Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

PEST-аналіз

Ближнє оточення справляє безпосередній вплив на системи, а далеке - опосередковане.

Дальня зовнішнє середовище (чи макрооточення) - частина зовнішнього середовища, але частина універсальна: загальна для всіх організацій. Однак реакція кожної конкретної організації на вплив макрооточення виявляється специфічною, відбиває особливість кожної організації і ту конкретну ситуацію, в якій вона знаходиться.

Макрооточення як система об'єднує наступні підсистеми: політика, економіка, суспільство, технологія, інститути, природно-географічні підсистеми і т. д.

Найчастіше проводиться PEST-аналіз. Абревіатура PEST утворена за допомогою з'єднання початкових літер слів повного найменування: Policy - Economy - Society - Technology (політика - економіка - соціум - технологія).

Політична складова зовнішнього середовища справляє потужний вплив на всі сторони життєдіяльності оптимізації і проявляється не лише у зміні становища держави у міжнародному співтоваристві, але і у відносинах організації з усіма гілками влади.

Економічні аспекти впливу зовнішнього середовища на організацію проявляються у зміні темпів курсу національної валюти, темпів інфляції (дефляції), ставки рефінансування Центробанку Росії та інших параметрів, що впливають на ділову активність організації.

Соціальні фактори зовнішнього середовища значною мірою пов'язані зі зміною базових соціокультурних параметрів населення, його життя і середовища проживання, а також з демографічною ситуацією в країні та в конкретному регіоні зокрема. Щодо впливу змін на організацію необхідно відзначити, що воно проявляється у прагненні організації випередити конкурентів за рахунок своєчасного використання результатів науково-дослідних дослідно-конструкторських робіт (НДДКР).

Всі чотири перераховані компоненти зовнішнього середовища взаємопов'язані, тому аналіз їх впливу па організацію повинен бути скоректований з урахуванням того, що зміни одного з факторів можуть як створити нові можливості для організації, так і нести нові загрози. Пріоритетність зазначених факторів для кожної організації має свою специфіку.

Як ближньої зовнішнього середовища аналізується вплив на організацію з боку постачальників, споживачів, конкурентів та місцевого співтовариства (рис. 7.6).

Структура факторів зовнішнього середовища організації

Рис. 7.6. Структура факторів зовнішнього середовища організації

Структурна схема аналізу зовнішнього середовища організації наведена на рис. 7.7.

Структура параметрів ближньої і дальньої (б) зовнішнього середовища

Рис. 7.7. Структура параметрів ближньої (а) і дальній (б) зовнішнього середовища

ПРиМ-аналіз

Внутрішнє середовище організації являє собою стратегічний ресурс її розвитку.

Як і будь-яка система, організація допускає опис її змісту з допомогою різних мов (економічного, технічного, управлінського, соціального, екологічного і т. д.) та подання її за допомогою різних підсистем - це обумовлена постановкою конкретної задачі. Тому аналіз внутрішнього середовища організації завжди індивідуальний і неповторний. Але загальне для всіх організацій - повнота аналізу та його багатофакторність.

Іноді аналіз проводиться за функціональним принципом, коли об'єктом аналізу виступають функціональні підрозділи організації, але такий підхід не може забезпечити необхідної повноти і цілісності результату. Чи проводиться стратегічний аналіз за окремими біз-несам або бізнес-процесів.

Структура параметрів ресурсної складової (а) і менеджменту (б) організації

Рис. 7.8. Структура параметрів ресурсної складової (а) і менеджменту (б) організації

На наш погляд, раціонально проводити аналіз внутрішнього середовища організації за двома напрямами: аналіз ефективності переробки основних видів ресурсів в організації і аналіз рівня менеджменту в організації (рис. 7.8).

В якості ресурсів доцільно розглядати час, енергію, фінанси, матеріали, інформацію, людські ресурси. Аналіз характеристик менеджменту в організації складається з аналізу рівня стратегії, якості торгової марки, організаційної структури, іміджу, структури витрат та інноваційності організації. Подібний аналіз внутрішнього середовища назвемо аналізом переробки ресурсів та менеджменту (ПРиМ-аналіз).

Рис. 7.8 (закінчення)

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи інтелектуального аналізу даних
Характеристика методів стохастичного факторного аналізу
Порівняльний аналіз і аналіз тенденцій на базі фінансової звітності
Аналіз якості продукції
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ
Методи інтелектуального аналізу даних
Характеристика методів стохастичного факторного аналізу
Порівняльний аналіз і аналіз тенденцій на базі фінансової звітності
Аналіз якості продукції
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси