Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка в питаннях і відповідях
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Рівновага попиту і пропозиції

Тепер можна звести разом поняття "пропозиція" і "попит", щоб з'ясувати, як ринок визначає ціну продукту і кількість, яка реально купується і продається. На рисунку 3.6 наочно видно, що криві попиту і пропозиції перетинаються тільки в одній точці - точці ринкової рівноваги та рівноважної ціни.

Ринкова рівновага - це компроміс між продавцями і покупцями. Воно досягається через механізм утворення рівноважної ціни.

Рівноважна ціна - це точка, в якій інтереси покупця і продавця збігаються. Тільки при цій ціні величина попиту дорівнює величині пропозиції.

Рівноважна ціна та рівноважний обсяг виробництва

Рис. 3.6. Рівноважна ціна та рівноважний обсяг виробництва

Рівноважна ціна, яка формується в результаті дії ринкових конкурентних сил, виконує найважливіші функції в економіці:

o інформаційну - її величина служить орієнтиром для всіх суб'єктів ринкової економіки;

o нормирующую - вона впорядковує розподіл товарів, даючи сигнал споживачеві про те, чи доступний йому даний товар і на який обсяг його споживання він може розраховувати при даному рівні доходу. Одночасно вона впливає на виробника, показуючи, чи він зможе окупити свої витрати або йому слід утриматися від виробництва. Тим самим нормується попит виробника на ресурси;

o стимулюючу - вона змушує виробника розширювати чи скорочувати виробництво, змінювати технологію і асортимент, щоб витрати "вклалися" в ціну і залишилася ще якась прибуток.

Всі, хто згоден платити ціну рівноваги, можуть отримати цей товар на ринку. Всі, хто згоден продавати за ціною рівноваги, можуть реалізувати свій товар. Цей механізм забезпечує розподіл дрібних благ за критерієм: готовність платити гроші (платоспроможний попит).

Очевидно, що продажні (фактичні ринкові) ціни не завжди збігаються з рівноважними, тобто ринок не завжди перебуває в стані рівноваги. Однак економіка тяжіє до цього стану. Або, інакше, стан ринкової рівноваги має тенденцію до стійкості. Щоб обґрунтувати це твердження, подивимося, що відбувається в разі порушення ринкової рівноваги.

Порушення ринкової рівноваги

Надлишок і дефіцит товару

Припустимо, що в результаті дії якихось ринкових сил ціна відхилилася від рівноважного рівня Ра та зросла до рівня Рх. Рисунок 3.6 наочно демонструє, що обсяг пропозиції в цьому випадку перевищує обсяг попиту > 010). Виникла ситуація показує наявність надлишку товару, тобто при сформованому рівні цін частина продавців не зможе реалізувати свій товар.

Найбільш дієвим способом виходу з подібної ситуації для продавців буде зниження ціни, що призведе до збільшення кількості продажів, оскільки за меншою ціною покупці пред'являть більший обсяг попиту. Зрозуміло, що процес зниження цін і паралельного зростання продажів буде йти до точки рівноваги О, коли продавці зможуть реалізувати весь пропонований товар і у них зникне стимул до подальшого зниження цін.

Ситуація, протилежна попередній, тобто зниження ціни до рівня Р2, що лежить нижче рівноважного Р0, проявляється у перевищенні обсягу попиту над обсягом пропозиції (0М < С?2о)- або Дефіциту товару. Ясно, що при вільному ціноутворенні, коли при більш низькій ціні всім споживачам товару не вистачить, продавці скористаються ситуацією і будуть пропонувати його за більш високою ціною. Це зменшить попит і скоротить дефіцит. Так буде тривати до досягнення точки рівноваги, в якій попит і пропозиція знову співпадуть.

Інакше кажучи, якщо реальна ціна вище рівноважної (Р > Р0), то виникає надлишок пропозиції. На рисунку 3.6 добре видно, що при такій ціні продавці готові запропонувати значно більше товарів, ніж покупці можуть придбати ((?2л< Ою)- Якщо ціна нижче рівноважної (Р2 < Рв), то виникає надлишок попиту або недостатня кількість товару - дефіцит, тобто кількісне пропозицію менше попиту (02л< )- При цьому виникають внутрішні ринкові сили, які прагнуть повернути ситуацію в стан рівноваги.

Надлишки споживача і виробника

За допомогою кривої попиту можна визначити виграш (надлишок) споживача - різниця між максимальною ціною, яку може заплатити споживач за товар (ціна попиту), і реальною (ринковою) ціною даного товару.

Ціна попиту на товар (Р0) визначається граничною корисністю, тобто приростом корисності, яку отримує споживач блага при збільшенні кількості споживаного блага на одну одиницю кожної одиниці товару, а ринкова ціна товару - взаємодією попиту (О) і пропозиції (.У). В результаті цього "союзу" товар продається за ринковою ціною (Ре) (рис. 3.7), тому споживач виграє, купуючи товар дешевше, чим він міг за нього заплатити. Цей виграш дорівнює площі заштрихованого трикутника Р&еРе.

Надлишок споживача і виробника

Рис. 3.7. Надлишок споживача і виробника

Знання граничних витрат (МС - приріст витрат, пов'язаний з виробництвом кожної наступної одиниці продукції) дозволяє визначити виграш виробника. Справа в тому, що мінімальна ціна, за якою фірма може без втрат продавати одиницю продукції, не повинна бути нижче МС. Будь-яке перевищення ринкової ціни одиниці продукції над її МС буде означати зростання прибутку фірми.

Таким чином, виграш виробника - це величина перевищення ціни реалізації (ринкова ціна) над граничними витратами виробництва.

Такий надлишок фірма отримує від кожної проданої одиниці товару за ринковою ціною (Ре), що перевищує граничні витрати (МС). Таким чином, продаючи обсяг товару (0,,) (при різних МС на кожну одиницю продукції від 0 до Е) за Ре, фірма отримає виграш, рівний заштрихованої площі РееРх

Державне регулювання ринку: стеля і нижній рівень цін

В деяких випадках держава може законодавчо встановлювати цінової стеля (верхній рівень цін) та їх нижній рівень.

Стеля цін являє собою максимальну ціну, яку продавцю дозволяється запрошувати за свій товар (послугу). Це дозволяє споживачам купувати деякі товари (послуги), які вони не змогли б купити при рівноважних цінах. Прикладом можуть служити медикаменти, шкільні підручники, електроенергія, залізничні квитки та інші блага. У широких масштабах верхній рівень цін, або загальний контроль цін, що застосовується для обмеження інфляційних процесів в економіці. Введення цінового стелі створює серйозну проблему - призводить до виникнення дефіциту (рис. 3.8).

Стеля цін. приводить до стійкого дефіциту

Рис. 3.8. Стеля цін. приводить до стійкого дефіциту

Встановлення цінових стель перешкоджає ефективному розподілу ресурсів і споживчих благ. І якщо держава прагне до справедливого розподілу продукції, йому доводиться брати на себе нормування споживання.

Нижній рівень (пол) ціни - це мінімальна ціна, встановлювана державою і перевищує ціну рівноваги. Зазвичай вона застосовується в тих випадках, коли ринкова система не забезпечує достатній рівень доходів певним групам постачальників ресурсів або виробників. Законодавство про мінімальну заробітну плату, а також підтримка цін на сільськогосподарську продукцію - ось два найбільш широко відомих приклад введення державою нижнього рівня цін. Встановлення нижнього рівня ціни призводить до надлишку (надлишку) продукції (рис. 3.9).

Нижній рівень цін, що призводить до надлишку продукції

Рис. 3.9. Нижній рівень цін, що призводить до надлишку продукції

Держава повинна або викупити цей надлишок, або його ліквідувати шляхом обмеження пропозиції, або стимулювати попит на даний продукт.

У ринковій економіці неприпустимі як надмірне захоплення регулюванням цін з боку держави, так і повна відмова від такого контролю, насамперед на суспільні блага.

У країнах з динамічною збалансованою ринковою економікою ціни регулюються в меншому ступені, ніж у країнах з незбалансованою і нестійкою економікою. По мірі стабілізації економіки сфера державного регулювання скорочується, і відбувається поступовий перехід до вільного ціноутворення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Макроекономічна рівновага в моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції. Перехід від короткострокового до довгострокового рівноваги
Попит і пропозиція
Рівновага на грошовому ринку
Вплив держави на ринкову рівновагу.
Рівновагу на окремих видах ринків в класичній і кейнсіанській моделях
Зміна ринкової рівноваги
Фінансова модель та обґрунтування темпу зростання. Як уникнути дефіциту або надлишку грошових коштів?
Розвантаження товарів
Роздільне зберігання товарів підвищеного і зниженого споживчого попиту
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Закономірності розміщення продуктивних сил
Управління поведінкою споживачів
Правове регулювання бюджетного обліку
Державне регулювання правових основ підприємницької діяльності
Горизонтальний поділ державного управління на федеральному рівні
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси