Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Дивідендна політика і ціна акцій підприємства

Як уже зазначалося, між проводиться акціонерним товариством дивідендною політикою і ринковою вартістю її акцій існує тісний взаємозв'язок. Однак чіткої і формалізованої залежності між розміром дивідендних виплат і динамікою курсу цінних паперів не встановлено. Це пояснюється впливом на ринкову ціну акцій великого числа факторів, у тому числі тих, які в принципі не можуть бути формалізовані (наприклад, психологічні, політичні).

В економічній літературі та практиці розроблені прийоми, з допомогою яких фінансовий менеджер може впливати на ринкову вартість цінних паперів компанії, так і при певних умовах на розмір майбутніх дивідендів. Основними такими прийомами є:

■ дроблення акцій;

■ консолідація акцій;

■ викуп акцій.

Методика дроблення акцій

Дроблення акцій (або розщеплення, Спліт) - це збільшення кількості акцій компанії шляхом зменшення їх номіналу. Дроблення акцій 2 до 1 означає зменшення їх номіналу наполовину без змін в структурі власного капіталу. Зазвичай до дроблення акцій вдаються стійко розвиваються компанії, які прагнуть знизити ринкову вартість своїх акцій. Багато західні акціонерні товариства таким способом забезпечують достатньо високу ліквідність власних цінних паперів і приваблюють потенційних інвесторів.

Рішення про проведення дроблення акцій приймається загальними зборами акціонерів. В залежності від ринкової ціни акцій і переслідуваних цілей рада директорів компанії визначає пропорції дроблення. Після цього проводиться заміна цінних паперів: старі акції, наявні у акціонерів, замінюються на нові. Приймаючи рішення про дроблення акцій, рада директорів повинна враховувати необхідність здійснення додаткових витрат з випуску нових та вилучення у акціонерів старих цінних паперів.

Прямої залежності між пропорціями дроблення акцій і розмірами дивідендів не існує. Вкрай рідко компанії в змозі зберегти рівень дивідендів на одному рівні до і після дроблення акцій. Як правило, розмір дивідендів на нову акцію (меншим номіналом) нижче, ніж на стару. Однак це не означає скорочення дивідендного доходу акціонерів. Наприклад, при дробленні акцій 2 до 1 і зниження рівня дивідендного виходу на акцію з 2 до 1,5% акціонер, який володів 100 акціями, не отримає 200 (100 х 2), а 300 (200 х х 1,5) ден. од. Якщо величина дивідендів змінюється пропорційно зміні номінальної вартості акцій, тобто дроблення акцій не вплине на долю кожного акціонера в активах компанії.

Методика консолідації акцій

Консолідація акцій (або зворотний спліт) - це зміна номінальної вартості акцій, при якому акціонер отримує одну нову акцію більшого номіналу в обмін на певну кількість старих акцій. Це один із способів скорочення числа акцій компанії. Необхідність консолідації акцій виникає у компаній при надмірному падіння ринкової вартості цінних паперів. Більшість західних компаній прагне уникнути зниження ринкової ціни своїх акцій значно нижче 10 дол. У разі падіння курсу акцій нижче встановленого компанією показника кілька акцій в обігу може бути замінено однією.

Крім виникнення додаткових витрат по заміщенню цінних паперів на папери більшого номіналу, консолідація акцій має й інші негативні наслідки. Як правило, на ринку компанією оголошення про консолідацію акцій розцінюється як сигнал про виникнення у нього фінансових труднощів. І хоча фірма після проведення консолідації акцій може заощадити на витратах по розміщенню і обслуговуванню меншої кількості нових цінних паперів, негативний ефект від її проведення пом'якшується лише отриманням згодом значної суми прибутку.

Рівень дивідендних виплат у компаній після консолідації акцій, як правило, невисокий, і дивідендний дохід на акцію знижується в більшій пропорції, ніж кількість акцій в обігу. Отже, консолідація акцій як методика регулювання курсу цінних паперів повинна застосовуватися компаніями вкрай обережно з обов'язковим урахуванням можливих негативних наслідків.

Методика викупу акцій

Выкуй акцій - це один із способів розміщення вільних коштів компанії шляхом придбання власних акцій у акціонерів. Власні акції можуть викуповуватися компанією як з метою вилучення їх з обігу, так і для розміщення їх серед своїх працівників, зменшення числа власників компанії, приватизації державних підприємств приватними інвесторами і т. д.

Найбільш поширені дві методики викупу акцій - за допомогою тендера і шляхом купівлі акцій на ринку. При здійсненні тендерної угоди компанія надає своїм акціонерам поряд з інформацією про наміри і причини викупу акцій пропозицію про придбання у них акцій та ціною, що перевищує склалася на ринку. Рішення про продаж акцій за запропонованою ціною приймає акціонер. При покупці власних акцій на фондовому ринку компанія виступає нарівні з іншими учасниками ринку. Цей варіант викупу акцій, як правило, більш тривалий у часі, але потребує менших трансакційних витрат (оплата послуг посередників, витрати на листування з акціонерами тощо).

Якщо компанія володіє надлишковими коштами і не має достатньо ефективних інвестиційних можливостей, то розміщення цих коштів в інтересах акціонерів може бути здійснено або шляхом додаткових дивідендних виплат, або за допомогою викупу власних акцій. Ці варіанти для акціонерів рівноцінні лише за умови відсутності податків на доходи фізичних осіб та трансакційних витрат. Оскільки при викупі зменшується число акцій компанії, прибуток і, отже, дивіденд на одну акцію зростають. В результаті при інших рівних умовах повинна збільшитися ринкова вартість цінного паперу. Теоретично сума дивідендів, які могли б бути виплачені акціонерам, дорівнює вартості викуплених акцій.

Перевагою варіанти викупу акцій є підвищення привабливості акцій компанії за рахунок збільшення суми прибутку, що припадає на одну акцію. Недолік викупу власних акцій компанією полягає в тому, що при наявності у фірми вільних коштів деякі категорії акціонерів віддадуть перевагу доходу від приросту курсової ціни акцій отримання реальних дивідендів.

Однак на практиці при існуванні різного рівня оподаткування окремих видів доходів викуп акцій для інвестора виявляється краще. Якщо дивідендний дохід оподатковується по більш високій ставці, ніж прибуток від приросту вартості капіталу фірми, то выкуй акцій, що веде до підвищення їх ринкової ціни і відповідно вартості капіталу компанії, більш вигідний з точки зору оподаткування. До того ж сплата податку на приріст вартості капіталу відкладається до моменту фактичного продажу акцій, у той час як податок на доходи але цінних паперів виплачується відразу (в момент отримання дивідендного доходу).

Інформаційне значення рішення компанії про викуп власних акцій набагато перевищує значення наміри виплатити дивіденди. Виплата дивідендів у звичайній формі свідчить про здатність компанії генерувати власні кошти до моменту розрахунків з акціонерами. Викуп акцій - це неординарна подія, що свідчить про переконаність керівництва компанії у вкрай заниженою оцінкою своїх цінних паперів. Оскільки викуп акцій пов'язаний для фірми зі значними одноразовими грошовими витратами, цей метод регулювання курсу акцій використовується рідко і практично завжди обгрунтовано.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Дивідендна політика підприємства
Кейс: дивідендна політика російського підприємства та її вплив на цінність компанії.
Акції та їх оцінка: дивідендні моделі та моделі залишкового доходу
Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
Акції та їх оцінка: дивідендні моделі та моделі залишкового доходу
Статутний капітал та акції народного підприємства
Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
Акції та їх оцінка: дивідендні моделі та моделі залишкового доходу
МСФО (IAS) 33 "Прибуток на акцію"
Придбання та викуп товариством розміщених акцій
Викуп надлишкової кількості акцій
Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук