Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 10. Економічне управління якістю

Фінансові аспекти управління якістю в міжнародних стандартах ІСО серії 9000

Формування системи менеджменту якості на підприємстві у відповідності з МС ISO серії 9000 вимагає значних фінансових коштів.

Фінансовим аспектам приділяється певна увага в МС ІСО серії 9000 як версії 1994 р., так і версії 2000 р. В МС ISO 9004-2000 визначено, що менеджмент фінансових ресурсів включає планування, забезпечення наявності і контроль, необхідні для впровадження та підтримування результативної та ефективної системи менеджменту якості і досягнення цілей організації. Крім того, цей вид менеджменту передбачає використання фінансових методів для підтримки та заохочення поліпшення діяльності організації.

У МС наголошується, що підвищення результативності та ефективності системи менеджменту якості може позитивно позначатися на фінансові результати організації, наприклад:

а) внутрішніх, за допомогою скорочення відмов процесів та продукції або марнотратного витрачання матеріалів і часу;

б) зовнішніх, за допомогою скорочення відмов продукції, зниження витрат на компенсацію за поруками та гарантіями, а також зниження ціни втрати споживачів і ринків.

Інформація з таких питань може також забезпечувати засіб встановлення нерезультативним чи неефективної діяльності та ініціювати відповідні дії щодо поліпшення.

Фінансову звітність щодо діяльності, пов'язаної з функціонуванням системи менеджменту якості, відповідністю продукції, що передбачається використовувати при аналізі системи менеджменту якості з боку керівництва.

При вивченні фінансових аспектів формування і функціонування системи менеджменту якості важливим є визначення класифікації витрат на якість і її подальше використання в процесі управління.

У практичній діяльності будь-який метод чи класифікація, якщо вони досить адекватно відображають реальні витрати на якість, мають право на існування, і вибір підприємством конкретного методу визначається виходячи з особливостей даного підприємства - його індивідуальної структури, виду діяльності, рівня розвитку системи якості та фінансових (економічних) служб. Таке становище визначено в рекомендації ІСО 9004-1:1994 (розділ "б"), що пропонують для практичного використання три методу, однак при цьому не виключають і застосування інших методів або їх модифікацій.

Метод калькулювання витрат на якість.

Витрати па якість при використанні даного методу в цілому поділяються на витрати, що є результатом внутрішньої господарської діяльності, і на витрати на зовнішні роботи.

Складові витрат, що є результатом внутрішньої господарської діяльності, аналізуються на основі моделей калькуляції витрат і включають:

1) витрати па профілактику (на усі види діяльності по запобіганню дефектів);

2) витрати на оцінювання (на випробування, контроль і обстеження для оцінки виконання вимог до якості);

3) внутрішні витрати, які є наслідком дефектів (зокрема, їх становлять витрати на повторне надання послуги, вторинну обробку, переробку, повторні випробування, шлюб);

4) зовнішні витрати, що являють наслідком дефектів - це витрати, що виникають після поставки продукції з-за того, що продукція не відповідає вимогам до якості (зокрема, витрати на технічне обслуговування і ремонт продукції низької якості у споживача, гарантії і повернення, прямі витрати та знижки на якість продукції, на витрати, пов'язані з юридичною відповідальністю за якість продукції).

Витрати на профілактику та оцінювання вважаються продуктивними, тоді як внутрішні витрати і витрати внаслідок дефектів вважаються збитками.

Метод калькулювання витрат, пов'язаних з процесами.

Використовується для аналізу вартості відповідності та невідповідності вартості будь-якого процесу, причому і те, і інше може бути джерелом економії коштів. Вартість відповідності - це витрати, понесені з метою задоволення всіх сформульованих і непрямих запитів споживачів при безвідмовності існуючого процесу. Вартість невідповідності - це затрати, понесені в результаті порушення існуючого процесу.

Метод визначення втрат внаслідок низької якості.

При використанні даного методу основна увага приділяється внутрішнім і зовнішнім втрат внаслідок низької якості і визначення матеріальних і нематеріальних втрат.

Матеріальні втрати являють собою внутрішні і зовнішні витрати, які є наслідком дефектів. Нематеріальними втратами є:

o зовнішні - втрати, обумовлені скороченням в майбутньому обсягу збуту з-за незадоволеності споживача якістю продукції і тим самим втрати ринків;

o внутрішні - втрати внаслідок зниження продуктивності праці через переробок, низького рівня використання виробничих потужностей і т. п.

Викладені в МС ІСО 9004-1:1994 методи являють собою, по суті, узагальнення світового досвіду в теорії та практиці в цій області. В даний час вони використовуються в якості методичної основи не тільки підприємствами-виробниками, але і консультаційними та сертифицирующими організаціями для оцінки витрат на якість.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління якістю на підприємстві (в організації)
Економічний механізм управління витратами в системі менеджменту якості підприємства
Історичні аспекти управління якістю
Системи менеджменту якості на основі міжнародних стандартів ІСО серії 9000
Системи екологічного менеджменту на основі міжнародних стандартів ISO серії 14000
Управління якістю продукції
Класифікація витрат і методи калькулювання
Принципи організації обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
Реєстраційні методи визначення якості товару
Класифікація витрат і методи калькулювання
Принципи організації обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
Майновий (витратний) підхід
Реєстраційні методи визначення якості товару
Розрахункові методи визначення якості товару
Коротка характеристика фізико-механічних методів визначення показників якості
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси