Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оперативне управління інвестиційним проектом

Успішна реалізація інвестиційного проекту багато в чому залежить від своєчасної і якісної розробки оперативного плану його здійснення. Оперативне управління проектом може здійснюватися з допомогою організації таких форм контролю:

■ календарного плану реалізації інвестиційного проекту;

■ бюджету інвестиційного проекту;

■ побудови системи моніторингу інвестиційного проекту.

Календарний план реалізації інвестиційного проекту будується на наступних принципах:

■ пооб'єктна диференціація;

■ часова диференціація;

■ функціональна диференціація;

формування резерву часу;

■ планування відповідальності і розподіл ризиків;

■ постійний контроль виконання календарних планів. При пооб'єктного диференціації календарне планування здійснюється в розрізі кожного інвестиційного проекту, здійснюваного підприємством. Керівник проекту, призначений замовником, несе персональну відповідальність за виконання календарного плану здійснення проекту, за його уточнення і коригування. До складання календарного плану можуть бути залучені представники підрядника, постачальників та інших організацій. Керівник проекту формує робочу групу з управління проектом.

Тимчасова диференціації календарного плану передбачає деталізацію здійснення проекту у часі. Формами тимчасової реалізації проекту є річний, квартальний, місячний і декадний плани здійснення конкретних видів і обсягів робіт.

Принцип функціональної диференціації полягає у підрозділі процесу реалізації інвестиційного проекту на окремі блоки, такі як:

■ підготовка проекту до реалізації (до складу цього функціонального блоку входять такі види робіт: планування підготовки контракту, вибір претендентів, підготовка та розсилка запитів, отримання та огляд пропозицій, укладання контракту);

■ проектно-конструкторські роботи передбачаються але тільки тим об'єктам, з якими вони не були проведені або закінчені до моменту прийняття інвестиційного проекту;

■ матеріально-технічне забезпечення (цей блок передбачає деталізацію списку обладнання і матеріалів та постачальникам і термінами їх поставки);

■ будівельно-монтажні роботи (цей блок відображає терміни початку і закінчення кожного виду і етану робіт, динаміку використання техніки і робочої сили, динаміку використання матеріалів, робіт з перевірки і випробування всіх систем);

■ введення в експлуатацію передбачає підготовку персоналу для початку експлуатації об'єкта, закупівлю і доставку необхідної сировини і обладнання, пусконалагоджувальні роботи та ін;

■ освоєння проектних потужностей включає заходи, що забезпечують вихід об'єкта на проектну потужність.

Наступним принципом календарного планування є принцип формування резерву часу, який полягає у визначенні допустимого строку порушення календарних строків здійснення робіт. Резерв, як правило, становить 10-12% часу календарного плану.

Принцип планування відповідальності і розподілу ризиків передбачає покладання відповідальності виконання і ризиків невиконання окремих етапів робіт на конкретних представників замовника, підрядника, постачальників та інших учасників відповідно з функціональними обов'язками, зафіксованими в угодах.

Принцип забезпечення постійного контролю виконання календарного плану реалізується в наступних формах:

■ зіставлення передбачених календарним планом показників з фактичними результатами робіт;

■ побудова і оцінка графіків виконання робіт;

■ побудова сіткових графіків, визначення і побудова "критичного шляху".

Розроблений з урахуванням принципів і узгоджений з учасниками проекту календарний план розглядається і затверджується керівництвом підприємства, що здійснює інвестиційний проект.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ОЦІНКА
Методологія управління вартістю інвестиційних будівельних проектів
Інвестиційний проект
Інвестиційний проект
Ризики в інвестиційному проекті
Соціальні результати інвестиційного проекту
Оцінка ефективності інвестиційного проекту
Життєвий цикл інвестиційного проекту та його фази
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук