Меню
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Юридична психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структурно-психологічний аналіз професійної діяльності юриста

У найбільш узагальненому вигляді основними підструктурами професійної діяльності юриста є наступні.

1. Пізнавальна підструктура правоохоронної діяльності.

Розслідування злочинів, вивчення причин вчинення правопорушень, розроблення рекомендацій щодо їх усунення, дозвіл цивільно-правових суперечок у суді представляють собою різновид загального процесу пізнання. Характерна особливість пізнавального процесу, здійснюваного дізнавачем, слідчим, прокурором, суддею, адвокатом, полягає в тому, що головними об'єктами пізнання найчастіше є події минулого. Однак цим подіям, як правило, супроводжують дуже важливі елементи цього, встановлюючи які зазначені суб'єкти пізнання виявляють їх зв'язку з минулими фактами і за цим зв'язків ретроспективно пізнають подія, що мало місце в минулому.

Складовою частиною пізнавального процесу є прогнозування, тобто уявне представлення ходу і результатів дій, а також планування майбутніх дій. Характерною рисою пізнання, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у справі, є закріплення в суворо визначеній процесуальній формі одержуваних результатів, тобто вчинення регламентованих, документально фіксованих дій, з допомогою яких можна перевірити достовірність одержаних знань і законність прийнятих рішень. Проверяемость (верифицируемость) - обов'язкова риса знань, одержуваних у процесі кримінального, адміністративного, цивільного судочинства. Все це надає доказательственный характер усього процесу пізнання.

Особливостями пізнавальних процесів у діяльності юристів, які вимагають від них певних особистісних якостей, є:

- сувора законодавча регламентація процесу пізнання (як самої процедури пізнання, так і закріплення її ходу і результатів);

- ретроспективний характер процесу пізнання, уявне моделювання подій минулого;

- негативний характер об'єктів пізнання у вигляді результатів злочинної діяльності;

- доказательственно-удостоверительный характер процесу пізнання з фіксацією результатів пізнання з опорою на здобуті докази;

- дефіцит, невпорядкованість, різноманітність інформації (дезінформації);

- протидія зацікавлених осіб процесу доказування, збирання різної інформації по справі;

- примусовий характер застосовуваних методів пізнання з використанням владних повноважень;

- особливий емоційний фон, супутній процесу пізнання, вплив стрес-факторів, нерідко викликають надмірну емоційно-психічну напруженість;

- суспільний резонанс, що нерідко супутній пізнавальної діяльності працівників правоохоронних органів.

Вивчення соціальних явищ, їх правовий аналіз, особливості самого процесу доказування припускають наявність певних когнітивних якостей, що складають в сукупності один з основних чинників професійної придатності юриста. Серед такого роду якостей різнобічні спільні і глибокі професійні знання; розвинутий інтелект, гнучке, творче мислення, висока розумова працездатність; аналітичний склад розуму, прогностичні здібності, вміння виділити головне; активне смислове сприйняття досліджуваних подій, ємна пам'ять, стійка увага, розвинені уява, інтуїція, висока ступінь навченості.

2. Комунікативна підструктура професійної діяльності юриста.

Значною мірою професійна діяльність юристів протікає в умовах спілкування, яке нерідко складає основний зміст їх діяльності, стає особливим видом праці, - професійним спілкуванням. У багатьох випадках спілкування для юриста набуває самостійний процесуальний характер як особливий вид професійної діяльності, наприклад, в ситуації допиту в ході попереднього чи судового слідства, при постанові вироку, в ході публічних виступів перед судовою аудиторією, під час зустрічей з представниками засобів масової інформації, громадськістю і т. д.

Здатність встановлювати міжособистісні (психологічні) контакти з різними учасниками спілкування, комунікативна компетентність є якостями, значною мірою впливають на ефективність праці юристів, одним з найважливіших чинників їх професійної придатності.

3. Організаційно-управлінська підструктура правоохоронної діяльності.

Значну питому вагу в діяльності юриста займають організаційно-управлінські питання, від правильного вирішення яких багато в чому залежить ефективність його праці в цілому.

Причому в деяких видах юридичної діяльності значення організаційно-управлінських питань суттєво зростає, і нерідко управлінський аспект стає одним з провідних, що роблять істотний вплив на діяльність інших осіб. Тому юристам, особливо управлінського ланки, крім глибоких професійних знань і досвіду необхідно мати організаторські якості, такі як вміння чинити керуючий вплив на колектив, згуртовувати його для вирішення завдань, мотивувати підлеглих на досягнення поставлених цілей, належну вимогливість до них і до самого себе; активність, ініціативність, винахідливість, розпорядливість; сміливість, рішучість, наполегливість; здатність виділяти головне, прогнозувати наслідки прийнятих рішень; самостійність, відповідальність за свої дії і вчинки.

4. Виховна підструктура правоохоронної діяльності.

Виховна функція в діяльності працівників правоохоронних органів визначається насамперед цілями і завданнями правосуддя, їх участю у проведенні профілактичних заходів в ході боротьби з правопорушеннями, при роз'ясненні законодавства різним категоріям громадян, в тому числі за допомогою засобів масової інформації. Особливе значення виховна функція має в діяльності юристів, що працюють у місцях позбавлення волі з контингентом осіб, які відбувають там кримінальне покарання.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Загальна соціально-психологічна характеристика професійної діяльності юриста вимоги, що пред'являються до його особистості
Загальні соціально-психологічні закономірності спілкування у професійній діяльності юриста
Організаційно-управлінська підструктура професійної діяльності юриста
Оцінка професійно-психологічних здібностей юриста
Психологічна структура, професійно значущі якості (психограма) особи юриста
Пізнавальна підструктура професійної діяльності юриста
Соціально-психологічні проблеми професійної діяльності
Психологічні особливості попередження конфліктів у професійній діяльності
Діяльність старих республіканських юристів
найпоширеніші ситуації професійного спілкування юриста
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси