Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Управлінський аналіз
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз використання виробничої потужності та технологічного обладнання

Для поглиблення аналізу необхідно також оцінити ефективність використання виробничої потужності та технологічного обладнання.

Виробнича потужність - це максимально можливий випуск продукції робіт, послуг при досягнутому або плановане техніко-організаційному рівні виробництва.

Ступінь використання виробничої потужності визначається за формулою

Для виявлення факторів зміни виробничої потужності по кожному виду продукції, робіт, послуг і організації в цілому складається фактичний баланс виробничої потужності на кінець аналізованого періоду в натуральному або вартісному вираженні

де М......- виробнича потужність відповідно на кінець і початок року; ДМс р отм асс - збільшення потужності відповідно за рахунок нового будівництва, реконструкції, організаційно-технічних заходів (у тому числі інноваційних), зміни асортименту продукції, робіт, послуг з різним рівнем трудомісткості; АМвыб - зменшення потужності в результаті вибуття основних засобів.

Виникають деякі проблеми з оцінкою ступеня використання пасивної частини основних засобів. З цією метою застосовується показник виходу продукції з 1 кв. м виробничої площі

Позитивна динаміка цього показника сприяє зниженню собівартості продукції, робіт, послуг, а, отже, сприятливо позначається на фінансовому результаті.

Найбільш активну частину основних засобів становить технологічне обладнання, безпосередньо впливає на результуючі показники ефективності основних засобів і ефективність діяльності організації в цілому. Тому аналіз його використання дуже важливий для виявлення внутрішніх резервів.

В аналізі роботи технологічного устаткування беруть участь показники його чисельності, потужності і часу роботи.

Чисельність обладнання вивчається в розрізі груп, представлених на рис. 7.2.

Склад наявного обладнання

Рис. 7.2. Склад наявного обладнання

Ступінь використання устаткування можна оцінити за такими показниками:

- коефіцієнт використання парку готівкового устаткування

- коефіцієнт використання парку встановленого обладнання

Мінімізація різниці між готівковим і встановленим обладнанням - найважливіший резерв зростання випуску продукції.

Оцінка часу роботи устаткування характеризує екстенсивність його завантаження, для чого вивчається баланс часу роботи устаткування (рис. 7.3).

Баланс часу роботи устаткування

Рис. 7.3. Баланс часу роботи устаткування

Час використання обладнання оцінюється за такими показниками:

- коефіцієнт використання календарного фонду часу

- коефіцієнт використання режимного фонду часу

- коефіцієнт використання планового фонду часу

Інтенсивність використання устаткування характеризується показником випуску продукції на одну машино-годину:

Коефіцієнт інтенсивності завантаження устаткування розраховується як

де , і - відповідно фактичний і плановий

" чф чпл " випуск продукції на одну машино-годину.

Узагальнюючий показник, що характеризує екстенсивність та інтенсивність завантаження обладнання, - коефіцієнт інтегральної завантаження

В процесі проведення аналізу оцінюється динаміка цих показників, причини її зміни, а також ступінь виконання плану.

Для оцінки впливу екстенсивності та інтенсивності використання груп однорідного обладнання на обсяг випуску продукції можна застосувати наступну структурну модель, наведену на рис. 7.4.

Розглянемо результати аналізу показників ефективності використання обладнання на прикладі. Розрахунок впливу факторів можна провести за допомогою методу ланцюгових підстановок або методу абсолютних різниць (табл. 7.4).

Структурна модель факторного аналізу обсягу випуску продукції за групами однорідного обладнання

Рис. 7.4. Структурна модель факторного аналізу обсягу випуску продукції за групами однорідного обладнання

Таблиця 7.4. Результати аналізу впливу ефективності використання устаткування на обсяг випуску продукції

Результати аналізу впливу ефективності використання устаткування на обсяг випуску продукції

Дані розрахунків свідчать про те, що приріст випуску продукції відбулося в основному за рахунок екстенсивних факторів, зокрема за рахунок збільшення:

- кількості одиниць обладнання на 11617,98 тис. руб.;

- коефіцієнта змінності на 11305,67 тис. руб.;

- тривалості зміни на 12059,38 тис. руб.

Негативний вплив на зміну обсягу випуску продукції вплинуло зменшення кількості днів, відпрацьованих одиницею устаткування (-3610,22 тис. руб.), а також зниження вироблення на 1 машино-год (-14412,7 тис. руб.).

Таким чином, зміна кількості відпрацьованих днів, а також зростання виробітку на одну машино-годину можна розглядати як резерви збільшення обсягу випуску продукції.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Безпечна експлуатація технологічного обладнання галузі
Аналіз екстенсивного навантаження обладнання
Виробнича потужність підприємства
Моделі виробничо-технологічного рівня. Формування виробничої функції Леонтьєва Ст.
Вибухозахист технологічного обладнання
Методи і засоби захисту технологічного обладнання
Безпечна експлуатація технологічного обладнання м'ясної галузі
Основні фонди і виробничі потужності підприємства
Аналіз використання робочого часу
Вимоги безпеки при збиранні та санітарної обробки технологічного обладнання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси