Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Теорія держави і права в системі юридичних наук та її співвідношення з іншими гуманітарними науками

З визначення предмету держави і права можна зробити висновок, що теорія держави і права вивчає об'єктивні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права, а також безпосередньо пов'язаних з ними суспільних відносин і форм свідомості, так як неможливо зрозуміти держава, право та інші юридичні закономірності у відриві від їх зв'язків з іншими соціально-економічними явищами і процесами.

Тому предмет теорії держави і права можна охарактеризувати як комплексний. Особливо важливою представляється зв'язок теорії держави і права з філософією, економічною теорією та політологією.

Закони і категорії філософії служать вихідною методологічною основою теорії держави і права, так як не можна пізнати сутність права, історію його виникнення і розвитку, не спираючись на закони суспільного розвитку.

Економічна теорія досліджує закони розвитку економічних засад суспільного життя. Для розкриття сутності держави і права, їх значною обумовленості економічними відносинами теорія держави і права використовує положення і висновки економічної теорії. Однак предмет теорії держави і права істотно відрізняється від предмета економічної теорії, оскільки охоплює закономірності юридичних, а не економічних явищ.

Існує тісний зв'язок між теорією держави і права та політологією, оскільки обидві науки досліджують закономірності функціонування права в сучасний період. У той же час, якщо політологія вивчає закономірності права в цілому, поряд і в зв'язку з іншими соціально-політичними явищами, то теорія держави і права досліджує правові явища більш детально, спираючись при цьому на положення та висновки політології. Політика тісно вплетена в життя держави та права, проте політична влада реалізується і в політичних системах, та в інших формах політичних відносин.

Складність таких категорій, як держава і право, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. При цьому галузеві і спеціальні юридичні дисципліни займаються дослідженням, як правило, якої-небудь однієї області, напрямки або сфери державного чи правового життя. На відміну від них теорія держави і права займається загальними специфічними закономірностями розвитку держави і права.

Державно-правова теорія, вивчаючи державу і право в цілому, не обмежує рамки свого аналізу досвідом якої-небудь країни (окремого регіону) або аспекту державно-правового життя, а на основі дослідження держави і права різних історичних епох, всіх сфер і напрямків державно-правової дійсності визначає загальні і специфічні закономірності їхнього розвитку, основні ознаки й істотні характерні риси.

Теорія держави і права по відношенню до галузевих і спеціальних юридичних дисциплін виступає наукою узагальнюючої. У цьому аспекті вона має керівне, координує, направляє і методологічне значення. Вона потрібна для розробки спеціальних, досить вузьких проблем, що коштують перед галузевими і спеціальними юридичними науками. Однак не можна сказати, що теорія держави і права є механічним підсумком знань, накопичених приватними науками. Державно-правова теорія зв'язана з практикою не тільки через галузеві і спеціальні дисципліни, а й безпосередньо. Разом з тим, якщо галузеві науки роблять упор на сучасну державну практику, теорія держави і права не обмежена в своїх дослідженнях в просторі і в часі. Тому інтеграція даних усіх юридичних наук приводить до їхнього взаємного збагачення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Теорія держави і права в системі юридичних наук
Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна
Співвідношення кримінального права з іншими галузями права, науками, навчальними дисциплінами
Традиційний підхід вітчизняної науки до питання про співвідношення права і економіки
Предмет та система курсу "Прокурорський нагляд". Співвідношення курсу з іншими юридичними навчальними дисциплінами
Співвідношення екологічного права з іншими галузями права
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ТА ГРОМАДЯНИ, які ВІД СОБСТВОНОГО ІМЕНІ ЗАХИЩАЮТЬ У СУДІ ПРАВА ІНШИХ ОСІБ
Співвідношення права та інших соціальних норм
Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права
Філософські проблеми соціально-гуманітарних наук
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси