Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика формування прибутку при наданні платних послуг процесного консультування

Величину прибутку в результаті виконання функцій процесного консультування за період Т можна розрахувати наступним чином:

Як видно з цієї формули, величина прибутку при наданні послуг процесного консультування залежить від багатьох факторів. Виділимо головні з них:

- ціна послуг процесного консультування;

- постійні і перемінні витрати при наданні послуг процесного консультування;

- кількість виконаних заявок на платній основі. Розглянемо методику формування прибутку консультаційної фірми в залежності від перерахованих вище факторів.

Отриманий вираз (6.18) дозволяє розробити та реалізувати стратегію діяльності консультаційної фірми в реальних умовах поведінки споживачів послуг і конкуруючих організацій, що надають послуги подібного характеру. Так, при відсутності конкуренції ціну обслуговування заявки за одиницю часу згідно з критерієм необхідно збільшувати і встановлювати її в межах величини платоспроможного попиту з боку споживачів.

В умовах конкуренції з боку організацій, що надають послуги процесного консультування, ціну обслуговування заявки за одиницю часу доцільно зменшувати, але до рівня межі, розрахованого за формулою (6.15).

Виходячи з формули (6.19), можна визначити обмеження на постійні і змінні витрати (загальні сукупні витрати) при завданні планової норми прибутку (Рпкп) в процесі надання функцій процесного консультування за період Т:

Використовуючи отриманий вираз, можна розподілити планові витрати на виконання різних робіт в межах функцій процесного консультування, невиробничих функцій (організаційно-управлінських та інформаційно-технологічних) консультаційної фірми, а також на надання безкоштовних послуг.

Таким чином, визначивши статистичними методами середнє число виконаних заявок за період Т їхню частку на платній основі ^дд), а також встановивши параметри системи обслуговування (Цпкч; т2; Впк) і запланувавши розмір прибутку (Рпкп), розраховуються загальні сукупні витрати, пов'язані з виконанням послуг процесного консультування за наведеною вище формулою. Це дає можливість намітити заходи щодо зниження витрат або, по крайней заходи, щодо недопущення їх зростання.

Третій фактор формування прибутку - кількість виконаних послуг на платній основі - є основним, так як сприяє не тільки підвищенню економічного ефекту, але й зростанню популярності й авторитету консультаційної фірми, а звідси появи нових замовлень на послуги процесного консультування.

Таким чином, підвищення прибутку консультаційної фірми при обмеженій вартості обслуговування заявки за одиницю часу і постійної величиною витрат можливе тільки за рахунок збільшення кількості виконаних проектів на платній основі.

На підставі виразу (6.19) можна розрахувати необхідну кількість послуг, що виконуються на платній основі (2ПЛ п), для отримання запланованого прибутку (Рпкп) при умові завдання кількості послуг процесного консультування, виконуваних безкоштовно ^Б) за період Т, наступним чином:

Отримана модель дозволяє встановити кількість необхідних послуг, що виконуються на платній основі в періоді часу Т, що забезпечує отримання запланованого розміру прибутку.

В процесі управління фінансово-господарською діяльністю консультаційної служби необхідно визначити мінімальну кількість виконаних послуг на платній основі (^пл ти)' ПРИ якому всі витрати будуть окупатися за рахунок виручки, а прибуток буде дорівнювати нулю (Рпкп = 0). Точка беззбитковості при виконанні функцій процесного консультування обчислюється при подставлении у формулу (6.21) значення прибутку, рівного нулю (РЛКп =

Для прикладу в табл. 6.3 представлений розрахунок запланованого і мінімальної кількості платних послуг процесного консультування при формуванні прибутку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методика формування прибутку при наданні платних послуг експертного консультування
Методика формування прибутку при наданні платних послуг навчального консультування
Методологічні принципи надання платних послуг процесного консультування
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг процесного консультування
Методологічні принципи надання платних послуг експертного консультування
Методологічні принципи надання платних послуг навчального консультування
Методичні основи формування пропозицій по наданню консультаційних послуг
Сутність прибутку та його функції.
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг експертного консультування
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг навчального консультування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси