Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 9. Біржова та аукціонна торгівля

Біржі: основні поняття, історія, класифікація

Біржа - це особливий вид організованого оптового ринку і в той же час це місце, іде регулярно відбувається збори зацікавлених осіб з метою укладання оптових торгових угод. У цьому сенсі біржа є саморегулюючою організацією, яка самостійно встановлює правила біржових торгів. Процес торгів на біржі здійснюється під громадським контролем (в Росії і в європейських країнах - під контролем держави).

Біржа - це юридична організація, яка ставить за мету не тільки торгівлю цінностями, але і встановлення ціп на ці цінності. Відмінності між біржею і ринком носять принциповий характер:

o на біржі здійснюється оптова торгівля товарами за зразками або затвердженим стандартам, причому партії товару взаємозамінні і не обов'язково є в наявності.

o на біржі, на відміну від ринку, торгують організації;

o біржа офіційно встановлює курси і котирування.

Біржовий курс - це біржова ринкова ціна товару, визначена під впливом співвідношення попиту і пропозиції на біржі.

Біржове котирування - з'ясування біржової ціпи в ході біржових торгів за певними правилами, вона обов'язково реєструється службами біржі і публікується в засобах масової інформації. Біржова котирування ведеться по кожному виду товару та за видами угод по кожному терміну виконання.

Завдання біржі - не постачання економіки сировиною, капіталом, валютою, а організація, упорядкування та уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти.

Біржовий товар. У Законі Російської Федерації від 24 лютого 1994 р. "Про товарних біржах" дається наступне визначення: "Біржовий товар-це не вилучений з обороту товар певного роду і якості, у тому числі стандартний контракт і коносамент (документ, який містить умови морського перевезення) на зазначений товар, допущений у встановленому порядку біржею до біржової торгівлі".

Торгівля на біржі товарами в різних формах вимагає спеціального добору біржового товару. Мається на увазі торгівля товаром у його відсутності. При цьому торгівля може здійснюватися як готівковим товаром (тобто товаром, який вже випущений), так і виробленим до певного терміну, тобто договорами на поставку товару в майбутньому.

Основні вимоги до біржового товару. Щоб товар був відібраний для торгівлі на біржі, він повинен відповідати ряду основних вимог:

o повинен бути масовим, тобто випускатися у великому обсязі, проводитися і купуватися великою кількістю споживачів;

o повинен володіти вільним ціноутворенням, тобто ціна на товар повинна вільно встановлюватися в залежності від кон'юнктури ринку і цінових чинників (економічних, соціальних, політичних і форс мажорних);

o повинен відповідати певним вимогам щодо якості, умов зберігання, транспортування та вимірювання, тобто на біржовий товар вводиться біржовий стандарт.

Роль біржового стандарту полягає у встановленні однакового рівня показників для біржових товарів.

Біржовий товар підприємства являє собою лише товар первинної переробки, тобто це може бути сировина або напівфабрикат.

Для оцінки рівня якості товару і можливості виставити його на торги на біржі існує третейський суд із залученням незалежних експертів. Біржовий стандарт охоплює такі вимоги, як кількість: обсяг продажу (партія) повинні бути кратні біржової одиниці. Біржова одиниця - мінімальний обсяг партії для продажу конкретного товару на біржі. Біржова одиниця встановлюється стандартним біржовим контрактом, таким чином партії не можуть визначатися продавцем і покупцем довільно.

І виробник, і споживач, здійснюючи операції через біржу, заздалегідь планують обсяг поставки та замовлень товару згідно з біржовими одиницями.

Для розуміння причин появи і суті біржової торгівлі необхідно познайомитися з історією бірж.

Історики зазначають, що ще у II ст. до н. е. купці в Стародавньому Римі регулярно збиралися в певному місці для укладання угод, уточнення цін та обміну інформацією. На таких зборах складалися певні норми укладення угод, поступово збільшувалась кількість послуг, які надавала торговельна площадка.

Прийнято вважати, що перші біржі, як організатори оптової торгівлі, з'явилися в Італії ще в XIII ст. Місце зібрань торговців називалося по-різному: в Ліоні це була "площа обмінів", в ганзейських містах - "купецька гільдія". Купці зверталися до адміністрації міста з проханням виділити їм приміщення для ведення торгових переговорів, оскільки їм незручно збиратися на вулиці в негоду. Саме такі будівлі для переговорів стали називати біржами. На біржах домовлялися про великих угодах, тобто на них велася оптова торгівля. Зазвичай угоди укладалися через посередників, товар під час переговорів був присутній у вигляді зразків. Поступово розроблялися загальні для всіх правила торгівлі. Па цьому етапі біржова торгівля лише встановлювала зв'язок між купцем і виробником або споживачем. Установа бірж йшло вкрай повільно й обмежувалося переважно провідними для міжнародної торгівлі портами.

У XVI ст. біржі виникли в Антверпені, Тулузі, Гамбурзі та Лондоні. Промислова революція викликала величезне розширення попиту на сировину і продовольство, призвела до збільшення обсягу і номенклатури торгівлі, посилила вимоги до однорідності товару і регулярності постачань. Необхідність задоволення цих вимог машинного виробництва призвела до перетворення бірж, пристосування їх до нових умов. Біржі поступово перетворилися в центри міжнародної торгівлі.

Походження слова "біржа" пов'язують з латинським словом "гаманець". Другий варіант походження цього терміну більш барвистий і пов'язаний з великою торговою майданчиком в Брюгге (місто у Фландрії). Господар готелю, призначеної для купців, носив прізвище Ван дер Бурсі, а на вивісці готелю були намальовані три гаманця. Його прізвище і герб дали назву торгової майданчику біржі.

Старішою фондовою біржею світу, яка існує і в даний час, є Амстердамська фондова біржа, створена в 1611 р. Ця біржа була універсальною, тобто на ній укладалися угоди, пов'язані з постачанням товару, так і з цінними паперами. Спочатку на ній продавалися акції тільки голландської Об'єднаної Ост-Індської компанії, потім стали продаватися облігації уряду Голландії та облігації, випущені адміністраціями міст для фінансування муніципальних витрат, а також акції іноземних акціонерних товариств.

Торгові зборів па Амстердамській біржі проводилися щодня протягом двох годин, на сесії були присутні близько чотирьох тисяч учасників, серед яких чималу частину становили посередники (маклери і присяжні). Торгівля велася за суворими правилами, кожен товар - в окремій секції. На цій біржі оберталися акції Ост-Індської компанії, тому Амстердамську біржу прийнято називати першою фондовою біржею світу.

На початку XVIII ст. центр світової торгівлі перемістився до Лондона. В цей час на біржі вже говорили про "биків" і "ведмедів", гравців, які тягнуть ціни на ринку то вгору, то вниз. Біржі за чотири століття свого існування пройшли довгий шлях розвитку: від оптового ринку, де велася торгівля однорідними, взаємозамінними товарами, до найбільшого ринку, де торгівля ведеться великими партіями товарів з певними характеристиками без їх фактичного пред'явлення, за контрактами.

Наступним етапом у розвитку біржової торгівлі стало виникнення ф'ючерсної (оптової, заочною, безготівкової) торгівлі. Хаос у сфері попиту і пропозиції, проблеми перевезень і зберігання змусили фермерів і торговців Середнього Заходу США в кінці XIX ст. укладати контракти з наступним постачанням товарів (після збирання врожаю). До кінця XIX ст. ф'ючерсна торгівля набрала обертів і з'явилася необхідність форматизации торгової практики, стандартизації контрактів, установлення правил поводження і розрахунків, порядку вирішення спорів, процедури залагодження розбіжностей. А з початком XX ст. ф'ючерсна торгівля стала розростатися усе більше.

У розвитку світового ринку цінних паперів велику роль грають фондові біржі. Біржова справа на ринку цінних паперів характеризується рядом особливостей, пов'язаних зі специфічним біржовим товаром - цінними паперами, а також з обов'язковою умовою професійної підготовленості безпосередніх учасників торгів, суворою регламентацією біржових операцій.

В даний час в світі налічується близько 200 фондових бірж, що функціонують більш ніж у 60 країнах. 31 біржа входить у Міжнародну федерацію фондових бірж, штаб-квартира якої розташована в Парижі. Роком народження Нью-йоркській фондовій біржі вважається 1792 р., хоча назва ця з'явилася тільки в 1863 р. Перша фондова біржа Америки була утворена в 1791 р. у Філадельфії.

Класифікація бірж

Біржі класифікують за такими ознаками:

1) за видами біржового товару;

2) принципам організації біржі (роль держави в організації біржі);

3) правового положення (статус біржі);

4) учасникам біржових торгів;

5) складу товарів для участі в біржовому торзі;

6) I! залежно від місця і ролі в біржовій торгівлі;

7) по сфері діяльності;

8) залежно від переважаючого виду біржових угод.

Але виду біржового товару виділяють:

o товарні (товарно-сировинні);

o фондові;

o валютні біржі.

Фондова біржа - це постійно діючий регульований ринок цінних паперів (фондова біржа вимагає відповідної ліцензії). Валютна біржа організовує і обслуговує ринок іноземної валюти.

За принципом організації діяльності біржі бувають:

o публічно-правові;

o приватноправові (приватні);

o змішані.

Учасники публічно-правових бірж - державні організації, контроль біржі також здійснюється державою. Публічно-правові біржі характерні для європейських країн.

Приватноправові біржі належать біржової корпорації (вузькому колу осіб). Приватноправові біржі характерні для англо-саксонських країн. Статутний капітал біржі ділиться на певну кількість паїв, кожний член біржі повинен бути власником хоча б одного паю.

Членами змішаних бірж можуть бути і приватні фірми, і державні організації.

За формою участі біржі поділяються:

o на закриті (у торгах беруть участь лише члени біржі, біржові посередники);

o відкриті, які бувають двох типів:

1) приватно-відкрита біржа, тобто контрагентів на такій біржі не зобов'язують користуватися послугами посередників (брокерів);

2) відкрита біржа змішаного типу - в торгах можуть приймати участь і брокери, і покупці, і продавці.

Для біржі, яка захищає інтереси оптової торгівлі, закритий характер біржі кращий.

По номенклатурі товару біржі підрозділяються на універсальні і спеціалізовані.

Суть спеціалізації - залучення виробників і споживачів до певної товарної групи.

В залежності від місця і ролі в біржовій торгівлі:

o міжнародні - обслуговують конкретні світові валютні та фондові ринки. В їх роботі беруть участь представники різних держав. Забезпечення вільного переказу прибутку, укладання спекулятивних угод, які дають можливість отримання прибутку на різниці цін на біржах різних держав;

o національні - в межах однієї держави.

Валютний, торговий та податковий режими даної держави не допускає осіб і фірм-нерезидентів до торгів.

По сфері діяльності: центральні; міжнаціональні; регіональні.

За характером укладення угод: реальні (товар, ціни); ф'ючерсні; оціночні.

Ф'ючерсна угода пропонує передачу акцій або товару з сплатою грошової суми через визначений строк після укладання угоди. Опціонний контракт - це стандартний біржовий договір па право продати біржовий актив за ціною виконання на певну дату із сплатою за це право певні премії.

Платіжні документи - об'єкти, що володіють властивістю замінності та придатні для здійснення операцій з товаром, якого немає в даний момент у даному місці, але який міг би бути переданий покупцеві в інший час і в іншому місці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Біржова справа і становлення біржової торгівлі
Організація біржової торгівлі та її учасники
Основи аукціонної торгівлі
Поняття і класифікація бірж
Біржі як системоутворюючі елементи біржової торгівлі
Основні поняття і визначення
Поняття і класифікація бірж
Біржі як системоутворюючі елементи біржової торгівлі
Російські біржі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси