Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Позиціонування продукції

Виконання логістичного аналізу з використанням методів ЛОМ і XYZ є результатом, достатнім для позиціонування видів продукції як об'єктів управління в системі управління запасами і формування груп, для яких можлива розробка типових технік ефективного управління.

Розглянемо різні варіанти утворення різних класифікаційних категорій номенклатурних позицій товарно-матеріальних ресурсів як об'єктів управління в логістичному менеджменті. Якщо можливо обмежитися тільки двома традиційними методами логістичного аналізу (ABC і XYZ), то результати будуть такими (табл. 9.15).

Таблиця 9.15. Позиціонування продукції за двома критеріями

Позиціонування продукції за двома критеріями

За підсумками позиціонування формуються типові групи продукції, для кожної з яких розробляється типова техніка ефективного логістичного менеджменту. В табл. 9.16 наведено приклад зазначеної класифікації.

Таблиця 9.16. Типові групи товарно-матеріальних ресурсів

Типові групи товарно-матеріальних ресурсів

У графі "Код видів продукції" відображаються конкретні види продукції в тому вигляді, в якому на фірмі ведеться їх облік у діловій документації.

Рівень логістичного обслуговування в табл. 9.16 досить умовний. Управлінське рішення про його величиною приймається, виходячи з стратегії фірми.

Перша класифікаційна група включає в себе ключові види продукції, найбільш значущі для компанії. Для ресурсів цієї групи необхідно ретельне планування на основі плану продажів, розрахунок оптимальної величини запасів, постійного контролю, так як незначні помилки можуть привести до великих втрат.

Друга класифікаційна група включає менш важливі види продукції, що допускають застосування спрощених методів планування, обліку і контролю.

Третя класифікаційна група включає неключевые ресурси. Для цієї групи застосовується та ж техніка управління, як і для другої групи. Важливість виділення третьої групи полягає в тому, що можлива відмова від реалізації цих видів продукції без значного зменшення прибутку від реалізації продукції (якщо ці види продукції не є обов'язковими для комплексних поставок).

Класифікація за категоріями ЛВС відображає більшою мірою комерційний аспект, управління запасами з точки зору їх впливу на економічні результати діяльності відповідних бізнес-структур.

Класифікація номенклатури матеріальних ресурсів за категоріями XYZ висловлює відповідно вже логістичний аспект управління запасами, характер впливу невизначеності величини попиту та його вплив па рівень обслуговування споживачів.

Вищенаведені міркування справедливі, якщо значимість вартісного та імовірнісного критеріїв для конкретної фірми мають однакову цінність. Якщо ж значущість критеріїв є різною, то для позиціонування продукції необхідно иерархизировать саму сукупність критеріїв.

На підставі експертних висновків, на підприємстві встановлюється наступна ієрархія критеріїв за важливістю впливу на кінцевий результат компанії (приклад умовний):

перша група - ABC;

друга група - XYZ.

Підсумки позиціонування продукції представлені нижче. В табл. 9.17 всі види продукції комерційної діяльності фірми під своїми обліковими кодами розташовуються у відповідності з їх віднесенням до певної класифікаційної групи.

Таблиця 9.17. Приклад позиціонування видів продукції на підставі бальної оцінки

Приклад позиціонування видів продукції на підставі бальної оцінки

Рішення про рівень логістичного обслуговування є найважливішим елементів логістичного та стратегічного менеджменту фірми. Конкретна ієрархія (по ступені убування важливості кожного виду продукції) зумовлена вищевказаної ієрархією критеріїв. Зауважимо, що вищенаведена класифікація не передбачає кількісну значимість кожного з критеріїв.

В результаті отримано багатопозиційна класифікація, практичне використання якої досить утруднене, так як кожна класифікаційна група вимагає особливої технології логістичного менеджменту. Для впорядкування управлінського процесу в даному випадку необхідна бальна оцінка класифікаційних критеріїв, що вимагає особливого управлінського рішення.

Якщо класифікаційні ознаки (ABC і XYZ) обрані на підставі встановленої експертним шляхом ієрархії впливу критеріїв на кінцевий результат діяльності фірми, то можливі наступні умовні оцінки груп класифікаційних критеріїв: Л = 6 балів, В = 5, С = 4, Z = 3, Y = 2, X = 1. Використовуючи такі бальні оцінки, можна ранжувати класифікаційні угруповання, спираючись на їх кількісну визначеність.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Позиціювання продукції
Позиціонування товару на ринку
Теорія позиціонування
Позиціонування товару на ринку
Позиціонування товару фірми на ринку
Позиціонування компанії через перша особа
Позиціонування роздрібного торговельного підприємства
Порядок проведення сертифікації продукції
Ринок. Сегментація ринку. Позиціонування товару
Документальне оформлення наявності та руху готової продукції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси