Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Цивільний процес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Загальні правила підвідомчості цивільних справ суду

1. Цивільні справи вельми різноманітні. У законі та інших нормативних актах неможливо дати вичерпний перелік підвідомчих суду цивільних справ. Тому в ЦПК закріплені загальні правила підвідомчості суду цивільних справ і окремі винятки з цих правил.

Загальні правила підвідомчості цивільних справ - це закріплені в нормах права критерії (ознаки), з допомогою яких визначається підвідомчість справ судам та іншим юрисдикційним органам.

Загальні правила підвідомчості суду цивільних справ закріплені у ч. I ст. 37 ЦПК. До них відносяться:

а) наявність спору про право:

б) характер правовідносини, з якого випливає заявлена вимога:

в) суб'єктний склад спірних правовідносин.

Судам загальної юрисдикції, як правило, підвідомчі справи по спорах про право. Справи, у яких немає спору про право, як правило, вирішуються в адміністративному порядку і судам непідвідомчі. Наприклад, при відсутності спору про право нотаріус може видати свідоцтво про право власності на частку в спільній сумісній власності подружжя. Лише у випадках, прямо передбачених законом, справи безспірного характеру можуть бути предметом судового розгляду.

В цивільному судочинстві спір про право використовується в якості критерію розмежування справ позовного провадження та інших видів виробництв.

За загальним правилом до ведення судів загальної юрисдикції віднесено спори, що виникають з цивільних, сімейних, трудових, житлових, земельних та інших правовідносин. Разом з тим ряд справ. що виникають із зазначених вище правовідносин, у випадках, передбачених актами законодавства, вирішуються іншими юрисдикційними органами.

Суди загальної юрисдикції розглядають цивільні справи, в яких хоча б однією з сторін у спорі є громадянин. В порядку виключення у випадках, встановлених ЦПК і іншими нормативними актами, до відання цих судів віднесено справи по спорах, що виникають між юридичними особами (наприклад, спори про припинення діяльності політичних партій, релігійних організацій тощо).

Суди загальної юрисдикції розглядають справи, в яких беруть участь іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи (ст. 541 ЦПК).

Таким чином, наявність спору про право, характер та суб'єктний склад спірних правовідносин - основні критерії (ознаки), з допомогою яких визначається підвідомчість суду справ в цивільному процесі. З цих правил встановлені деякі винятки. Окремі категорії справ, які згідно із загальними правилами повинні були б розглядатися судом, віднесені до відання інших юрисдикційних органів.

2. У цивільному процесі загальні правила підвідомчості суду справ закріплені в законі стосовно до наступних видів судочинства:

а) позовну виробництво;

б) провадження по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин;

в) особливе виробництво;

г) наказне провадження.

3. У позовному провадженні розглядаються і вирішуються справи:

по спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових, житлових, земельних відносин, відносин по використанню природних ресурсів, а також навколишнього природного середовища, якщо хоча б однією з сторін у спорі виступає громадянин. за винятком випадків, коли актами законодавства вирішення таких спорів віднесено до компетенції інших судів або до відання інших державних органів, а також інших організацій (п. 1 ч. I ст. 37 ЦПК);

по спорах юридичних осіб у випадках, встановлених ЦПК та іншими законодавчими актами (п. 2 ч. I ст. 37 ДО ДП);

інші справи позовного провадження, віднесені законодавством до компетенції судів (ч. II ст. 37 ЦПК).

Підвідомчість судам справ позовного провадження в загальному плані можна визначити методом виключення: судам підвідомчі всі справи позовного провадження крім тих. які нормою права віднесено до відання інших юрисдикційних органів.

4. У відповідності зі ст. 335 ЦПК судам підвідомчі такі справи, що виникають з адміністративно-правових відносин:

за скаргами на дії виборчих комісій у випадках, передбачених законом;

за скаргами на відмову внести виправлення або зміни у записи актів громадянського стану;

але скаргами на нотаріальні дії або на відмову в їх вчиненні;

за скаргами на дії (бездіяльність) державних органів, організацій і посадових осіб, що ущемляють права громадян:

по скаргах на рішення Апеляційної ради при патентному органі:

інші справи, у шикающие і ( адміністративно-правових відносин у випадках, передбачених законом.

Не підлягають оскарженню до суду загальної юрисдикції рішення державних органів і посадових осіб. що мають нормативний характер, перевірка законності яких віднесено до відання Конституційного Суду Республіки Білорусь.

5. Згідно ст. 361 ЦПК в порядку окремого провадження розглядаються наступні цивільні справи, підвідомчі суду:

про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

про визнання громадянина безвісно відсутнім і про оголошення громадянина померлим;

про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним, а також про визнання громадянина дієздатним або про скасування обмеження дієздатності;

про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним:

про визнання рухомої речі безхазяйною та визнання права комунальної власності на нерухому річ;

про визнання спадщини відумерлою;

про відновлення прав по документах на пред'явника;

про примусову госпіталізацію і лікування громадян;

про усиновлення (удочеріння) дитини:

про поміщення неповнолітніх в спеціальні навчально-виховні або лікувально-виховні установи;

про направлення особи в лікувально-трудовий профілакторій.

У випадках, передбачених законом, суди в порядку особливого провадження вправі розглядати й інші справи (ч. II ст. 361 ЦПК).

Не підлягають розгляду судом факти, що мають юридичне значення, якщо законодавством передбачений інший (несудовий) порядок їх встановлення, і заявник має можливість отримати або відновити належні документи, що засвідчують ці факти (ст. 363 ЦПК). Так. суди не вправі у порядку особливого виробництва встановлювати факти належності особі паспорта і свідоцтв, що видаються органами запису актів громадянського стану, оскільки законодавством для встановлення таких фактів передбачений адміністративний порядок.

6. У ст. 394 ЦПК дано перелік справ наказного провадження, підвідомчих суду. Наказне провадження здійснюється у судовому порядку у випадках, якщо вимога грунтується на:

1) нотаріально засвідченій угоді:

2) протесті векселя у неплатежі, неакцепті і недатування акцепту, вчиненим нотаріусом:

3) заяву про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, якщо це не пов'язане з встановленням батьківства або необхідністю залучення третіх осіб;

4) декларацію про стягнення з громадян податків і зборів у дохід держави:

5) заяву про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові заробітної плати:

6) декларації про стягнення витрат по розшуку відповідача або боржника.

7) заявлено вимогу страховика (страхової організації) про стягнення заборгованості за договором страхування:

8) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за користування електроенергією за договором енергопостачання;

9) заявлено вимогу орендодавця про стягнення заборгованості за договором прокату:

10) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за послуги зв'язку:

11) заявлено вимогу про стягнення на користь територіальних медичних об'єднань коштів, витрачених на лікування потерпілих з розглянутих кримінальних справах:

12) заявлено вимогу про стягнення заборгованості на користь Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь;

13) заявлено вимогу про стягнення витрат, витрачених державою на утримання імен, які перебувають на державному забезпеченні, з особи, зобов'язаної відшкодувати такі витрати, не працює або працює, але не в повному обсязі протягом 6 місяців яка відшкодовує в добровільному порядку за його заявою зазначені витрати;

14) заявлено вимогу про стягнення з наймача, власника житлового приміщення, члена організації громадян-забудовників та членів їх сімей заборгованості по оплаті за користування житловим приміщенням, технічне обслуговування і комунальні послуги, за відрахуванням коштів на капітальний ремонт житлового будинку.

Зазначений у законі (ст. 394 ЦПК) перелік справ наказного провадження, підвідомчий суду, носить вичерпний характер.

Вимога не підлягає розгляду в наказному провадженні, якщо виник спір, який неможливо вирішити на підставі поданих документів.

7. Суди загальної юрисдикції правомочні розглядати й інші справи, віднесені законодавством до їх компетенції.

Зважаючи кількісного і якісного розмаїття цивільних справ на практиці є труднощі при розмежуванні підвідомчості справ між судами та іншими юрисдикційними органами.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
Основи цивільного права
Розмежування підвідомчості справ між загальними і третейськими судами
Правило найменших витрат
Правила підготовки публічного виступу
Цивільне процесуальне право
Поняття громадянського правовідносини. Система цивільного права
Правоздатність фізичної особи (людини) як суб'єкта цивільного права
Поняття цивільного та торгового права зарубіжних країн
Джерела цивільного і торгового права Японії
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси