Меню
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Психологія та педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 9 Темперамент

Поняття темпераменту виникло ще у вченні давньогрецького лікаря Гіппократа (VI ст. до н. е.). Темперамент (від лат. хетрегатепШт - відповідне співвідношення частин) визначається як частина рис та властивостей характеру, пов'язаних щодо швидкими реакціями на зміну ситуації. Іншими словами, темперамент визначає собою динамічні риси характеру і психіки людини, що, в свою чергу, пов'язано з наявністю певних стійких співвідношень індивідуальних властивостей особистості.

На сьогоднішній день вслід за Гіппократом в психології виділяють 4 основних типи темпераменту: сангвінічний, холеричний, меланхолічний і флегматичний.

Сангвінік - людина із сильною, врівноваженою психікою, легко і швидко реагує на зміни ситуації, рухливий і в фізичному, і в психічному плані, людина, нормально реагує на невдачі і неприємності. Поведінка сангвініка відрізняє допитливість, відкритість, інтерес до різноманітних подій зовнішнього світу. Комбінація таких рис дозволяє сангвініку отримувати максимальне, порівняно з іншими типами характерів, кількість позитивних емоцій.

Меланхолік - людина з легко вразливою психікою, схильний глибоко і, можливо, не цілком адекватно переживати навіть незначні (наприклад, для сангвініка) невдачі. Характерною рисою є те, що зовні люди меланхолійного типу мляво реагують на навколишній світ. Люди цього типу мають швидше слабким типом нервової системи. Їх поведінка виглядає нерішучим, вони схильні до нескінченним коливань і не здатні до швидкого прийняття рішень. Найбільш типовими реакціями на зовнішній світ є страх, невпевненість, розгубленість, схильність до оборони.

Флегматик - тип людини, яка і зовнішньо, і внутрішньо незворушний і спокійний. Відсутністю вибуховості свого зовнішнього поведінки люди цього типу схожі з меланхоліками. Однак якщо меланхолік являє собою слабкий тип, приховує свої численні внутрішні переживання, то флегматик прин ци-пиальноотличается своїм стійким внутрішнім світом. Він володіє сильним типом нервової системи, що проявляється у наявності стійких і явно виражених прагнень і бажань, сталий, збалансований спокійному настрої. Люди цього типу мало схильні до впливу зовнішніх неприємностей, інертні і врівноважені в поведінці.

Холерик - тип людей, що володіють неврівноваженим характером і сильною нервовою системою. Зовні дії холерика відрізняються швидкістю, пристрасністю і цілеспрямованістю. Холерик завжди занурений у свої справи, про таких людей кажуть: "Горить на роботі і не помічає нічого, крім своїх цілей". Люди з холеричним темпераментом зазвичай вельми емоційно збудливі, що, зокрема, відрізняє їх від флегматиків. Поведінки холерика властиві риси подолання, боротьби, при наявності зовнішнього опору така людина легко впадає в лють, проявляє гнів, агресію.

З наведених визначень різних типів темпераментів можна укласти, що по багатьом рисам типи темпераментів і типи характерів перетинаються. У певному сенсі класифікація людей за типами темпераменту являє собою окремий випадок класифікації за типами характеру. Зокрема, становить інтерес зіставлення типів давньогрецьких, античних темпераментів з типами характеру (або темпераменту), що визначаються за особистісним опитувачів Айзенка (див. гол. 7 цього розділу).

Таке зіставлення показано на рис. 5.12, де по осі абсцис відкладені значення шкали інтроверсії - екстраверсії, а по осі ординат - значення шкал нейротизма - стабільності. У результаті такого зіставлення виходить, що емоційно нестабільний екстраверт, тобто людина, що має виражені показники за шкалами нейротизма і екстраверсії, відповідає холерику. Стабільний екстраверт, тобто людина з вираженими показниками за шкалами стабільності та екстраверсії, відповідає сангвініку. Людині вираженими показниками за шкалами нейротизма та інтроверсії відповідає меланхолікові, а людина з вираженими показниками за шкалами стабільності та інтроверсії - флегматика (42: 160).

Крім того, використання системи шкал (рис. 5.12) робить можливим зіставлення типів характеру і відповідних їм емоційних показників. Так, вираженої нейротичности

Р і с. 5 1.2. Схема зіставлення основних типів темпераменту людини

верхньої півплощини відповідає переважання негативних емоцій. Різниця між квадрантами цієї півплощини, мабуть, визначається тим, що у меланхоліка негативні емоції виявляються скоріше в зв'язку зі страхом і невпевненістю, в той час як у холерика - у зв'язку з агресивністю і нетерпимістю. З іншого боку, стабільність характерів нижньої півплощини відповідає домінуванню позитивних емоцій, що виявляються у флегматиків і сангвініків. Різниця емоційних забарвлень цих психотипів, мабуть, полягає в тому, що позитивні емоції флегматика мають тенденцію до заспокоєності за рахунок врівноваженості внутрішнього світу, в той час як у сангвініка ці тенденції пов'язані з бажанням активної участі в соціальному житті.

Слід спеціально зазначити, що чіткі типи характеру або темпераменту) визначаються тільки якщо людина має виражені значення по обох шкалах, тобто і за шкалою абсцис, і по шкалі ординат. Іншими словами, чіткі типи характеру людини визначаються, якщо його показники знаходяться поблизу діагоналей відповідних квадрантів. У всіх інших випадках виявляється менш чітка картина. Наприклад, якщо людина має виражені значення по шкалі нейротизма і слабо виражені значення за шкалою інтровертності - екстравертності, ми можемо робити висновки тільки про те, що такий чоловік приблизно однаково схильний до меланхолійним або холеричним реакцій. Якщо людина має виражені, високі показники за шкалою интровер-сі та низькі показники за шкалою(нейротизм - стабільність), можна робити висновки лише про те, що він приблизно однаково схильний до проявів флегматичний і меланхолії.

Для ще більш точного аналізу ми повинні особливо виділити деяку область навколо перетину осей ординат і вважати, що люди, які мають показники у цій центральній області, являють собою деякий нормальний психотип, в якому добре збалансовані всі риси характеру. Поведінка таких людей, звичайно, може зсуватися в той чи інший бік в залежності від настрою, зовнішніх умов і впливів, але не проявляти при цьому явно виражених ефектів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Темперамент і діяльність
Темперамент і теорії темпераменту
Наукові теорії темпераменту
Темперамент і проблема терпимості
Темперамент. Його вплив на поведінку суб'єктів правозастосовчої діяльності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси