Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вимірювальні методи визначення показників якості товару

Основні поняття

Вимірювальні методи використовують для визначення кількісних і якісних показників товару за допомогою спеціальних технічних засобів. В залежності від фізичної сутності і застосовуваних технічних засобів вимірювальні методи поділяються на хімічні, фізичні, мікробіологічні, комбіновані.

Результат вимірювань - отримана фізична величина - виражається в конкретних одиницях вимірювань.

Вимірювання - це сукупність операцій із застосування технічного засобу, що зберігає одиницю фізичної величини, що забезпечують знаходження співвідношення вимірюваної величини з її одиницею і отримання значення цієї величини.

Фізична величина - це властивість фізичного об'єкта (процесу, явища), загальна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але у кількісному відношенні індивідуальна для кожного з них.

В процесі вимірювань визначають:

- форму і розмір виробів (куля, циліндр, паралелепіпед, циліндр, довжину, висоту);

- структуру матеріалів (будова кристалічної решітки, будова матеріалу, пористість);

- властивості матеріалів і виробів (електрична провідність (g, сіменс, сім), світловий потік (F, люмен), яскравість (В, стибль)).

Вимірювання бувають:

- прямі, при яких значення фізичної величини отримують безпосередньо в процесі вимірювання;

- непрямі, коли шукане значення фізичної величини визначають на підставі результатів прямих вимірювань інших фізичних величин, функціонально пов'язаних з шуканої величиною;

- контактні, при яких сприймає пристрій засоби вимірювань має механічний контакт з поверхнею вимірюваного об'єкту (вимірювання штангенциркулем, мікрометром, індикатором);

- безконтактні, при яких сприймає пристрій засоби вимірювань не має механічного контакту з поверхнею вимірюваного об'єкту (вимірювання з використанням мікроскопа, фотометра).

Вимірювання фізичних величин проводять різними методами.

Метод вимірювань - це прийом або сукупність прийомів порівняння вимірюваної фізичної величини з її одиницею відповідно до реалізованого принципу вимірювань.

Існує метод безпосередньої оцінки, у якому значення вимірюваної величини визначають безпосередньо по показує засобу вимірювань. Другий метод - метод порівняння з мірою, при якому вимірювану величину порівнюють з величиною, відтвореною мірою.

Умови проведення вимірювань і вимоги до зразків

Показники якості товарів визначають за допомогою вимірювальних засобів в особливих умовах, які регламентуються у відповідних методиках (мікрокліматичні (температура, вологість повітря, запиленість), освітлення, приміщення (площа, об'єм та ін), технічне оснащення (лабораторне обладнання та ін.) і впливають на точність одержуваних результатів.

Умови для вимірювань створюються в лабораторіях (від лат. laboratorium; laboro - працюю) - спеціально обладнаних приміщеннях, пристосованих для різних досліджень (хімічних, фізичних, мікробіологічних і т. д.).

Зразки для вимірювань повинні відповідати умовам випробування за формою, розмірами, температурі, вологості та інших показників. Результати вимірювань виходять недостовірними, якщо досліджувані зразки мають різні розміри, форму або неоднорідні по складу і структурі. Тому для кожного виду вимірювань встановлюються вимоги до зразків за формою, розмірами, вологості (смужки тканин і шкіри певної ширини і довжини, відрізки дроту певної довжини, визначених розмірів і форми зразки металів тощо). Всяке ухилення може викликати значне спотворення результатів випробувань.

Матеріал, що надходить на випробування, повинен задовольняти вимогам, встановленим у методиці проведення випробувань і забезпечувати складання правильної характеристики всієї партії (відсутність випадкових дефектів, не характерних для всієї партії, нормальна вологість і ін).

При проведенні вимірювань хімічними, фізичними або органолептичними методами може вимагатися спеціальна підготовка зразків. Наприклад, при дослідженні продовольчих товарів часто вимагається поділ досліджуваного зразка на окремі речовини, очищення та концентрування, видалення або нейтралізація домішок, що впливають на достовірність проведення вимірювань (перекристалізація, перегонка, екстракція, осадження, озолення).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Реєстраційні методи визначення якості товару
Коротка характеристика хімічних методів визначення показників якості товарів
Коротка характеристика мікробіологічних методів визначення показників якості товарів
Основні поняття і визначення
Основні поняття і визначення
Порядок проведення випробувань і затвердження типу засобів вимірювань
Структура та основні умови проведення успішної презентації
Олігополія та її ознаки. Ламана крива попиту олигополиста. Методи ціноутворення в умовах олігополії
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси