Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фактори, що впливають на собівартість видавничої продукції

Існує ряд характеристик та умов випуску видань, які є найважливішими чинниками впливу на собівартість книги. До них відносяться, зокрема, обсяг, варіант оформлення і тираж видань.

Обсяг і оформлення видання передусім впливають на розмір авторського гонорару, який може обчислюватися різними способами:

o за відсотком від продажної (відпускної) ціни видавництва. Такий вид платежів ще називають "роялті". Це може бути відсоток від фактично одержаної виручки; відсоток від реалізації, обчисленої за оптовою ціною видавництва; якась фіксована ціна за примірник;

o за фіксованою ставкою за авторський аркуш.

У першому випадку автор фактично "кредитує" видавництво, отримуючи гроші потім, після реалізації книги. Це відкладені виплати і автор певним чином ризикує втратити частину грошей, наприклад з-за інфляції, тому теоретично сума гонорару при полистной оплаті повинна бути нижче, ніж при оплаті у відсотках, хоча на практиці і при тій, і при іншій формах оплати суми виплат, як правило, мало відрізняються.

При ставці 1000 руб. за авт. лист при обсязі книги 10 авт. листів сума авторського гонорару складе 10 000 руб. За ту ж книгу при роялті 5% від її відпускної вартості (50 руб.) гонорар складе 7500 руб. при тиражі книги 3000 екз. і 12 500 руб. при наклад 5000 примірників

При полистной системі оплати залежність авторського гонорару від обсягу видання очевидна: чим більше об'єм, тим вище гонорар. Те ж саме можна сказати відносно графічних робіт, редакційних та поліграфічних витрат, якщо в основі їх формування лежить принцип оплати за одиницю об'єму - в авторських, видавничих, друкарських аркушах та ін. Однак і при обчисленні гонорару у відсотках від реалізації обсяг надає опосередкований вплив на величину гонорару, оскільки він значною мірою визначає трудомісткість і матеріаломісткість видання, а значить, і відпускну видавничу ціну.

Кількість і вид ілюстрування також істотно впливають на собівартість видання, хоча це вплив складніше виміряти. Це позначається насамперед на суму винагороди художників і дизайнерів і на друкарські витрати у тій мірі, в якій ілюстрації підвищують складність цих робіт. Крім того, наявність ілюстрацій, їх барвистість визначають найчастіше підвищені вимоги до паперу, тому й витрати на папір також залежать від оформлення видань.

Тираж як характеристика обсягу виробництва є визначальним чинником у видавничому бізнесі, оскільки відображає величину витрачених ресурсів, сукупних витрат на виробництво продукту. Крім того, тираж видання різним чином впливає на постійні і змінні витрати (див. 6.2).

Якщо постійні витрати по виданню становлять, скажімо, 300 000 руб., то вони залишаться такими при будь-якому тиражі, проте в міру його збільшення витрати, що припадають на 1 екз., будуть скорочуватися. Так, при наклад 5000 примірників вони складуть 300 000 : 5000 = 60 руб., при наклад 10 000 примірників - 30 руб., при тиражі 15 000 екз. - 20 руб. і т. д. Якщо змінні витрати, що припадають на 1 екз. видання, неодмінно постійні, то при збільшенні тиражу вони будуть рости. Так, якщо змінні витрати на 1 екз. дорівнюють 60 руб., то при наклад 5000 примірників їх сума складе 60 x 5000 = 300 000 руб., при наклад 10 000 примірників - 600000 крб., при тиражі 15 000 екз. - 900 000 руб. і т. д.

Часто видавничі витрати, що входять до складу общеиздательской собівартості, ділять на прямі витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом друкованої продукції та видавничих послуг, і непрямі витрати, які не можуть бути безпосередньо віднесені до витрат на виготовлення конкретної продукції.

До прямих витрат відносять витрати, які враховуються у собівартості конкретного видання: авторський гонорар, витрати на поліграфію, папір та матеріали, частина редакційних і комерційних витрат, пов'язаних з цим виданням, а також втрати від браку.

До непрямих витрат відносять общеиздательские витрати, частина редакційних і комерційних витрат, прямо не пов'язаних з тим чи іншим видавничим проектом.

Розглянемо, як розподіляються непрямі витрати. Раніше, коли існувала жорстка регламентація видавничої діяльності, непрямі витрати розподіляють пропорційно обсягу в обліково-видавничих аркушах. В даний час метод розподілу непрямих витрат законодавчо не закріплений, крім обліково-видавничих аркушів можуть використовуватися і інші бази для розподілу витрат (обсяг реалізованих видань або прямі витрати, пов'язані з виробництвом кожного друкованого видання). Однак на практиці і сьогодні основною базою розподілу непрямих витрат залишаються обліково-видавничих аркушів, тим більше, що це рекомендується Інструкцією з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції на підприємствах видавничої діяльності, затвердженої наказом Мининформпечати Росії від 28.12.1993 № 259. У 2002 р. ця Інструкція формально втратила силу, але видавці продовжують керуватися нею, оскільки іншого документа немає.

Схема обліку витрат у багатьох видавництвах спрощена порівняно з рекомендованою Інструкцією № 259 і включає в себе наступні пункти (відсотки, наведені у п. 2, різні в різних видавництвах).

1. Облік постійних витрат видавництва на розрахунковий період. Це витрати на основні фонди (оренда займаних площ, комунальні послуги, послуги зв'язку та ін), фонд оплати праці штатного складу з урахуванням необхідних нарахувань; величина нематеріальних активів (наприклад, вартість програмного забезпечення, ліцензій тощо).

2. Обчислення інших витрат у відсотках від отриманої відповідно до п. 1 базової суми:

o загальногосподарські витрати (≈ 10% від базової суми);

o загальновиробничі витрати (≈ 20%);

o витрати на маркетинг і розвиток (≈ 8%);

o непередбачені витрати (≈ 20%).

3. Обчислення змінних витрат по конкретному виданню або групі видань.

4. Сума величин за п. 1-3 дає повну собівартість продукції.

Таким чином, на собівартість істотно впливають зменшення обсягу книги, економічне оформлення видання, підвищення ємності друкованого аркуша (в розумних межах). Так, використання більш дорогих сортів паперу збільшить собівартість видання, однак при цьому його продажна ціна також може бути збільшена, що дозволить не тільки відшкодувати збільшення витрат за рахунок придбання дорогого паперу, але і забезпечити додатковий прибуток. Однак при цьому треба враховувати, що саме по собі зниження собівартості не завжди забезпечує підвищення прибутковості видання. Важливо пам'ятати про інтереси споживача, про вимоги, які пред'являє до якості продукції книжковий ринок.

Показники собівартості книжкової продукції можуть бути розраховані при обліку декількох факторів:

o складу витрат, що враховуються, (редакційна, виробнича, повна собівартість);

o тривалості розрахункового періоду (собівартість за місяць, квартал, рік або за більший період);

o характеру даних розрахункового періоду (фактична або звітна, планова, нормативна, прогнозована собівартість);

o масштабу самого об'єкта розрахунку (собівартість підрозділу видавництва, видавництва в цілому, групи видавництв, видавничої галузі).

При аналізі собівартості використовують дані про витрати на виробництво. Важливо при цьому зіставляти темпи їх зміни обсягу випуску видавничої продукції в обліково-видавничих аркушах. Очевидно, що якщо темпи зростання витрат нижче, ніж темпи зростання обсягу випуску, то скорочуються і витрати, що припадають у середньому на один обліково-видавничий аркуш. Слід шукати причини такого скорочення і аналізувати їх наслідки, оскільки подібне співвідношення витрат і обсягу випуску не завжди обумовлено продуманої видавничою політикою і може означати, наприклад, порушення оптимального для продукції видавництва співвідношення "ціна-якість".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Собівартість видавничої продукції
Оцінка динаміки собівартості видавничої продукції
Аналіз витрат і собівартості продукції
Якість видавничої продукції
Рентабельність видавничої продукції
Аналіз структури та динаміки собівартості продукції
ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
Правове регулювання визначення собівартості продукції (робіт, послуг)
Визначення оптимальної величини собівартості продукції з використанням методів операційного аналізу
Фактори, що впливають на пам'ять
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси