Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія комунікації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Сучасна вища школа поповнилася новими освітніми напрямами, які з повним правом можуть бути названі міждисциплінарними (зв'язки з громадськістю, політологія, регіонознавства тощо). У багатьох зарубіжних університетах також з'явилися відділення і факультети комунікації. Розширюються дослідницькі програми, пов'язані з вивченням особливостей спілкування в різних областях людської діяльності: комерційної, виробничої, політичної, освітньої, медичної та інших соціальних сферах. Всі ці напрямки пов'язані із забезпеченням інформаційних потоків у сучасному суспільстві на міжособистісному і на глобальному рівнях колективної комунікації і використовують як традиційно-звичні засоби і способи спілкування (усна та письмова мова, друкований в тому чи іншому вигляді), так і сучасні інноваційні технології обміну інформацією (телебачення, інтернет, супутникові та оптико-волоконні комунікативні засоби).

Теоретичним стрижнем, навколо якого групуються науково-методологічні дисципліни, що забезпечують освітній процес у даному напрямку людського пізнання, є теорія комунікації. Фахівець, професійна діяльність якого полягає в забезпеченні ефективного ділового спілкування, повинен володіти певними знаннями основ комунікативного процесу і навичками ведення інформаційної та комунікаційної діяльності в різних середовищах. Представнику нових професій (прес-секретар; менеджер з реклами та комунікацій; консультант - референт в інформаційно-медійному середовищі різних структур і т. д.) потрібно знати основні теорії і концепції, що відносяться до сфері інформації, комунікації та формування громадської думки, володіти навичками інформаційно-комунікаційної, рекламної, референтської роботи, бути здатним до самонавчання і самостійної дослідницької діяльності.

Пропонований підручник являє собою розгорнутий навчальний курс з дисципліни "Теорія комунікації". Особливо корисно це видання буде для студентів, які навчаються па вечірніх і заочних відділеннях вузів.

Мета дисципліни - вивчення проблем комунікацій; комунікативних можливостей фахівців у сфері зв'язків з громадськістю, реклами тощо; визначення ролі комунікативної компетентності (сукупність умінь, знань, навичок), необхідної в сфері спілкування фахівців, які працюють у соціальній системі "людина-людина".

Завдання дисципліни:

o сформувати у майбутнього фахівця розуміння особливостей мовленнєвої та невербальної комунікації, її різновидів;

o сформувати вміння використовувати принципи теорії комунікації при аналізі комунікативних заходів та подій (прес-конференції, виставки, семінари, дії компанії та ін) і при плануванні власної діяльності.

Вимоги до рівня освоєння дисципліни.

Після проходження курсу студент буде мати уявлення: про особливості комунікативної середовища; про канали та різновиди комунікації; аудиторіях і принципах комунікації; про те, що комунікативна діяльність впливає не тільки на формування громадської думки і культурних цінностей, але й на розвиток "масової культури".

У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен:

знати

o основні теорії комунікації;

o зв'язок теорії комунікації з семіотикою і лінгвістикою, теорією інформації та герменевтикою, філософією, психологією та іншими суміжними науками;

o структуру комунікативного акту в різних сферах комунікації;

o основні поняття і принципи комунікації;

o особистісні аспекти комунікатора;

вміти

o правильно, з наукових позицій аналізувати одержувану через засоби масової комунікації інформацію і використовувати її;

володіти

o навичками використання принципів теорії комунікації при аналізі комунікативних заходів (прес-конференції, виставки, семінари, фестивалі, різні медійні та комунікаційні дії компанії тощо) і при плануванні власної діяльності.

Даний підручник розроблений відповідно до вимог Федерального державного стандарту вищої професійної освіти до навчальних програм третього покоління.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси