Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 54. Рівновага на грошовому ринку

Попит на гроші.

Гроші необхідні, як мінімум, для покупки товарів і оплати послуг, а також для накопичення їх в якості запасу. Ці вихідні чинники і формують попит. Альтернативою грошей на ринку виступають облігації та інші фінансові активи, тому якщо ці негрошові активи принесуть їх власникам більший відсоток, ніж гроші, то населення буде віддавати перевагу купівлю облігацій. Вигода володіння грошима в порівнянні з вкладенням їх у цінні папери полягає в наступних мотивів:

- трансакційний мотив: гроші потрібні для поточних розрахунків в економіці;

- спекулятивний мотив: гроші можуть знадобитися для покупки тих же облігацій при сприятливих умовах:

- мотив обережності пов'язаний з ризиком втрати капіталу.

В цілому людям властиво цінувати ліквідність грошей, порівнюючи свої уподобання з динамікою відсоткової ставки. Крім того, у міру зростання доходів населення збільшуються і ціни, а значить, потрібно більше грошей для обслуговування економіки.

Попит на гроші - кількість грошей, які домогосподарства і фірми бажають мати у своєму розпорядженні в залежності від наявного у них доходу і відсоткової ставки. Зміна відсоткової ставки призводить до ковзання величини попиту вздовж кривої Л/Д і чим вона вище, тим менша кількість грошей залишається у населення і, отже, тим з більшою швидкістю вони повинні звертатися, щоб обслужити більшу кількість угод. Зміна доходу населення веде до зсуву кривої МО вправо або вліво (мал. 54.1).

Попит на гроші:

Рис. 54.1. Попит на гроші:

МО - попит на гроші

Пропозиція грошей

Пропозиція грошей - це кількість грошей, випущені в обіг центральним банком країни.

Якщо попит формується вільно на ринку в залежності від потреб населення в грошах, то пропозиція завжди задається банківською системою держави (рис. 54.2).

На величину грошової пропозиції впливають три ключових фактори:

- розмір грошової бази, яку формує Центробанк країни;

- співвідношення "резерви - вклади", що показує можливість комерційних банків щодо збільшення грошової маси;

- коефіцієнт депонування, що відображає спроможність населення вкладати гроші в комерційні банки.

Рівновага на грошовому ринку.

У результаті взаємодії попиту і пропозиції грошей виникає їх ринкова рівновага, тобто забезпечується рівність кількості пропонованих на ринку грошей тій загальній сумі, яку бажає мати у себе населення (рис. 54.3).

Особливість грошового рівноваги в порівнянні з товарним і ресурсними ринками полягає в тому, що воно є на ринку постійним; в іншому випадку виникають серйозні збої, що нерідко призводять до фінансової кризи (як у серпні 1998 р.).

Пропозиція грошей центральним банком країни:

Рис. 54.2. Пропозиція грошей центральним банком країни:

МБ - пропозиція грошей

Рівновага на грошовому ринку:

Рис. 54.3. Рівновага на грошовому ринку:

МБ - пропозиція грошей; МО - грошова маса

Лекція 55. Банківська система

Кредитні відносини.

В ринковій економіці гроші постійно звертаються, тому тимчасово вільні фінансові кошти повинні надходити на грошові ринки і пускатися в справу.

Кредит - рух позичкового капіталу, здійснюване на засадах терміновості, зворотності, платності, забезпеченості та цільового призначення одержаних у тимчасове користування грошових ресурсів.

Кредит виконує важливі функції в економіці:

- перерозподіляє гроші від тих, у кого вони вільні, до тих, хто їх потребує;

- сприяє економії витрат обігу, так як не вимагає випуску державою додаткових грошей в обіг;

- прискорює концентрацію і централізацію бізнесу. Кредит має різноманітні форми (рис. 55.1).

Види кредиту

Рис. 55.1. Види кредиту

Поняття банківської діяльності.

Банки - це економічні інститути, які обслуговують систему кредитних відносин у суспільстві.

Агенти ринку звертаються в банк у наступних випадках: - за наявності тимчасово вільних коштів;

- при тимчасовій відсутності коштів;

- для грошових розрахунків із контрагентами (рис. 55.2).

Банківська діяльність

Рис. 55.2. Банківська діяльність

Існують три основних види вкладів в банк:

1) депозит або вклад до запитання. Населення з допомогою такого вкладу здійснює невеликі заощадження, які воно може вилучити з банку в будь-який момент, а фірми відкривають розрахункові рахунки з метою здійснення поточних операцій;

2) строковий вклад або депозит на термін. Гроші розміщуються в банк із зобов'язанням не використовувати їх до визначеного строку;

3) депозитний сертифікат являє собою цінний папір, що свідчить про прийняття банком вкладу на умовах термінового рахунку. Такі цінні папери можуть бути об'єктом заставних операцій або розрахунку на ринку цінних паперів.

Надання банком кредитів здійснюється у формі грошових позик, що розрізняються по терміновості:

- короткострокові - до 1 року;

- середньострокові - від 1 до 5 років;

- довгострокові - понад 5 років.

Структура кредитно-банківської системи.

Кредитно-банківська система являє собою валютно-фінансову структуру економіки, складається з двох рівнів банків і спеціалізованих кредитних і фінансових організацій.

Центральний банк країни є першим рівнем банківської системи. Його основними функціями є:

- емісія (випуск) грошей в обіг та їх вилучення з нього;

- функція банку уряду, що передбачає фінансування їм державних програм, обслуговування державного боргу і бюджетного сектору, проведення кредитно-грошової політики;

- функція банку банків виражається в рефінансуванні економіки через надання комерційним банкам можливості отримати кредит при нестачі у них коштів. Населення і фірми центральний банк кредитами не обслуговує;

- нагляд і контроль за фінансовими ринками і банками. Комерційні банки складають другий рівень банківської системи країни. Вони призначені для кредитно-розрахункового обслуговування населення і фірм, в процесі якого вони створюють кредитні гроші. За основними видами діяльності комерційні банки можна поділити наступним чином (рис. 55.3).

Класифікація комерційних банків

Рис. 55.3. Класифікація комерційних банків

Спеціалізовані кредитні та фінансові установи являють собою організації, які за формою не є банками, а по суті частково виконують їх функції. У ринковій економіці вони жорстко конкурують з комерційними банками за грошові кошти населення і фірм.

До них слід віднести:

- пенсійні фонди;

- страхові компанії;

- трастові компанії (полубанки);

- ломбарди;

- товариства взаємного кредиту;

- кредитні товариства.

Кредитно-банківська система повинна забезпечувати стабільність фінансів. З цією метою необхідно:

- удосконалювати банківське законодавство;

- укрупнювати банківські системи, оскільки дрібні банки нестійкі, низькодохідні і не здатні надавати інвестиційні кредити;

- посилювати зв'язок банківської сфери з реальним сектором економіки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Рівновага на грошовому ринку
Вплив держави на ринкову рівновагу.
Умови рівноваги на грошовому ринку
Попит на гроші
Грошовий ринок та попит на гроші
Пропозиція грошей рівновага на грошовому ринку
Пропозиція грошей
Роль комерційних банків у процесі створення пропозиції грошей
Рівновага на грошовому ринку
Вплив держави на ринкову рівновагу.
Умови рівноваги на грошовому ринку
Становлення кредитної системи Росії в процесі розвитку товарно-грошових відносин
Генезис кредитних відносин
Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Поняття та елементи банківської системи
ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
Принципи побудови та структура сучасної банківської системи
Поняття та елементи банківської системи
Структура банківської системи РФ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси