Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виручка від продажу товарів

Передача ризиків та винагород при роздрібній торгівлі збігається з передачею юридичних прав власності покупцю. Якщо компанія зберігає значні ризики володіння, операція не є продажем, відповідно в цьому випадку виручка не визнається.

Приклади збереження за компанією ризиків (виручка не відбулася).

1. Компанія зберігає відповідальність за незадовільну діяльність, не покривається гарантіями.

2. Отримання виручки залежить від отримання виручки покупцем при перепродажі.

3. Відправлені товари підлягають встановленню, а установка становить значну частину контракту, який ще не виконаний компанією.

4. Покупець має право розірвати угоду покупки з причини, визначеної контрактом, і у компанії немає впевненості в отриманні прибутку.

Виручка і витрати повинні співвідноситися між собою і прийматися одночасно. Дане правило впливає на фінансовий результат звітного періоду.

ПРИКЛАД 4.1

Умови: Компанія Creditor продала надійному клієнту Borrower партію товарів на суму 500 000 дол. у кредит.

Завдання: Скласти бухгалтерське проведення по даній операції.

Рішення: Виручка по даній операції буде визнана відразу. Проводка

Дт Дебіторська заборгованість

Кт Виручка 500 000 дол.

Порядок визнання та відображення виручки при обміні товарів

При обміні товарів або послуг на аналогічні товари чи послуги, обмін не розглядається як операція, що створює виручку. Це часто відбувається при обміні для задоволення попиту на тимчасовій основі в конкретному місці.

Коли товари продаються або послуги надаються в обмін на відмінні від них товари чи послуги, обмін розглядається як операція, що створює виручку, вимірюється за справедливою вартістю отриманих товарів або послуг, скоригованою на суму переведених коштів або їх еквівалентів. Якщо справедлива вартість отриманих товарів чи послуг не може бути надійно визначена, виручка обчислюється за справедливою вартістю переданих товарів або послуг, скоригованою на суму переведених коштів або їх еквівалентів.

ПРИКЛАД 4.2

Умови: Компанія Builder обмінює партію бруса на 2 будівельні вагонетки. Ринкова ціна однієї з них дорівнює 1000 дол. Інша одиниця не має ринкової ціни, але в обмін на неї організація поставляє брус на суму 900 дол.

Завдання: Визначити виручку компанії Builder, вартість нових основних засобів та відобразити господарські операції в проводках.

Рішення: Оскільки компанія здійснила обмін неоднорідних товарів, відбувається залік виручки. У разі якщо справедлива ціна на актив невідома, виручка коригується на вартість матеріалу, йде в обмін на основний засіб, у зв'язку з цим виручка організації становить 1900 дол.

Вартість нових основних засобів - 1900 дол.

В бухгалтерському обліку дана операція буде відображена наступним чином:

Дт Основні засоби

Кт Запаси 1900 дол.;

Дт Собівартість продажів

Кт Виручка 1900 дол.

Виручка від надання послуг

Виручка від надання послуг повинна визнаватися шляхом вказівки на етап завершеності операції на звітну дату у разі надійної оцінки даного результату угоди.

Визнання виручки по стадії завершеності операції визначається методом "по мірі готовності", цей метод також застосовується в IAS 11 "Договори на будівництво" при визначенні виручки будівельних робіт.

За даним методом виручка визнається в тому періоді, коли надаються послуги. Визнання виручки даним методом забезпечує корисну інформацію про масштаби діяльності з надання послуг і результати діяльності протягом облікового періоду.

Ступінь завершеності визначається наступними способами:

- на підставі звітів про виконану роботу;

- як частка послуг на звітну дату до загального обсягу послуг;

- як частка витрат на звітну дату до очікуваних витрат по всьому договором.

Виручка від послуг визнається тільки в тій мірі, в якій очікується компенсація вироблених витрат. У тому випадку, коли ймовірність відшкодування витрат відсутня, витрати визнаються як витрати.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Внутрішній аудит циклу продажу й отримання виручки
Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості
Способи роздрібного продажу товару
Обмін товару
Визнання обміну жилими приміщеннями недійсним
Підстави, порядок і наслідки визнання докази неприпустимим
Надання соціальних послуг в електронній формі
Інформаційне забезпечення надання муніципальних послуг
Технології надання соціальних послуг мобільного соціального службою
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси