Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розподіл прибутку в сучасних економічних умовах

Розподіл і використання прибутку є важливим господарським процесом, що забезпечує як покриття потреб підприємців, так і формування доходів держави.

В залежності від об'єктивних умов суспільного виробництва на різних етапах розвитку російської економіки система розподілу прибутку змінювалася й удосконалювалася. Однією з найважливіших проблем розподілу прибутку як до переходу на ринкові відносини, так і в умовах їх розвитку є оптимальне співвідношення частки прибутку, аккумулируемой в доходах бюджету і залишається в розпорядженні господарюючих суб'єктів.

Підприємства мають право використовувати отриманий прибуток за своїм розсудом, крім тієї її частини, яка підлягає обов'язковим відрахуванням, оподатковуванню й іншим напрямкам використання відповідно до законодавства.

Таким чином, виникає необхідність у чіткій системі розподілу прибутку, перш за все на стадії, що передує утворенню чистого прибутку, тобто прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств.

Економічно обґрунтована система розподілу прибутку в першу чергу повинна гарантувати виконання фінансових зобов'язань перед державою і максимально забезпечити виробничі, матеріальні і соціальні потреби підприємств.

Як саме коригується валовий прибуток в процесі розподілу? Валовий прибуток зменшується на суму: доходів від пайової участі в діяльності інших підприємств, що знаходяться на території РФ; дивідендів, отриманих по акціях, що належать даному підприємству, а також з доходів по державних цінних паперів РФ, суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування; доходів від здачі майна в оренду та інших видів використання майна.

Потім валовий прибуток зменшується на суму прибутку від проведення масових концертно-видовищних заходів на відкритих майданчиках, стадіонах, що вміщають понад 2000 чоловік. Зазначені види доходів (прибутку) виступають об'єктом самостійного обкладення податком, а тому для уникнення подвійного оподаткування виключаються зі складу валового прибутку, оподатковуваної податком на прибуток. Що залишилася після цих коригувань валова прибуток є об'єктом оподаткування. З цього прибутку

Схема утворення й розподілу валового прибутку

Рис 9.2. Схема утворення й розподілу валового прибутку

сплачується в бюджет податок па прибуток. На рис. 9.2 представлена загальна схема утворення й розподілу валового прибутку підприємства.

Сплативши в бюджет відповідний податок з прибутку, підприємство отримує в своє розпорядження залишилася, так званий чистий прибуток.

Чистий прибуток підприємства

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, використовується ним самостійно і направляється на подальший розвиток підприємницької діяльності. Ніякі органи, в тому числі держава, не мають права втручатися в процес використання чистого прибутку підприємства. Ринкові умови господарювання визначають пріоритетні напрямки власного прибутку.

Розвиток конкуренції викликає необхідність розширення виробництва, його вдосконалення, задоволення матеріальних і соціальних потреб трудових колективів. Відповідно до цього у міру надходження чистий прибуток підприємств спрямовується на фінансування НІОКР, а також робіт по створенню, освоєнню і впровадженню нової техніки, на вдосконалення технології і організації виробництва, на модернізацію обладнання, покращення якості продукції, технічне переозброєння, реконструкцію діючого виробництва. Чистий прибуток є джерелом поповнення власних оборотних коштів. Крім того, вона направляється на сплату відсотків але кредитами за умови їх суттєвого відхилення від середнього рівня відсотків.

За рахунок чистого прибутку сплачуються деякі види зборів і податків, наприклад, податок на перепродаж автомобілів, обчислювальної техніки і персональних комп'ютерів, збір з операцій з купівлі-продажу валюти на біржах, збір за право торгівлі та ін

Поряд з фінансуванням виробничого розвитку прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, направляється на задоволення споживчих і соціальних потреб. Так, з цього прибутку виплачуються одноразові заохочення п допомоги виходять на пенсію, а також надбавки до пенсій, дивіденди за акціями і вкладами членів трудового колективу в майно підприємств, виробляються витрати з оплати додаткових відпусток понад встановлену законом тривалості, оплачується житло, виявляється матеріальна допомогу. Крім того, з чистого прибутку здійснюються витрати на безкоштовне харчування або харчування за пільговими цінами (крім спеціальне харчування окремих категорій працівників, віднесених на витрати виробництва у відповідності з чинним законодавством).

Забезпечуючи виробничі, матеріальні і соціальні потреби за рахунок чистого прибутку, організація повинна прагнути до встановлення оптимального співвідношення між фондом накопичення і споживання з тим, щоб враховувати умови ринкової кон'юнктури і разом з тим стимулювати і заохочувати результати праці своїх працівників.

Особливе значення має спрямування чистого прибутку на виплату дивідендів по акціях і вкладах членів трудового колективу в майно підприємства. При цьому слід зауважити, що для акціонерних товариств спрямування чистого прибутку па виплату дивідендів є найважливішою проблемою їх політики і стратегії. Від розміру дивідендів залежить курс акцій даного підприємства, обсяг і можливі зміни власного капіталу, необхідність залучення зовнішніх джерел.

З урахуванням того, що виплата дивідендів зменшує суму прибутку, яка може бути спрямована в інвестиції, дивідендна політика впливає на фінансовий стан підприємства. Політика виплати дивідендів визначається багатьма факторами. Це і розмір підприємства, його становище на фінансовому ринку, і рівень рентабельності, величина кредиторської заборгованості та ін Дивідендний дохід впливає на оцінку діяльності підприємства з боку інших акціонерів.

В силу викладеного рішення про спрямування чистого прибутку на виплату дивідендів приймається загальними зборами акціонерів товариства.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, служить джерелом фінансування не тільки виробничого і соціального розвитку, а також матеріального заохочення, але і у разі порушення підприємством чинного законодавства для сплати різних штрафів і санкцій. Так, з чистого прибутку сплачуються штрафи при недотриманні вимог щодо охорони навколишнього середовища від забруднення, санітарних норм і правил. При завищенні регульованих цін на продукцію (роботи, послуги) з чистого прибутку стягується незаконно отримана підприємством прибуток.

У випадках приховування прибутку від оподаткування також стягуються штрафні санкції, джерелом сплати яких є чистий прибуток.

У сучасних умовах часто виникає необхідність резервувати кошти у зв'язку з проведенням ризикових операцій і, як можливий наслідок цього, втратою доходів від підприємницької діяльності. Тому при використанні чистого прибутку підприємства має право створювати фінансовий резерв, тобто ризиковий фонд. Розмір цього резерву повинен складати не менше 15% статутного капіталу. Щорічно резервний фонд поповнюється за рахунок відрахувань, що становлять практично не менш 5% прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Крім покриття можливих збитків від ділових ризиків фінансовий резерв може бути використаний на додаткові витрати по розширенню виробництва і соціальному розвитку, на розробку і впровадження нової техніки, приріст власних оборотних коштів і заповнення їх нестачі, на інші витрати, зумовлені соціально-економічним розвитком колективу.

З розширенням спонсорської діяльності частина чистого прибутку може бути спрямована на благодійні потреби, надання допомоги театральним колективам, організацію художніх виставок та інші цілі.

Отже, наявність чистого прибутку, що створює стимулюючі умови господарського розвитку підприємства, є важливим чинником подальшого зміцнення і розширення підприємницької діяльності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сутність прибутку та його функції.
Розподіл і використання прибутку
Правило максимізації прибутку
Визначення ціни, прибутку й обсягу виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах
Економічна поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції. Визначення ціни і обсягу виробництва. Максимізація прибутку і мінімізація збитку
Максимізація прибутку в довгостроковому періоді
Прибуток як показник, диагностирующий ефективність. Нехтування фінансовими аналітиками показником "чистий прибуток"
Економічна поведінка фірми в умовах чистої монополії
ЧИСТА МОНОПОЛІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ І ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
Виручка і прибуток
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук