Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МСФО (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів"

Аналог в Росії: ПБО 23/2011

"Звіт про рух грошових коштів"

У вересні 2007 р. РМСФЗ змінив назву МСФЗ (/AS) 7 "Звіти про рух грошових коштів" на "Звіт про рух грошових коштів". Також у травні 2008 р. Рада прийняла поправки до п. 14 IAS 7 (див. нижче), які повинні застосовуватися для річних періодів, що починаються 1 січня 2009 р. або після цієї дати. МБС (IAS) 7 укладає у собі вимогу надання інформації про історичні зміни у грошових коштах та еквівалентах грошових коштів компанії за допомогою звіту про рух грошових коштів, в якому проводиться класифікація надходжень і платежів грошових коштів за період, отриманих від різних видів діяльності. Інформація про рух грошових коштів компанії дає користувачам фінансової звітності основу для оцінки здатності компанії створювати грошові активи. Компанія зобов'язана готувати звіт про рух грошових коштів і представляти його в якості складової частини своєї фінансової звітності за кожен період, в якому надавалась фінансова звітність.

Визначення

Грошові кошти включають кошти в касі та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів являють собою короткострокові високоліквідні інвестиції, легко оборотні в заздалегідь відомі суми грошових коштів і піддаються незначному ризику зміни їх вартості.

У стандарті IAS 7 дається визначення потоків грошових коштів.

Визначення

Потоки грошових коштів - надходження і виплати грошових коштів і еквівалентів грошових коштів.

Відповідно до стандарту IAS 7 надходження і платежі грошових коштів за звітний період поділяються на операційну, інвестиційну та фінансову види діяльності.

Визначення

Операційна діяльність - основна приносить дохід діяльність підприємства та інша діяльність, відмінна від інвестиційної та фінансової діяльності.

Інвестиційна діяльність - придбання і продаж довгострокових активів та інших інвестицій, що не відносяться до еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін у розмірі та складі внесеного капіталу і позикових коштів підприємства.

Види надходжень і платежів грошових коштів та їх еквівалентів, що належать до кожного виду діяльності, наведено в табл. 2.15.

Таблиця 2.15

Характер надходжень і платежів грошових коштів та їх еквівалентів

Вид

діяльності

Надходження / платежі

Характер надходжень / платежів

Операційна

Грошові

надходження

від продажу товарів і надання послуг

оренди, гонорарів, комісійних та іншої виручки

страхової компанії

компенсації податків

Грошові платежі

постачальникам за товари, роботи і послуги

службовцям і від їх особи

податки

за контрактами, крім інвестиційної діяльності

страхової компанії

Інвестиційна

Грошові

надходження

від продажу основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів

продажу пайових або боргових інструментів

відшкодування авансів і кредитів, наданих іншим сторонам, які не є кредитними організаціями

строкових контрактів, опціонів та свопів, крім випадків, пов'язаних з фінансовою діяльністю

Грошові платежі

для придбання основних засобів, нематеріальних і інших довгострокових активів

для придбання пайових чи боргових інструментів

аванси і позики, надані іншим сторонам, які не є кредитними організаціями

за строковими контрактами, опціонами та свопами, крім випадків, пов'язаних з фінансовою діяльністю

Фінансова

Грошові

надходження

від емісії акцій або інших пайових інструментів

випуску незабезпечених облігацій, позик, векселів, забезпечених облігацій, закладних та кредитів

надання в оренду майна за фінансовою орендою

Грошові платежі

з придбання акцій компанії

погашення кредитних сум

Потоки грошових коштів визначаються у звіті з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Також у звіті визначається загальне сальдо на початок і кінець звітного періоду по всіх трьом видам діяльності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Методи формування звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів
Зміст звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
Звіт про рух грошових коштів: методи і проблеми побудови
Значення звіту про рух грошових коштів для оцінки грошових потоків
Проведення аналізу форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів"
Зміст форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів"
Визначення та класифікація грошових потоків. Поняття операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Формати звіту про рух грошових коштів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси