Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розробка концепції комерційної діяльності

Концепція розробляється на основі аналітичних, прогнозних матеріалів і кон'юнктурних оглядів. У ній визначаються основні параметри і пропорції в процесі розвитку підприємства в конкурентному середовищі, обсяги закупівель і продажів в перспективі з урахуванням різних умов розвитку підприємства і варіантів поведінки конкуруючих фірм, а також необхідну кількість ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових) для реалізації показників комерційної діяльності. При розробці концепції складається перелік заходів, що сприяють розвитку комерційної діяльності.

По суті концепцію можна розглядати як ідеологію розвитку підприємства, а план - як обов'язковий для виконання документ, який конкретизує і деталізує концепцію, забезпечуючи, таким чином, її реалізацію.

При розробці концепції комерційної діяльності необхідні:

o обґрунтування бажаного стану підприємства на ринку товарів і послуг;

o дослідження потенціалу розвитку комерційної діяльності, аналіз конкурентних переваг підприємства та його конкурентоспроможності з точки зору відповідності цього потенціалу вимогам розвитку комерційної діяльності в перспективі;

o оцінка можливостей підприємства для розширення обсягу реалізації продукції і послуг і збільшення прибутковості;

o аналіз методів і структур управління, а також ресурсноинформационного забезпечення з точки зору можливих змін у них для досягнення цілей комерційної діяльності, в тому числі по диверсифікації комерційних операцій.

Кожне підприємство з урахуванням специфіки своєї діяльності і положення на ринку визначає для себе коло показників та напрями розвитку комерційної діяльності для досягнення кінцевої мети.

Концепція як ідеологія розвитку комерційної діяльності підприємства знаходить практичне вираження в стратегічному плані, який носить більш конкретний характер порівняно з нею.

У відповідності з цим наступним етапом є розробка стратегічного плану, в якому вказують основні параметри розвитку, кількісні і якісні показники. Стратегічний план поєднує два аспекти планування - цільовий і ресурсний, тобто пов'язує цілі з можливостями їхнього досягнення, що передбачає внутрішню узгодженість його показників і розділів. Оскільки на кожному етапі розвитку підприємства ресурси можуть бути обмежені, у стратегічному плані не тільки передбачається досягнення цілей з їх допомогою, але і розробляються методи для розширення видів та збільшення обсягів цих ресурсів.

Стратегічне планування дозволяє перетворити довготривале, стабільну та конкурентну розвиток комерційної діяльності будь-якого підприємства керований процес цілеспрямованого руху від вихідного стану справ (якщо воно не задовольняє керівництво) до наміченої мети. Траєкторії такого руху можуть бути різними, кожній з них відповідає певний варіант розвитку, і вибір найбільш ефективного варіанту - одне із завдань стратегічного планування.

При обґрунтуванні найбільш ефективного варіанту стратегічного плану беруться до уваги всі три варіанти прогнозу - від досягнутого, від ресурсних можливостей, від кінцевих цілей. Ці три варіанти розглядаються як альтернативні, і як взаємодоповнюючі. При цьому варіант від кінцевих цілей розглядається як базовий, передбачає досягнення поставленої мети у встановлені терміни.

У відповідності з цим, цей варіант конкретизується по наступним позиціям:

o уточнення мети і завдань діяльності підприємства, з урахуванням прогнозних показників інших варіантів, що належать до внутрішньої і зовнішньої середовищі;

o аналіз основних умов та особливостей середовища, в якому підприємство передбачає функціонувати, аналіз етапів та закономірностей розвитку комерційної діяльності в перспективі і виникаючих при цьому проблем, аналіз рівня розвитку підприємства в порівнянні з конкурентами, уточнення ступеня забезпеченості необхідними матеріальними і трудовими ресурсами (використовується ресурсний варіант прогнозу), оцінка сприйняття сформованого іміджу підприємства споживачами і конкурентами;

o визначення конкретних показників розвитку комерційної діяльності підприємства на перспективу з урахуванням потреб у ресурсах і можливого їх отримання;

o уточнення і узгодження показників стратегічного плану комерційної діяльності з урахуванням ресурсних обмежень, можливої зміни поведінки конкурентів, а також показників по інших видах діяльності підприємства.

Проект стратегічного плану комерційної діяльності може мати самостійний характер і виноситися на обговорення органів управління підприємством. У той же час практика показує, що найбільш ефективно стратегічний план комерційної діяльності реалізується в комплексі з іншими планами в їх взаємозв'язку.

Тому проект стратегічного плану комерційної діяльності після його обговорення і обґрунтування включається в стратегічний план підприємства і розглядається як генеральний напрям в діяльності підприємства. При обговоренні рядові співробітники мають можливість брати участь у виробленні найбільш перспективних напрямків комерційної діяльності підприємства. Стратегічний план, в тому числі і з комерційної діяльності, схвалений вищим органом управління підприємством, набуває директивний характер і реалізується виконавчими органами поетапно, в основному через включення стратегічних показників в поточні плани та забезпечення їх виконання.

Наступний етап передбачає розробку поточних планів.

У поточному плані комерційної діяльності конкретно визначаються показники, що характеризують:

o обсяг купівлі-продажу товарів і послуг;

o нормативи товарних запасів в цілому і по товарних групах і складання на їх основі продуктового балансу, увязывающего обсяги збуту продукції та необхідні закупівлі у постачальників;

o процедури реалізації планових показників з визначенням для них конкретних грошових ресурсів, обґрунтування набору завдань для кожного підрозділу підприємства;

o дії з купівлі-продажу товарів і послуг визначення постачальників і процедур товароруху, розробка календарних планів і графіків поставок і реалізації;

o контроль за ходом виконання завдань з реалізації та поставок.

Таким чином, поточне планування комерційної діяльності передбачає розробку планів по закупівлі, реалізації та управління товарними ресурсами для отримання максимального прибутку. В цьому плані як в директивному документі відображаються:

o обсяг закупівлі і реалізації продукції в асортименті з урахуванням життєвого циклу цієї продукції, попиту на неї та можливого пропозиції (конкурентного середовища);

o цінова політика та обсяг валових доходів, що отримуються від реалізації продукції та послуг;

o обсяг товарних запасів по асортименту (в днях і сумі);

o витрати праці, чисельність зайнятих працівників з урахуванням їх кваліфікації та оплати праці;

o витрати основного капіталу, використання машин і устаткування для комерційних операцій, використання інвентаря та інших малоцінних предметів оборотного капіталу, необхідний обсяг коштів на придбання товарів, послуг, машин і обладнання;

o прибуток, одержувана від комерційних операцій, їх ефективність.

Поточні плани комерційної діяльності являють собою директивний документ. Він затверджується вищим органом управління підприємством (зборами акціонерів) і є обов'язковим для виконання.

Контрольні запитання та завдання

1. Яка роль комерційної діяльності в ефективному функціонуванні підприємства?

2. Які завдання вирішуються в процесі планування комерційної діяльності?

3. Які етапи планування комерційної діяльності?

4. Які прогнози використовуються для планування комерційної діяльності?

5. Які показники характеризують розвиток комерційної діяльності підприємства?

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Що таке комерційна діяльність.
Логіка обґрунтування плану комерційної діяльності підприємства
Концепція маркетингу в комерційній діяльності
ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА
ДОГОВІРНИЙ РЕЖИМ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук