Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Практикум по підготовці консолідованого звіту про фінансовий стан групи

ЗАВДАННЯ 5.1

Умови: В табл. 5.32 і 5.33 наведені звіти материнської компанії Mother та дочірньої компанії Daughter на 31 грудня 2011 р. У 2011 р. компанія Mother придбала всі акції компанії Daughter за 120 тис. дол. Дебіторська і кредиторська заборгованості компаній Mother і Daughter утворилися в результаті розрахунків між цими компаніями, а при розрахунках з третіми особами, що не входять в групу.

Таблиця 5.32

Звіт про фінансовий стан материнської компанії Mother за станом на 31.12.2011, тис. дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Інвестиції в дочірні суспільства

120

Акціонерний

капітал

230

Дебіторська заборгованість

30

Нерозподілений

прибуток

25

Інші чисті активи

165

Кредиторська заборгованість

40

Інші зобов'язання

20

РАЗОМ:

315

РАЗОМ:

315

Таблиця 5.33

Звіт про фінансовий стан дочірньої компанії Daughter станом на 31.12.2011, тис. дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Дебіторська заборгованість

60

Акціонерний капітал

95

Інші чисті активи

85

Нерозподілений прибуток

10

Кредиторська заборгованість

25

Інші зобов'язання

15

РАЗОМ:

145

РАЗОМ:

145

Завдання: Підготувати консолідований звіт станом на 31 грудня 2011 р.

Рішення: Для виконання завдання зручно побудувати робочу таблицю для складання консолідованого звіту про фінансовий стан групи на 31 грудня 2011 р. (додаток 3).

Процедура порядкового підсумовування Однойменні статті звітів про фінансовий стан материнської і дочірньої компаній додаються (додаток 3).

Процедура елімінування Элиминированию підлягають:

1) стаття "Інвестиції головного товариства в дочірнє суспільство" у розмірі 100% статутного капіталу дочірнього суспільства:

95 тис. дол. + 10 тис. дол. = 105 тис. дол.;

2) статті дебіторської і кредиторської заборгованостей не елімінуються, так як ці заборгованості утворені в результаті розрахунків поза групи.

Процедура розрахунку гудвілу

Формула розрахунку гудвілу:

Гудвіл = (СП - ЧА) x ДП - ОГ,

де СП - вартість покупки; ЧА - чисті активи компанії, що купується на дату купівлі; ДП - частка покупця в компанії, що купується,%; ОГ - знецінення гудвілу.

Гудвіл = (120 тис. дол. - 105 тис. дол.) x 100% = 15 тис. дол.

Процедура складання консолідованого звіту

З робочої таблиці (додаток 3) видно, що звіт, отриманий в результаті порядкового підсумовування, коригується з урахуванням виробленого елімінування та розрахунку гудвілу.

Консолідований звіт компанії представлений в табл. 5.34.

Таблиця 5.34

Консолідований звіт про фінансовий стан компанії Mother станом на 31.12.2011, тис. дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Інвестиції в дочірні суспільства

-

Акціонерний капітал

230

Ділова репутація

15

Дебіторська заборгованість

90

Нерозподілений

прибуток

25

Інші чисті активи

250

Кредиторська заборгованість

65

Інші зобов'язання

35

РАЗОМ:

355

РАЗОМ:

355

ЗАВДАННЯ 5.2

Умови ті ж, що і в задачі 5.1. Підготувати консолідований звіт станом на 31 грудня 2011 р., враховуючи наступне:

- гудвіл з дати придбання знецінився на 3 тис. дол.;

- компанія Mother має заборгованість перед компанією Daughter в розмірі 40 тис. дол. за поставку товарної продукції;

- компанія Daughter має заборгованість перед компанією Mother в розмірі 25 тис. дол. по сплаті відсотків за кредит.

Рішення: Для виконання даного завдання зручно побудувати робочу таблицю але складання консолідованого звіту про фінансовий стан групи на 31 грудня 2011 р. (додаток 4).

Процедура порядкового підсумовування

Однойменні статті звітів про фінансовий стан материнської і дочірньої компаній додаються (додаток 4).

Процедура елімінування

1. Элиминированию підлягає стаття участі головного товариства у статутному капіталі дочірнього у розмірі 100% статутного капіталу дочірнього суспільства:

95 тис. дол. + 10 тис. дол. = 105 тис. дол.

2. Элиминированию підлягають статті дебіторської заборгованості компанії Mother та кредиторської заборгованості компанії Daughter в сумі 40 тис. дол.

3. Элиминированию підлягають статті дебіторської заборгованості компанії Daughters кредиторської заборгованості компанії Mother в сумі 25 тис. дол.

Процедура розрахунку гудвілу

Гудвіл = (120 тис. дол. - 105 тис. дол.) x 100% - 3000 дол. = 12 тис. дол.

Відображення в обліку знецінення гудвілу:

Дт Нерозподілений прибуток

Кт Ділова репутація 3 тис. дол.

Процедура складання консолідованого звіту

З робочої таблиці (додаток 4) видно, що звіт, отриманий в результаті порядкового підсумовування, коригується з урахуванням виробленого елімінування та розрахунку гудвілу.

Консолідований звіт компанії представлений в табл. 5.35.

Таблиця 5.35

Консолідований звіт про фінансовий стан компанії Mother станом на 31.12.2011, тис. дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Інвестиції в дочірні суспільства

-

Акціонерний капітал

230

Ділова репутація

12

Дебіторська заборгованість

25

Нерозподілений

прибуток

22

Інші чисті активи

250

Кредиторська заборгованість

-

Інші зобов'язання

35

РАЗОМ:

287

РАЗОМ:

287

ЗАВДАННЯ 5.3

В табл. 5.36 і 5.37 наведені звіти материнської компанії Mother та дочірньої компанії Daughter на 31 грудня 2010 р. В 2008 р. компанія Mother придбала 75% акцій компанії Daughter за 84 тис. дол. Дебіторська і кредиторська заборгованості компаній Mother і Daughter утворилися в результаті розрахунків між цими компаніями, а при розрахунку з третіми особами, що не входять в групу.

Таблиця 5.36

Звіт про фінансовий стан материнської компанії Mother станом на 31.12.2011, тис. дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Інвестиції в дочірні суспільства

84

Акціонерний капітал

230

Дебіторська заборгованість

30

Нерозподілений прибуток

25

Інші чисті активи

165

Кредиторська заборгованість

4

Інші зобов'язання

20

РАЗОМ:

279

РАЗОМ:

279

Таблиця 5.37

Звіт про фінансовий стан дочірньої компанії Daughter станом на 31.12.2011, тис. дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Дебіторська заборгованість

60

Акціонерний капітал

95

Інші чисті активи

85

Нерозподілений прибуток

10

Кредиторська заборгованість

25

Інші зобов'язання

15

РАЗОМ:

145

РАЗОМ:

145

Рішення: Для виконання завдання зручно побудувати робочу таблицю для складання консолідованого звіту про фінансовий стан групи на 31 грудня 2011 р. (додаток 5).

Процедура порядкового підсумовування

Однойменні статті звітів про фінансовий стан материнської і дочірньої компаній додаються (додаток 5).

Процедура елімінування

Элиминированию підлягає стаття участі головного товариства у статутному капіталі дочірнього у розмірі 75% статутного капіталу дочірнього суспільства. Власний капітал дочірнього суспільства дорівнює 105 тис. дол. (95 тис. дол. + 10 тис. дол.).

Розрахунок частки меншості:

ДМ = (КК + ДК + РК + НП) x (1 - ДП),

де КК - статутний капітал дочірніх компаній; ДК - додатковий капітал дочірніх компаній; РК - резервний капітал дочірніх компаній; НП - нерозподілений прибуток дочірніх компаній; ДП - частка покупця в придбаних компаніях (коефіцієнт); ДМ - частка меншості.

ДМ = 105 тис. дол. x 0,25 = 26,25 тис. дол.

Элиминированию підлягає сума 78,75 тис. дол. (105 тис. дол. - 26,25 тис. дол.).

У власному капіталі дочірнього товариства частка меншості розподіляється наступним чином:

КК: 95 тис. дол. x 0,25 = 23,75 тис. дол.

НП: 10 тис. дол. x 0,25 = 2,5 тис. дол.

Статті дебіторської і кредиторської заборгованостей не елімінуються, так як ці заборгованості утворені в результаті розрахунків поза групи.

Процедура розрахунку гудвілу

Гудвіл = (84 тис. дол. - 78,75 тис. дол.) x 100% = 5,25 тис. дол.

Процедура складання консолідованого звіту

З робочої таблиці (додаток 5) видно, що звіт, отриманий в результаті порядкового підсумовування, коригується з урахуванням виробленого елімінування, розрахунку гудвілу та частки меншості.

Консолідований звіт компанії представлений в табл. 5.38.

Таблиця 5.38

Консолідований звіт про фінансовий стан компанії Mother станом на 31.12.2011, тис. дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Інвестиції в дочірні суспільства

Акціонерний капітал

230

Ділова репутація

5,25

Дебіторська заборгованість

90

Нерозподілений прибуток

25

Частка меншості

26,25

Інші чисті активи

250

Кредиторська заборгованість

29

Інші зобов'язання

35

РАЗОМ:

345,25

РАЗОМ:

345,25

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості складання консолідованої фінансової звітності
Звіт про фінансовий стан
Особливості сплати податку на прибуток консолідованою групою платників податків
Повідомлення учасником консолідованої групи платників податків відповідального учасникові цієї групи недостовірних даних (неповідомлення даних), що призвело до несплати чи неповної сплати податку на прибуток організацій відповідальним учасником
МСФО (IAS) 27 "Консолідована і окрема фінансова звітність"
Основні принципи підготовки звіту і презентації результатів дослідження
Підготовка до звіту як необхідна умова для успішного його формування
Зведена і консолідована бухгалтерська звітність
Принципи підготовки фінансової інформації
Нормативні групи
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси