Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управлінське консультування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Антикризовий консалтинг

Антикризовий консалтинг - комплекс заходів, спрямованих на стабілізацію становища фірми, рішення комплексу проблем, спрямованих на значне підвищення ефективності бізнесу.

Основне завдання антикризового консалтингу - це збереження, відновлення платоспроможності, проведення процедур фінансового оздоровлення в досудовому порядку для підприємств різних форм власності, що мають ознаки неспроможності і банкрутства; розробка стратегії з метою профілактики кризових явищ, недопущення їх повторення у майбутньому.

Це цікаво - думка.

Ефективність антикризових заходів по виходу з фінансової кризи 2008-2010 рр. в Росії найнижча порівняно з іншими країнами. Як передають Banki.ru про це йдеться в дослідженні аудиторсько-консалтингової компанії ФБК.

Компанія проаналізувала антикризові заходи у восьми країнах, включаючи Великобританію, Німеччину, США, Франції, Канади, Казахстан і Україну. В результаті Росія серед цих держав по розрахованому ФБК індексу антикризової ефективності опинилася на останньому - восьмому місці.

Форми антикризового консалтингу можна розділити на види:

1. Прямий консалтинг власників і керівників господарської організації. Як правило, перші особи компанії мають чіткі уявлення про те, як має будуватися їх бізнес, ці уявлення зарекомендували себе. Проте в кризової ситуації багато з них повинні бути переглянуті, бізнес повинен піддатися реструктуризації, щоб компанія вижила і стабільно функціонувала.

2. Виконання певних консалтингових заходів:

- консультації по знову виникаючих проблем;

- діагностика господарської діяльності підприємства, його фінансового стану;

- визначення антикризової стратегії;

- розробка плану антикризових заходів, оцінка його ризиків та подальший супровід його виконання;

- супровід підприємств при реалізації плану;

- розробка профілактичних заходів щодо недопущення кризових явищ.

3. Антикризові рефлексивні ігри за методом моделювання колективної діяльності з участю власників, керівників, менеджерів і провідних фахівців. При цьому за допомогою презентацій, вільного обговорення оцінюється поточний бізнес компанії (модель "Як є") і будується нова концепція бізнесу (модель "Як повинно бути"), здатна в умовах кризи забезпечити виживання і подальший розвиток. Така модель повинна бути комплексною - охоплювати всю організаційну систему, залучати в організаційні зміни весь персонал організації. Інший важливий момент - це інноваційність розроблюваної моделі, наявність у ній нестандартних рішень, здатних вивести підприємство з кризового стану. Найчастіше такі ігри дозволяють змінити світогляд власників і співробітників підприємства, їх точки зору на ситуацію, що є дуже корисним.

Консультант при проведенні гри виступає в ролі фасилітатора та мотиватора, забезпечуючи її потрібну спрямованість, безперебійність, дотримання встановлених правил і, безумовно, креативність.

4. Розбір кейс-стаді, побудованих на основі особистого досвіду консультанта або є класичними в світовій, російській, галузевій практиці антикризового менеджменту.

5. Використання методів бенчмаркінгу і оцінка того, як поводяться ділові партнери, конкуренти організації-замовника в сформованих умовах кризи, наскільки їх дії застосовні для неї.

6. Розробка і реалізація програм реструктуризації компанії:

- реструктуризація бізнесу на основі нової стратегії розвитку;

- реструктуризація власності (акціонерного капіталу);

- реструктуризація майнового комплексу;

- реструктуризація заборгованості;

- реструктуризація системи управління.

При аналізі кризової ситуації консультанту необхідно оцінити її характер і причини виникнення. Кризова ситуація може бути:

- довготривалій (затяжна, хронічна) і короткочасної;

- локальної (точкової) і системної (комплексної);

- пов'язаної з дією внутрішніх або зовнішніх факторів;

- проявлятися у певній функціональній сфері науково-технічної, фінансової, виробничої, управління персоналом і т. д.

При вивченні причин кризи необхідно використовувати наступні види аналізу:

1. Історичний (ретроспективний) аналіз, який полягає у вивченні тенденцій, що склалися за певний період у минулому. Його завдання:

- визначення тенденцій (трендів), побудова рівняння регресії;

- діагностика проблем за періодами часу, виявлення причинно-наслідкових залежностей;

- факторний аналіз у динаміці.

2. Структурний аналіз проводиться по різних об'єктах в залежності від його цілей: підрозділах підприємства, видами господарської діяльності, контрагентам, видами (групами, номенклатури) продукції, сегментів ринку, видами активів і т. д. Вивчаються відносини структурних елементів, проводиться їх групування, групування за певними ознаками, виявляються позитивні сторони, а також проблеми і недоліки, вузькі місця.

3. Аналіз факторів, що зумовили кризові явища, визначення причинно-наслідкових зв'язків між ними. Такими факторами можуть бути:

- неефективне керівництво організацією, прийняття керівниками критично помилкових стратегічних рішень, пов'язаних з інвестиціями та інноваціями, освоєнням нових ринків, придбанням активів, злиттям і поділом компанії та ін.;

- прийняття керівниками рішень, які суперечать чинному законодавству, порушують договірні відносини, що приносять шкоду заінтересованим сторонам і викликають відповідну протидію;

- негативна для фірми динаміка зовнішньої фонової середовища, що проявляється, зокрема, як циклічні фінансово-економічні кризи, підривні науково-технічні рішення і технології, політичні кризи, несприятливі для фірми зміни законодавства;

- несприятливі зміни ринку, наприклад значне посилення активності конкурентів, поява нових конкурентів, різкий спад попиту на продукцію підприємства, негативне поведінка контрагентів;

- форс-мажорні обставини - стихійні лиха, пожежі і т. д.

Антикризовий консалтинг повинен дати наступні результати:

1. Виявлення і ліквідація неефективних, збиткових напрямів господарської діяльності, видів продукції, підрозділів (філій, відділень).

2. Реструктуризація кредиторської та дебіторської заборгованості, оцінка можливостей рефінансування, пошук альтернативних джерел фінансування.

3. Оцінка ефективності використання всіх видів ресурсів підприємства і розробка рекомендацій по її підвищенню, зниження витрат.

4. Реструктуризація системи управління організацією і окремих її підсистем - управління якістю, інноваціями, інвестиціями та ін.

5. Розробка антикризових стратегій розвитку організації, які можуть бути пов'язані з диверсифікацією діяльності, стимулюванням попиту на продукцію підприємства, виходом на нові ринки.

6. Оптимізація бізнес-процесів, підвищення їх ефективності.

7. Розробка бізнес-планів антикризових заходів. Особливістю антикризового консалтингу є надання послуг:

1. За арбітражного управління:

- арбітражне управління в різних процедурах неспроможності (спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, мирова угода, конкурсне виробництво);

- оскарження дій/бездіяльності арбітражного керуючого;

- відсторонення та (або) заміна арбітражного керуючого;

- залучення арбітражного керуючого до відповідальності і стягнення з нього збитків;

- розробка і укладення мирової угоди;

- розробка та реалізація планів зовнішнього керування;

- організація та проведення торгів з продажу майна;

- супутні послуги в процедурах банкрутства (бухгалтерське обслуговування, аудит, оцінка, фінансовий аналіз тощо).

2. З юридичного супроводу процедур неспроможності:

- захист прав та майна боржника;

- підготовка і звернення до суду із заявою про банкрутство від імені кредитора або боржника;

- ведення справ в арбітражних судах у справах про банкрутство;

- консультації з питань неспроможності;

- стягнення заборгованості, включення до реєстру вимог кредиторів, захист прав кредиторів;

- оспорювання угод і повернення майна боржника;

- проведення зборів кредиторів, представництво інтересів на зборах кредиторів;

- ліквідація підприємства через спрощену процедуру банкрутства.

При цьому консультанти з антикризового менеджменту можуть виступати в ролі антикризових керуючих. Після проведення діагностики і оцінки кризового стану підприємства вони беруть на себе керівництво з метою виведення підприємства з кризи.

Часто в цій ситуації їм доводиться приймати непопулярні, жорсткі рішення, пов'язані з скороченням штату, зменшенням витрат на персонал, у тому числі соціальних програм. Під їх контролем здійснюються санація всіх видів капіталу, продаж неліквідів і т. д.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень в умовах антикризового управління
Оборот капіталу і антикризове управління
Організаційний консалтинг
Фінансовий консалтинг
Маркетинговий консалтинг
Інформаційний консалтинг
Кадровий консалтинг
Виробничий консалтинг
Консалтинг як форма бізнесу. Види консалтингу
Організація центру консалтингу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси