної влади. У відповідності з федеральними законами не є цивільною службою діяльність політичних керівників - Президента РФ, депутатів усіх рівнів влади, Голови уряду РФ, міністрів, губернаторів і голів урядів російських областей і країв, президентів і голів урядів національних республік, суддів усіх рівнів та інших осіб, що обіймають державні посади і є представниками державного наймача, а також діяльність службовців державних підприємств та установ (заводів, шкіл, лікарень тощо).

Можна цивільних службовців як-небудь класифікувати, тобто розділити на основні групи (типи) за певними ознаками? Ця задача поки що не має усталеного рішення. На основі сучасних знань з даного питання можна запропонувати такі підстави для класифікації (рис. 6).

Класифікація цивільних службовців

Рис. 5. Класифікація цивільних службовців

Поділ цивільних службовців за рівнями державного управління - найбільш старий принцип. Він виник разом з виникненням державної служби. В Росії використовувався в дожовтневий період і в радянський час. Використовується він і зараз. Російська Федерація має два рівні управління - федеральний і регіональних (суб'єктів Федерації). Відповідно дна рівня має і державна громадянська служба.

З середини XIX ст. особливу важливість придбали структури, пов'язані з поділом державної влади на три гілки (законодавчу, виконавчу та судову). В Росії у дожовтневий період поділ влади на три гілки визнавалося. Проте після Жовтня 1917 р. при затвердженні радянської влади поділ було здійснено лише на дві гілки - законодавчо-виконавчу і судову. Після прийняття Конституції Російської Федерації в 1993 р. знову було відновлено троїста поділ, відбулося відділення законодавчої влади від виконавчої. Крім того, поступово виокремлюється ще одна гілка державного управління - "інших (інших) органів", куди входять Уповноважений з прав людини, Уповноважений з прав дитини, Центральна виборча комісія, Рахункова розпочато РФ та ін

В даний час поділ державної влади на чотири гілки проводиться досить послідовно, хоч і не без перекосів по лінії домінування виконавчої влади. У всіх гілках державної влади державна громадянська служба (адміністративна влада) є невід'ємною частиною владних відносин.

Крім рівнів і гілок влади цивільні службовці ще структуруються по різних внутріорганізаційних формами. Наприклад, що працюють у міністерстві, службі, агенції, у структурі департаменту, управління, відділу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості правового положення (статусу) цивільного службовця
Сутність і зміст соціально-правового статусу цивільного службовця
Статус державного службовця
Правовий статус людини та його розвиток
Вимоги до службового поводження цивільного службовця
Особливості правового положення (статусу) цивільного службовця
Вимоги до службового поводження цивільного службовця
Обов'язки цивільного службовця
Поняття державного службовця. Державно-владний характер функцій державного службовця
Відповідальність громадянського службовця
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси