Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Кримінальне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система кримінального права. Призначення Загальної частини кримінального права

Системі кримінального права як галузі права у вузькому сенсі відповідає система кримінального законодавства. У відповідності зі ст. 1 КК система кримінального законодавства складається з положень КК. Інші правові норми, що передбачають кримінальну відповідальність, повинні бути включені в КК. Про це ж свідчить ст. 3 КК, яка розкриває принцип законності.

Кримінальне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна складається із Загальної та Особливої частин.

У Загальній частині визначаються структура, завдання, принципи, підстави, межі кримінальної відповідальності, обставини, що її виключають, система покарань і порядок їх призначення, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання, особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб, а також застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, конфіскації майна злочинців і відшкодування завданої ними шкоди.

Таким чином, Загальна частина кримінального права становить сукупність правових інститутів, послідовно розташованих і пов'язаних між собою. Загальна частина формулює основні положення кримінального права, розкриває сутність і особливості кримінального закону, встановлення злочинності і незлочинності діянь, визначення та призначення покарань або інших примусових заходів за скоєння суспільно небезпечних діянь.

В Особливій частині зазначається, які діяння (за яких умов) можуть бути визнані злочинами і які покарання в зв'язку з цим можуть бути призначені особам, які вчинили дані злочини. У вітчизняному кримінальному праві Особлива частина у певній послідовності (в залежності від об'єкта злочинного посягання: інтереси особистості, суспільства, держави) включає в себе види конкретних злочинів від вбивства (див. ст. 105 КК) до нападу на осіб чи установи, які користуються міжнародної захистом (див. ст. 360 КК).

Всі норми Загальної та Особливої частин складаються з диспозицій, крім того, майже всі норми Особливої частини мають санкції (докладніше див. 3.3, 3.4).

Співвідношення кримінального права з іншими галузями права, науками, навчальними дисциплінами

Російське кримінальне право грунтується на Конституції і має відповідати нормам міжнародного права.

Кримінальне право межує з рядом інших галузей права, в числі яких адміністративний, військовий, цивільне, податкове, сімейне, митне, трудове, кримінально-виконавче, екологічне право. Головна їх відмінність від кримінального права предмет і методи правового регулювання, а також характер і ступінь небезпеки негативного поведінки суб'єкта правовідносин.

Норми кримінального права мають безпосередній зв'язок з нормами моралі і моральності, оскільки кримінальне право вийшло з цих норм і ґрунтується на них. Вбачається такий зв'язок і з положеннями церковного права.

Кримінальне право як наука і навчальна дисципліна безпосередньо пов'язана не тільки з аналогічними зазначеним галузях законодавства правовими дисциплінами, але і з низкою інших наук і навчальних дисциплін, у першу чергу з кримінологією, яка виділена в самостійну науку, а як навчальний курс введена в програми юридичних вузів і факультетів у 1963-1964 навчальному році.

Також нерозривний зв'язок кримінального права з історією теорії держави та права, криміналістики, лінгвістикою, судової бухгалтерією, судовою медициною, судовою психіатрією, філософією, юридичною психологією і т. д.

Кримінальне право увійшло в систему вітчизняного права як частина публічного права, як галузь матеріального права. Воно є своєрідною оболонкою для кримінального процесу та кримінально-виконавчого права, що регулюють відповідно процесуальні питання попереднього розслідування, судового розгляду передбаченого кримінальним законом діяння і виконання призначеного за злочинне діяння покарання.

Між тим єдине кримінальне право може мати своє матеріальне і формальне вираження. На цьому наполягали російські правознавці в XIX ст. (С. Будзинський, К. Е. Владимиров, В. Д. Спасович та ін). Цю позицію твердо зайняли радянські і російські вчені в XX-XXI ст. (В. П. Божьев, п. Д. Перлів, В. Т. Томін та ін).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ЗАВДАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА (ЗАКОНОДАВСТВА) РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯННЯ ЯК ЗЛОЧИНУ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА ТА ЙОГО МІСЦЕ У СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Реалізація конституційних положень про права і свободи особистості у призначенні та принципи кримінального процесу
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА, НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Предмет та система курсу "Прокурорський нагляд". Співвідношення курсу з іншими юридичними навчальними дисциплінами
Співвідношення кримінально-процесуального права та інших галузей російського права
Адміністративне право і галузь права, наука і навчальна дисципліна
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси