Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управління ризиками при прийнятті управлінських рішень

У процесі розробки і прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику менеджер стикається з необхідністю проведення аналізу існуючих ризиків, а також здійснення заходів, пов'язаних з уникненням, утриманням, передачею ризиків або зниження їх ступеня.

Для аналізу ризику потрібно, насамперед, швидка і достовірна інформація. В умовах більш жорсткої конкуренції, викликаної глобалізацією ринків, перемогу будуть здобувати не великі підприємства над малими, а динамічні над повільно реагують на зміну обстановки.

Аналіз ризиків поділяється на два взаємно доповнюють один одного виду: якісний, головне завдання якого полягає у визначенні факторів ризику та обставин, що призводять до ризикових ситуацій, і кількісний, що дозволяє обчислити величину окремих ризиків і ризику проекту в цілому. Дослідження ризику доцільно проводити в наступній послідовності:

o виявлення об'єктивних і суб'єктивних факторів, що впливають на конкретний вид ризику;

o аналіз виявлених чинників;

o оцінка конкретного виду ризику з фінансових позицій, визначальна або фінансову спроможність проекту, або його економічну доцільність;

o встановлення допустимого рівня ризику;

o аналіз окремих операцій за обраним рівнем ризику;

o розробка заходів щодо зниження ризику при прийнятті управлінського рішення.

Після проведення аналізу ризиків у процесі розробки управлінського рішення використовуються спеціальні прийоми управління:

o уникнення ризику - ухилення від заходу, пов'язаного з ризиком;

o утримання ризику - залишення ризику за інвестором (припускаючи покриття можливих збитків за рахунок резервних коштів інвестора);

o передача ризику - передача відповідальності за ризик, наприклад, страхової компанії;

o зниження ступеня ризику - зменшення імовірності втрат і скорочення очікуваного їх обсягу.

Найбільш поширені прийоми для зниження ступеня ризику:

o диверсифікація;

o отримання додаткової інформації щодо ситуації прийняття рішення;

o лімітування за рахунок встановлення граничних сум витрат, продажу, кредиту;

o самострахування за рахунок створення натуральних і грошових резервних (страхових) фондів;

o страхування.

Страхування компенсує можливі помилки та стабілізує діяльність компанії. Страхування управлінських рішень базується на двох підходах:

o вартість або ціна підготовленого управлінського рішення;

o вартість можливих збитків при реалізації рішення.

Ризики утворюються від наступних процедур реалізації управлінського рішення: паблік рілейшнз (РРО; вибір форми реалізації управлінського рішення; організація виконання; контроль; інформування; архівація даних про управлінському рішенні.

Причини появи незапланованих результатів по представленим процедур:

1) недостатній професіоналізм як самого розробника управлінського рішення, так і виконавців;

2) недостатня відповідальність виконавця;

3) організаційні негаразди;

4) спотворення, втрата інформації в базі даних і бази знань (інтелектуальної власності).

Крім того, ризик може виникнути сам по собі.

Правила і критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.

Для вибору оптимальної стратегії в ситуації невизначеності використовуються різні правила і критерії.

Правило максимін (критерій Вальда).

Приймає рішення в цьому випадку мінімально готовий до ризику, припускаючи максимум негативного розвитку стану зовнішнього середовища і з огляду на найменш сприятливий розвиток для кожної альтернативи.

За критерієм Вальда особи, що приймають рішення, вибирають стратегію, що гарантує максимальне значення найгіршого виграшу.

Правило максимакс (критерій Лапласа).

У відповідності з цим правилом вибирається альтернатива з найвищим досяжним значення оцінюваного показника. При цьому не враховується ризик від несприятливої зміни навколишнього середовища.

Великий недолік правил максимакса і максиміна - використання тільки одного варіанта розвитку ситуації для кожної альтернативи при прийнятті рішення.

Правило мінімакс (критерій Севиджа).

На відміну від максиміна мінімакс орієнтований на мінімізацію не стільки втрат, скільки жалю з приводу втраченого прибутку. Правило допускає розумний ризик заради отримання додаткового прибутку.

Критерій Гурвіца.

У відповідності з цим правилом правила максимакс і максимін сполучаються зв'язуванням максимуму мінімальних значень альтернатив. Це правило називають правилом оптимізму - песимізму.

Правило Гурвіца застосовують, враховуючи більш істотну інформацію, ніж при використанні правил максимін і максимакс.

Таким чином, при прийнятті управлінського рішення в загальному випадку необхідно:

o спрогнозувати майбутні умови, наприклад, рівні попиту;

o розробити список можливих альтернатив;

o оцінити окупність всіх альтернатив;

o визначити ймовірність кожного умови;

o оточити альтернативи за обраним критерієм рішення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз ризиків при прийнятті управлінських рішень
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Прийняття рішень як основний елемент управлінських функцій
Економічні методи прийняття управлінських рішень
ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на принципах проектного управління
Методи прийняття управлінських рішень в умовах антикризового управління
Типові методи прийняття управлінських рішень
Етапи процесу прийняття управлінських рішень і роль менеджерів у них
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси