Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок визначення прямих витрат з торговельних операцій

Порядок визначення витрат за торговельними операціями конкретизований у ст. 320 НК РФ. Витрати обігу для цілей оподаткування торговельних організаціях протягом місяця формуються за загальними правилами, встановленими гол. 25 "Податок на прибуток організацій" НК РФ. До них відносяться заробітна плата, амортизація, складські витрати, орендна плата, послуги комісіонера (агента), інші економічно обгрунтовані і документально підтверджені послуги сторонніх організацій, а також інші витрати, пов'язані з придбанням і реалізацією товарів. При цьому, коли торгова організація купує товари, до витрат обігу належать витрати на доставку товарів до її складу, якщо така доставка за умовами договору не включається в ціну придбання цих товарів. Вартість транспортування товарів зі складу в магазини, а також доставка покупцю (якщо за умовами договору покупець не оплачує цю доставку окремо, понад продажної ціни товарів) також відноситься до витрат обігу.

При реалізації покупних товарів організація має право зменшити доходи від їх реалізації на вартість придбання даних товарів. Вартість придбання покупних товарів формується як передбачені договором витрати організації, пов'язані з придбанням цих товарів. Віднесення витрат обігу до прямим або непрямим, торгові організації здійснюють за певними правилами.

Так, до прямих витрат торгової організації відносяться:

o покупна вартість реалізованих товарів;

o транспортні витрати, але не всі, а тільки витрати по доставці товару до складу організації при його придбанні, якщо ці витрати за умовами договору не включені в ціну покупки.

Всі інші витрати торговельних організацій, пов'язані з придбанням і реалізацією покупних товарів, включаючи інші транспортні витрати, що відносяться до непрямих витрат.

У статті 320 НК РФ закріплено, що непрямі витрати торгової організації зменшують виручку від реалізації у момент їх виникнення, а прямі витрати повинні розподілятися пропорційно до залишку товарів на складі. При цьому суму прямих витрат, що відноситься до залишків товарів, треба розраховувати за середнім відсотком за поточний місяць з урахуванням перехідного залишку на початок місяця.

Якщо організація крім торгівлі займається іншими видами діяльності, податковий облік прямих і непрямих витрат за різними видами діяльності слід вести окремо. Якщо не представляється можливим на підставі даних первинних документів розділити суми витрат за видами діяльності, їх поділ слід зробити пропорційно частці виручки від кожного виду діяльності в загальному обсязі виручки. Цей порядок рекомендуйся описати в обліковій політиці організації для цілей оподаткування.

Розрахунок прямих витрат, що відносяться до залишку товарів

Прямі витрати у вигляді купівельної вартості товарів враховуються при їх реалізації згідно з порядком, накладеним в підп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ. При реалізації покупних товарів платник податків має право зменшити доходи від таких операцій на вартість придбання товарів, визначається одним з методів оцінки покупних товарів. Вартість придбання товарів, не реалізованих на кінець місяця, не включається платником податку до складу витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, до моменту їх реалізації. Порядок формування вартості придбання товарів визначається платником податків в обліковій політиці для цілей оподаткування і застосовується протягом не менше двох податкових періодів, а саме:

o за вартістю перших за часом придбання (ФІФО);

o за вартістю останніх за часом придбання (ЛІФО);

o по середньої вартості;

o за вартістю одиниці товару.

Розглянемо на прикладі методи формування вартості придбаних товарів, не реалізованих на кінець місяця.

Приклад

Дані про товар на 1 листопада п. р. наведено в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Показник

Дата

Кількість, од.

Ціна, руб.

Сума, крб.

Залишок

01.11

20

50

1 000

Надійшло

10.11

70

55

3 850

Надійшло

27.11

40

60

2 400

Надійшло

30.11

35

35

2 275

Разом товарів

165

9 525

Реалізовано за листопад

-

90

Залежать від применяемою методу оцінки товарів

Залежать від застосовуваного методу оцінки товарів

Залишок

01.12

75

1. За вартістю перших за часом придбання ФІФО (товари, придбані першими, реалізуються також першими, значить, залишок на кінець поточного місяця відноситься до останніх надходжень).

Реалізовано за поточний місяць:

20 од. на суму 1 000 руб. з запасів на 01.11;

70 од. на суму 3 850 руб. з надходжень на 10.11.

Усього реалізовано за поточний місяць: 90 од. товару, купівельна вартість якого склала 4 850 руб.

Залишок на 01.12 - 75 од.:

з покупок 30.11 - 35 од. на суму 2 275 руб.;

з покупок 27.11 - 40 од. на суму 2 400 руб.

Разом залишок на 01.12 - 75 од. на суму 4 675 руб.

Сума прямих витрат у вигляді первинної вартості товару, що зменшують доходи від реалізації даного товару, становитиме 4 850 руб.

2. За вартістю останніх за часом придбання ЛІФО (вартість товарів, реалізованих у першу чергу, визначається за вартістю товарів, придбаних останніми, значить, вартість залишку на кінець поточного місяця розраховується на основі цін на товари, придбані першими).

Реалізовано за поточний місяць:

35 од. на суму 2 275 руб. з надходжень на 30.11;

40 од. на суму 2 400 крб. з надходжень на 27.11;

15 од. на суму 825 руб. з надходжень на 10.11.

Усього реалізовано за поточний місяць:

90 од. товару, купівельна вартість якого склала 5 500 руб.

Залишок на 01.12 - 75 од.:

із запасів на 01.11 - 20 од. на суму 1 000 руб.;

з покупок 10.11 - 55 од. на суму 3 025 руб.

Разом залишок на 01.12 - 75 од. на суму 4 025 руб.

Сума прямих витрат у вигляді первинної вартості товару, що зменшують доходи від реалізації даного товару, становитиме 5 500 руб.

3. За середньої вартості.

Середня ціна складе 57,72 руб. (9 525: 165).

Реалізовано за листопад товарів, покупна вартість яких склала 5195 руб. (90 · 57,72).

Залишок на 01.12 - 4 329 руб. (75 · 57,72).

Сума прямих витрат у вигляді первинної вартості товару, що зменшують доходи від реалізації даного товару, становитиме 5 195 руб.

4. За вартістю одиниці запасів.

Цей метод застосовується при визначенні вартості окремих статей запасів, які є взаємозамінними, а також товарів, вироблених за особливим замовленням. Обчислюється шляхом специфічної ідентифікації (specific identification method). Цей метод є аналогічним методу опеньки товарів за собівартістю кожної одиниці, визначеній у ПБО 5/01 і НК РФ.

Сума прямих транспортних витрат

Сума прямих витрат у частині транспортних витрат, що відноситься до залишків нереалізованих товарів, визначається за середнім відсотком за поточний місяць з урахуванням перехідного залишку на початок місяця у наступному порядку:

1) визначається сума прямих витрат, що припадають на залишок нереалізованих товарів на початок місяця і здійснених у поточному місяці;

2) визначається вартість придбання товарів, реалізованих в поточному місяці, і вартість придбання залишку нереалізованих товарів на кінець місяця;

3) розраховується середній відсоток як відношення суми прямих витрат до вартості товарів;

4) визначається сума прямих витрат, що відноситься до залишку нереалізованих товарів, як добуток середнього відсотка і вартості залишку товарів на кінець місяця.

Цей порядок можна представити у вигляді наступної формули:

Такий розрахунок оформлюється бухгалтерською довідкою або складається спеціальний регістр податкового обліку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Порядок віднесення прямих витрат у зменшення доходів при обчисленні податку на прибуток
Порядок визначення витрат
Порядок визнання доходів і витрат банків
Міжнародні торгово-посередницькі операції
Інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
Визначення ринкової вартості підприємства
Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
Порядок обчислення ПДВ по операціях, що здійснюються з особливими умовами
Облік бюджетних зобов'язань та операцій, санкціонування видатків бюджету
Порядок формування Журналів операцій і Головної книги
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси