Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виробнича потужність підприємства

Основні фонди підприємства та рівень їх використання визначають його виробничу потужність.

Виробнича потужність - це максимально можливий випуск продукції за одиницю часу у натуральному вираженні у встановлених планом номенклатурі і асортименті при повному використанні виробничого обладнання і площ, з урахуванням застосування передової технології, поліпшення організації виробництва і праці, забезпечення високої якості продукції.

Виробнича потужність вимірюється, як правило, готовою продукцією, вираженої в натуральних одиницях, які використовуються у виробничій програмі (тоннах, штуки, кіловат-годинах).

Виробнича потужність розраховується по всій номенклатурі продукції, по кожному виду окремо.

Одночасно з розрахунком виробничої потужності в натуральних показниках її можна визначати також у вартісному виразі як за видами продукції, так і за товарної продукції в порівняльних цінах по підприємству в цілому.

Виробнича потужність підприємства визначається за потужністю провідних цехів, ділянок або агрегатів, тобто з потужності провідних виробництв. Провідними вважаються цех, ділянка, агрегат, що виконують основні і найбільш масові операції по виготовленню продукції і в яких зосереджена переважна частина обладнання. У чорній металургії це доменні, мартенівські, сталеплавильні печі або цехи, у кольоровій - електролізні цехи, у текстильній - прядильне і ткацьке виробництво, в машинобудуванні - механічні і складальні цехи.

При плануванні виробництва використовується кілька видів виробничої потужності:

(1) вхідна потужність - потужність на початок року, показує, якими виробничими можливостями володіє підприємство на початку планового періоду;

(2) вихідна потужність - потужність на кінець року. Вона визначається шляхом підсумовування вхідних і вводиться потужностей за вирахуванням вибуває;

(3) проектна потужність - потужність, закладена в проекті будівництва, реконструкції та розширення підприємства.

Для визначення виробничої потужності обчислюється середньорічна виробнича потужність, яку підприємство має в своєму розпорядженні в середньому за рік. Вона визначається шляхом додавання до потужності на початок року середньорічний введеної потужності і віднімання середньорічний вибуває:

де М - потужність на початок року (вхідна);

Му - введена потужність протягом року;

Мл - ліквідована (вибуваюча) потужність протягом року;

n1 - число повних місяців з моменту введення в дію до кінця року;

n2 - число повних місяців з моменту вибуття до кінця року.

Основними елементами для розрахунку виробничої потужності є:

(1) склад обладнання та його кількість за видами;

(2) прогресивні норми використання кожного виду обладнання;

(3) номенклатура, асортимент продукції і трудомісткість виробництва;

(4) фонд часу роботи обладнання;

(5) виробничі площі основних цехів підприємства. Розрахунок в натуральних одиницях вимірювання ведеться за формулою

де n - число одиниць обладнання (провідного);

Фр - дійсний (робочий) фонд часу роботи одиниці обладнання, год;

Нт - норма трудомісткості обробки виробу, год.

Ця формула може застосовуватися тільки для розрахунку потужності взаємозамінного або однакового устаткування.

Приклад. В цеху працює 20 верстатів. Плановий фону часу роботи одною верстата становить 4136 годину. Норма часу на обробку одиниці виробу 1,5 години. У цьому разі виробнича потужність цеху

Виробнича потужність підприємства не постійна. По мірі використання нової техніки, впровадження прогресивної технології, матеріалів, розвитку спеціалізації і кооперування, вдосконалення структури виробництва, підвищення кваліфікації працюючих, поліпшення організації виробництва і праці виробничі потужності змінюються. Тому вони щорічно переглядаються, та з метою ув'язки планованих обсягів виробництва з необхідними виробничими потужностями на підприємствах розробляються баланси виробничих потужностей.

Рівень використання виробничої потужності вимірюється коефіцієнтом використання потужності. Він визначається діленням обсягу фактично виробленої продукції на середньорічну виробничу потужність:

Приріст обсягу продукції за рахунок поліпшення використання потужності можна визначити за формулою

де V - досягнутий річний обсяг випуску продукції;

Дофакт - фактичний коефіцієнт використання середньорічної виробничої потужності;

Допр - проектний коефіцієнт використання виробничої потужності.

Резервами підвищення ефективності використання виробничої потужності служать скорочення простоїв, підвищення ступеня завантаження устаткування, удосконалення знарядь праці, застосування прогресивних технологій, поліпшення організації виробництва і праці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні фонди і виробничі потужності підприємства
Аналіз використання виробничої потужності та технологічного обладнання
Планування потреби у виробничих потужностях (CRP)
Організація виробництва на підприємстві
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ОБІГ ВИРОБНИЧИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Виробничий і фінансовий ризик підприємства
Виробничі і ринкові зв'язки підприємства. Конкуренція та підприємство
Організація інноваційного менеджменту на виробничому підприємстві
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Організація виробничої діяльності та структури підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси