Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Дотримання касової дисципліни

Вказівкою ЦБ РФ від 20 червня 2007 р. № 1843-У встановлений граничний розмір розрахунків готівкою між юридичними особами по одній угоді (в рамках одного договору) у розмірі 100 000 руб. Розрахунки з фізичними особами та індивідуальними підприємцями готівкою грошовими коштами проводяться без обмежень.

Готівкові грошові кошти, що поступають в каси установ, повинні бути своєчасно оприбутковані і здані в орган, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету (Казначейство Росії), для подальшого зарахування на особовий рахунок установи.

У касі установи можуть зберігатися готівку лише в межах ліміту, що встановлюється органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету. Ліміт залишку готівки в касі встановлюється щорічно і може переглядатися протягом року за обгрунтованою прохання установи.

Для встановлення ліміту залишку готівки в касі установа представляє в орган, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету або в банк розрахунок за ф. 0408020. Якщо установа не подало розрахунок за зазначеною формою, то ліміт залишку каси вважається нульовим, а здається в казначейство готівка - понадлімітної.

Видачі готівки установі на заробітну плату і виплати соціального характеру проводяться у терміни, погоджені з органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету (Казначейством Росії).

Видача готівкових грошових коштів для розрахунків з увольняемыми працівниками і йдуть у відпустку, а також у випадках, передбачених законодавством РФ, виробляються незалежно від встановлених установі строків виплати заробітної плати.

При порушенні порядку роботи з готівкою, ведення касових операцій у відповідності зі ст. 15.1 КоАП РФ на посадових осіб та юридичних осіб накладається адміністративний штраф у розмірі від 4000 до 5000 руб. і від 40 000 до 50 000 руб.

Облік надходження та вибуття грошових документів

Для ведення господарської діяльності КУ може набувати грошові документи, до яких відносяться: оплачені талони на бензин і масла; оплачені путівки в будинки відпочинку, санаторії, турбази; пластикові картки на бензин; телефонні картки; Інтернет-карти; сплачені залізничні та авіаквитки; отримані повідомлення на поштові перекази, поштові марки і марки державного мита і т. п.

Для обліку грошових документів установи призначений рахунок 020135000 "Грошові документи". Грошові документи враховуються в сумі фактичних витрат на їх придбання і зберігаються в касі установи.

Приймання в касу та видача з каси грошових документів оформлюється ПКО та ВКО. Облік операцій з грошовими документами ведеться окремо від операцій з грошовими коштами.

При видачі грошових документів з каси під звіт кільком особам взамін індивідуальних РКО застосовується Відомість на видачу грошей з каси підзвітним особам (ф. 0504501).

ПКО і ВКО із записом "Фондовий" реєструються в Журналі реєстрації прибуткових і витратних касових документів (ф. КО-3) окремо від операцій з грошовими коштами. Облік операцій з грошовими документами ведеться на окремих аркушах Касової книги з проставленням запису "Фондовий"

Вартість грошових документів можна списати тільки після підтвердження факту їх використання.

Типові записи з відображення в бюджетному обліку операцій надходження та видачі грошових документів в установі наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6. Відображення в бюджетному обліку операцій надходження та видачі грошових документів

Зміст операції

Бухгалтерська запис

Дебет Кредит

Надходження грошових документів у касу

Надходження в касу телефонних карток. Інтернет-карток, отриманих повідомлень на поштові перекази

120135510

130221730

Надходження в касу сплачених залізничних і авіаквитків

120135510

130225730

Надходження в касу оплачених талонів на бензин і масла

120135510

130234730

Надходження в касу інших грошових документів

120135510

130226730 130291730

Видача з каси грошових документів під звіт

Видача підзвітним особам Інтернет-карт, карт мобільного зв'язку, повідомлень на поштові перекази

120821560

120135610

Видача підзвітним особам авіа - та залізничних квитків

120822560

120135610

Видача підзвітній особі (водію) талонів на бензин і масла

120834560

120135610

Не відносяться до грошових документів і обліковуються на позабалансовому рахунку 03 "Бланки суворої звітності" бланки трудових книжок і вкладиші до них.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Контроль банку за дотриманням касової дисципліни на підприємствах і в організаціях
Розрахунково-касові операції банків
Місце дисципліни в структурі загальноосвітньої програми (ООП)
Облік касових операцій
ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД". ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ
Уніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення переміщення і передачі в експлуатацію матеріальних запасів
Облік вибуття основних засобів
Облік вибуття нематеріальних активів
План грошових надходжень і виплат
Способи збільшення надходження грошових коштів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси