Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8. КОНКУРЕНЦІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Загальна характеристика конкуренції

Конкуренція являє собою механізм суперництва між учасниками ринку за право знайти свого покупця з метою реалізації продукції фірми і отримання відповідного прибутку.

Конкуренція є основою економічного розвитку будь-якої організації, вона змушує підприємця вивчати запити споживачів, оновлювати свої товари, підвищувати їх якість, знижувати ціни, покращувати систему торговельного та післяпродажного обслуговування.

Аналіз конкурентної боротьби між учасниками ринку та виявлення конкурентних переваг організації є найважливішими функціями маркетингу. Якщо фірма не бореться зі своїми конкурентами та не реалізує свої конкурентні переваги, вона приречена на поразку і відхід з ринку.

Основними принципами конкурентної боротьби організації з метою реалізації своїх цілей і конкурентних переваг є:

• націленість персоналу фірми на досягнення поставлених завдань;

• створення творчої атмосфери та вдосконалення механізму управління;

• ефективне використання ресурсів і забезпечення зростання продуктивності праці;

• уміння виявляти і задовольняти запити споживачів і суспільства в цілому;

• організація жорсткого контролю реалізації стратегічних цілей фірми.

Існують різні форми і методи конкуренції і конкурентної боротьби.

З позицій маркетингу розрізняють три основних види конкуренції:

1. Функціональна (міжгалузева) конкуренція. Вона виникає з-за того, що товари, які мають однакове функціональне призначення, можуть задовольнити різними способами будь-яку потребу покупців. Наприклад, для туризму - це човни, велосипеди, рюкзаки, лижі, байдарки і т. п. Тому спортивні товари в одному магазині можуть конкурувати один з одним.

2. Видова конкуренція. Вона заснована на задоволенні споживача товарами, призначеними для однієї і тієї ж мети, але відрізняються один від одного якимись суттєвими параметрами. Наприклад, аудіоапаратура розрізняється рівнем вхідної потужності, а також іншими важливими характеристиками.

3. Предметна (товарна) конкуренція. Така конкуренція виникає між підприємствами, що випускають однакові товари, але відрізняються один від одного якістю виготовлення, упаковкою або іншими параметрами. Це найпоширеніший вид конкуренції між товарами одного виду, т. е. між товарами, що виконують однакові функції. Товарна конкуренція може бути досконалою і недосконалою.

Досконала (чиста) конкуренція - конкуренція між виробниками, продавцями товарів, має місце на так званому ідеальному ринку, де представлено необмежену кількість продавців і покупців однорідного товару, вільно спілкуються між собою. Реально така конкуренція практично не спостерігається, а доводиться мати справу з недосконалою конкуренцією.

Недосконала конкуренція є більш поширеною і має свої особливості, які характеризуються монополізацією ринку і потребують державного втручання і регулювання.

Основними методами недосконалої конкуренції є: монополія, олігополія та монополістична конкуренція:

а) монополія - характеризується наявністю єдиного учасника (монополіста) на ринку, який має можливість диктувати ціни та умови постачання товарів споживачам;

б) олігополія - характеризується наявністю обмеженої кількості учасників на ринку і можливістю змови між ними у формуванні цінової політики і умов поставки товарів;

в) монополістична конкуренція - характеризується наявністю достатньої кількості учасників ринку, вільним входом на ринок і вільним виходом з нього. Цей метод конкуренції є більш ефективним і потребує державної підтримки.

На предметному (товарному) ринку між підприємствами, які виробляють однакові товари чи надають однакові послуги, існує два основних методи конкурентної боротьби:

• цінова конкуренція ведеться методом зниження ціни на свій товар. Вона буває пряма і прихована. При прямої цінової конкуренції фірми інформують громадськість про зниження цін на випущені товари, а при прихованій - фірми виводять на ринок новий товар із значно поліпшеними споживчими властивостями і незначним підвищенням цін на нього.

Цей метод конкурентної боротьби є малоефективним, оскільки конкуренти практично одразу можуть зробити аналогічні кроки у відповідь. Він застосовується в основному при виході фірми на нові ринки. Спочатку вона практикує зниження цін, а потім після зміцнення своїх позицій на ринку та усунення конкурентів підвищує ціни з урахуванням покриття, отриманих раніше збитків;

• нецінова конкуренція припускає виділення свого товару з ряду товарів-аналогів, надання йому унікальних властивостей, підвищення його якості і післяпродажного обслуговування. Цей метод конкурентної боротьби є більш ефективним, оскільки конкуренти не можуть так швидко зреагувати і зробити відповідні кроки. В цьому випадку потрібно більше зусиль і фінансових витрат у порівнянні з ціновим методом конкурентної боротьби.

Кожна фірма має певні можливості і ресурси для досягнення своїх цілей і реалізації поставлених завдань. В залежності від наявних ресурсів організація може вибрати один з трьох можливих варіантів конкурентної поведінки:

• створення нових товарів, технологій, методів збуту, сервісу та реклами;

• копіювання товарів інших компаній з мінімальними витратами;

• збереження досягнутих позицій протягом максимально можливого періоду часу шляхом підвищення якості, видозміни асортименту та інших заходів.

Крім того, для досягнення поставлених цілей і, виходячи зі своїх можливостей кожна фірма обирає певну стратегію конкурентної боротьби. Основними з них є:

• силова стратегія. Ця стратегія робить ставку на зниження витрат і збільшення обсягів виробництва недорогих, але якісних товарів;

• обмежена конкурентна стратегія. Ця стратегія заснована на випуску обмеженої кількості вузькоспеціалізованої продукції високої якості;

• локальна конкурентна стратегія. Ця стратегія передбачає максимально гнучке задоволення невеликих за обсягом (локальних) потреб ринку.

Для досягнення ринкового успіху і зміцнення своїх позицій на ринку товарів і послуг маркетингові служби організацій повинні виявити і проаналізувати:

• основні чинники конкурентоспроможності товарів і послуг інших фірм;

• діяльність в області реклами і стимулювання збуту;

• існуючу практику в області розробки торгових марок;

• нові технології у сфері виробництва та пакування товарів;

• механізм організації гарантійного та післягарантійного обслуговування;

• основні та найбільш ефективні канали товароруху та організації збуту.

Аналіз цих основних напрямків маркетингової стратегії дозволить фірмі максимально ефективно реалізувати свої ресурси і можливості по досягненню своїх цілей і завдань.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Якість і конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки
Закони конкуренції в соціально орієнтованій ринковій економіці
Фактори конкурентоспроможності
Ринкова влада: монополістична конкуренція (полиполия)
Вільна ринкова економіка
Загальна характеристика ринків недосконалої конкуренції
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ
Ринкові моделі виробництва: загальна характеристика
Конкуренція.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси