Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Професійна адаптація

В ринкових відносинах соціально-економічні, виробничо-технічні, організаційно-управлінські та багато інших дуже динамічні процеси, що зумовлено різними факторами: змінюються уподобання споживачів, технологія виробництва, організація праці персоналу, структура застосовуваних ресурсів, складу кадрів і т. д. Це, природно, має на увазі, що та система управління персоналом на підприємстві, яка в даний час найбільш ефективна і відповідає даній формі організації виробництва і застосовуваної технології, може перетворитися на застарілу і неефективну по мірі того, як з плином часу змінюються зовнішні і внутрішні фактори організації. Саме тому в динамічному ринковому середовищі кожне підприємство, будь-яка організація повинні здійснювати коригування своєї діяльності, що відповідає цим неминучим змінам, і таким чином залишатися висококонкурентними як на регіональному, так і на національному ринку. Іншими словами, всяка організація в будь-який час повинна бути постійно адаптована до безперервно мінливих на ринку праці і виробництва умовам і вимогам.

Управляти персоналом в ринковій економіці - це насамперед означає створити кожній людині найсприятливіші умови для продуктивної соціально-економічної діяльності, впливати на нього таким чином, щоб його особисті та корпоративні інтереси найбільшою мірою збігалися. Якість виконуваної роботи багато в чому залежить не тільки від професійної підготовки персоналу у своїй сфері діяльності, але і від його організованості, відповідальності і ступеня пристосованості до змісту конкретної роботи. Для того щоб створити для кожного працівника сприятливі умови праці, необхідно забезпечити його адаптацію до новим виробничим і соціальним факторам.

Професійна адаптація персоналу служить надійною основою технічного, виробничого, організаційного та економічного освоєння нової продукції на підприємстві. Освоєння випуску нової продукції являє собою процес виробництва, протягом якого відбувається налагодження нового технологічного процесу, придбання робітниками нових професійних навичок виконання трудових процесів, досягнення проектної виробничої потужності підприємства, здійснення планових, організаційних та управлінських заходів, що забезпечують виготовлення нових виробів у заданому обсязі та отримання намічених економічних результатів. Нова продукція вважається освоєною лише в тому випадку, якщо вона випускається в установленому кількості, володіє необхідними техніко-економічними параметрами і відповідає діючим стандартам якості. Досягнення рівня основних виробничих та економічних показників нової продукції, насамперед проектної трудомісткості, планової собівартості і багатьох інших, в основному визначається ступенем професійної адаптації персоналу до виконання нових технологічних і трудових процесів.

Отже, професійна адаптація персоналу сприяє досягненню високих якісних і кількісних показників на кожному підприємстві в умовах існуючої ринкової конкуренції. Чим краще і швидше всі категорії персоналу адаптуються до нової роботи, тим більше продукції справить та реалізує на ринку підприємство, тим вище буде прибуток і рівень оплати праці персоналу.

Представляють особливий інтерес умови, що впливають на успішність адаптації. До основних можна віднести:

- об'єктивність оцінки персоналу при відборі, використання конкурсного відбору;

- випробувальний термін, який встановлюється при вступі на роботу;

- багаторівневу систему навчання та перепідготовки персоналу;

- підвищення кваліфікації працівникам, службовцям не рідше одного разу в п'ять років, окремим категоріям - раз на три роки;

- організацію праці, спрямовану на максимальну реалізацію мотиваційних установок співробітника;

- відпрацьовану систему впровадження інновацій;

- соціально-психологічний клімат у колективі;

- особистісні якості адаптується співробітника.

Для ефективного управління процесом адаптації необхідно поєднання таких елементів, як:

- структурного закріплення функцій управління адаптацією. Найчастіше цю функцію виконує підрозділ з навчання персоналу. В якості одного з методів використовується закріплення фахівців з персоналу як кураторів-наставників молодих співробітників;

- технологія процесу управління адаптацією. Включає організацію семінарів з проблем адаптації, підготовку заміни кадрів при їх ротації, індивідуальних бесід з новим співробітником, курси для наставників, керівників, вперше вступників;

- інформаційне забезпечення адаптації, збір і оцінка рівня та тривалості адаптації. Об'єктивні показники характеризують ефективність діяльності співробітників, їх активність у різних середовищах;

- престиж і привабливість професії організації.

Адаптація є, з одного боку, механізмом взаємодії працівника з організаційним оточенням, а з іншого - одним з методів розвитку потенціалу кадрових ресурсів організації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Професійна адаптація фахівця
Професійна й організаційна адаптація персоналу
Професійна адаптація особистості
Адаптація, оцінка і навчання персоналу
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПОКАРАННЯ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ І НАГЛЯД ЗА НИМИ
Міжнародні професійні кодекси і стандарти
Цілі та основні завдання професійного самовизначення
Професійне вигорання та його профілактика
Соціальна адаптація
Адаптація в колективі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси