Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція I. Гроші

Лекція 1. Гроші та їх роль в економіці

Сутність і функції грошей

Походження грошей

Сучасне господарство і людське життя немислимі без грошей. Вони потрібні нам щодня і повсюдно. Кожен день ми купуємо за гроші різноманітні товари і послуги, поміщаємо їх у банки для накопичення, оплачуємо з їх допомогою поїздки в транспорті, беремо в борг, платимо податки. Очевидно, що гроші потрібні і важливі не тільки для звичайної людини, який використовує їх з метою задоволення особистих потреб. Вони необхідні і іншим економічним суб'єктам - підприємствам і державі. Перші будуть використовувати гроші для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, а другі - в основному в цілях регулювання економіки країни. Широкі можливості застосування грошей роблять їх особливо значущими й цінними для всіх суб'єктів. При цьому не має значення, які форми беруть гроші, чи будуть вони представлені барвистими шматочками паперу, бухгалтерськими записами або найчастіше байтами інформації, які передаються за допомогою сучасних засобів зв'язку. Всі ці форми однаково важливі і потрібні для нас.

Гроші в сучасному світі створюють основу для більшості економічних відносин, тому уявити без них функціонування ринкової економіки неможливо. Саме грошова система складає її необхідний базис. Ефективно і стабільно функціонуюча грошова система сьогодні є запорукою нормальної роботи економіки та сталого економічного зростання. Величезне значення грошей доводить і той факт, що в грошовому вимірі визначаються майже всі макро - та мікроекономічні показники, що дозволяє аналізувати їх динаміку і порівнювати з іншими показниками. До основних показників відносяться грошова маса, рівень цін, валовий внутрішній продукт, прибуток, виручка, витрати.

Все це обумовлює важливість та необхідність дослідження проблем, пов'язаних з грошима, і доводить, що для економіста наявності простих, буденних знань з цього питання недостатньо.

Гроші, як відомо, історична категорія. Вони з'явилися на певному етапі розвитку суспільства. Серед вчених-економістів немає єдиного погляду на походження грошей. До теперішнього часу в науці існують дві концепції щодо цього питання.

Прихильники раціоналістичної концепції вважають, що гроші виникли внаслідок угоди між людьми, які вирішили, що подібний спосіб обміну буде для них більш зручним і вигідним. При такому підході гроші розглядаються як штучна соціальна умовність (П. Самуельсон, Дж. Гелбрейт).

Представники еволюційної концепції, навпаки, пояснюють походження грошей дією стихійних, не підвладних людині ринкових сил (Маркс К.). Безпосередні передумови появи грошей і подальшого розвитку їх форм пов'язані з розширенням обсягу вироблених товарів, спеціалізацією і розподілом праці виробників. В умовах, коли товарів виробляється більше, ніж необхідно кожному господарюючому суб'єкту для власного споживання, частина їх обмінюється на товари інших виробників. При цьому виникає потреба в універсальному товар, який можна було б використовувати для обміну на всю іншу продукцію і в якому вимірювалася б її вартість.

Однак незалежно від того, якої концепції дотримуються економісти, ніхто з них не може заперечувати факту, що поява грошей як інструменту обміну і подальший історичний розвиток їх форм є не що інше, як постійне прагнення розширити існуючі межі обміну. На всьому протязі еволюції грошової простежується тенденція до вибору найбільш зручних форм грошей, які дозволили б полегшити, прискорити і здешевити здійснення обмінних операцій. Так, наприклад, перехід від застосування товарів до використання повноцінних металевих грошей був обумовлений наявністю у золота і срібла таких важливих якостей, як однорідність, подільність, портативність і збереження від псування, а також простотою їх рахунку і виміру в них вартості всіх інших товарів. Ці якості благородних металів були дуже важливі для виконання ними ролі грошей і вигідно відрізняли їх від усіх інших товарів. У свою чергу відхід від повноцінних золотих грошей був викликаний високими витратами їх виробництва та обігу, відсутністю достатньої кількості металу для подальшого розвитку господарства.

Спочатку більшість країн намагалися вирішити цю проблему за рахунок випуску в обіг паперових грошей, які вимагали золотого забезпечення па всю їх суму. Однак зростання потреб в золоті як грошовому металі значно випереджав можливості його видобутку. Разом з тим збільшувалася використання цього благородного металу на альтернативні цілі (у машинобудуванні, ювелірної та інших галузях промисловості). У зв'язку з цим золоте забезпечення випущених паперових грошей поступово стало скорочуватися. Незабаром зв'язок грошей із золотом була загублена.

В даний час всі країни мають певне забезпечення під випускаються в обіг центральним банком гроші. Воно представлено золотовалютними запасами держави. У більшості розвинутих країн значна їх частина припадає не на золото, а на конвертовану валюту як більш ліквідний актив. 11ри цьому офіційний золотий вміст грошової одиниці не встановлюється. У РФ частка валютної складової в золотовалютних резервах змінилася з 68% на 01.01.01 до 89% на 01.01.02.

Однак найбільш яскравим прикладом переходу до більш простим і зручним грошей є застосування безготівкових і в основному електронних грошей. Вони дозволяють здійснювати за лічені секунди угоди на величезні суми при мінімальних зусиллях і засобах.

Впровадження в обіг нової форми грошей кожен раз вимагало, з одного боку, надання їм державою статусу законного платіжного засобу, а з іншого - визнання їх населенням та іншими економічними суб'єктами для їх широкого використання при вчиненні правочинів. Виникнення грошей не просто було викликано потребою у швидкому розвитку економіки, одного разу з'явившись, вони сприяли подальшому розвитку і вдосконалення господарських зв'язків. Таким чином, розвиток господарства та історичних форм грошей - це два взаємообумовлених і взаємозалежних процесу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Гроші і їх роль в ринковій економіці
Гроші як міра вартості
Гроші
Сутність грошей, їх види і функції
Сутність грошей
Функції грошей та їх роль в сучасних умовах. Грошова маса
Сутність грошей
ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Сутність грошей, їх види і функції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси