Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 14. Загальнонаукові методи прийняття управлінських рішень

Вивчення процесів і явищ, пов'язаних з об'єктом управління, їх взаємодії - необхідна умова розуміння подій, що відбуваються, їх структури та властивостей.

До основних принципів діалектики, на яких базуються загальнонаукові методи обробки інформації та прийняття рішень, відносяться наступні:

o все пізнається в русі;

o у певних зв'язках, взаємозв'язки, взаємозалежності та взаємозумовленості;

o в причинно-наслідковому співпідпорядкованості;

o у координаційній і субкоординаційній визначеності;

o у прояві необхідності і випадковості;

o в єдності і боротьбі протилежностей;

o перехід кількості в якість і якості у нову кількість;

o у запереченні заперечення.

Прийняття рішень тісно пов'язано з системним аналізом.

Системність як поняття кібернетичного порядку вимагає дослідження, аналізу об'єкта як єдиного цілого, єдиної системи (що включає інші, що знаходяться в певній взаємозв'язку елементи), з одного боку, а з іншого - об'єкта як частини системи більш високого рівня, в якій він є елементом (підсистемою) і взаємодіє з іншими підсистемами.

Цілісність, завершеність системи передбачає і відокремлений аналіз складових її елементів.

Системність аналізу при прийнятті рішень органічно пов'язана з його комплексністю.

Комплексність аналізу при прийнятті рішень полягає в одночасному і всебічному обліку при розгляді варіантів чинників економічного, політичного, соціального, екологічного та іншого характеру.

По відношенню до комплексності системність - поняття більш ємне, тому комплексність можна розглядати як важливу складову системного аналізу.

Методологічне єдність системності і комплексності аналізу знаходить своє вираження в єдності:

o політичного і економічного, оскільки політика являє собою концентровану економіку, складні питання якої на макро - і мікрорівнях часом переростають у політичні;

o економічного і соціального як узагальненого результату діяльності підприємства або суспільства в цілому, що характеризує успіхи економіко-господарської діяльності і пов'язаного з ними зростання добробуту людей;

o економіко-соціально-екологічного, оскільки органічне сприйняття об'єктів аналізу в цих аспектах є нагальною проблемою забезпечення життєздатності планети;

o в єдності цілого і його частин, розглядаючи об'єкт аналізу (фірму, підприємство) як ціле, відокремлена, економічно самостійна, з його внутрішніми зв'язками необхідно враховувати цей об'єкт як частину єдиного народно-господарського організму, тобто зовнішні фактори;

o у розробці єдиної, універсальної системи показників, що дозволяють вивчити всі сторони і врахувати всі зв'язки досліджуваних явищ і процесів;

o у комплексному використанні при прийнятті рішень усіх видів інформації - бухгалтерської, статистичної, оперативної та ін., що відповідають вимогам системності і будучи взятими в комплексі, що забезпечують потреби аналітичного дослідження господарсько-фінансової, комерційної діяльності підприємств будь-яких форм власності.

Методи диференціації і інтеграції як загальнонаукові методи прийняття рішень тісно пов'язані з поняттями дедукції та індукції. Дедукція являє собою виділення приватних висновків на основі знання якихось загальних положень, тобто це рух від загального до окремого, одиничного. Індукція являє собою формування загального висновку на основі приватних посилок, тобто це рух від приватного, одиничного до загального.

Програмно-цільове планування являє собою спосіб управління, в основі якого лежить орієнтація діяльності на досягнення поставлених цілей. Програмно-цільове планування побудовано за логічною схемою "цілі - шляхи - способи - засоби". При програмному управлінні у главу кута ставиться не сформована організаційна структура, а управління елементами програми, програмними діями.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічні методи прийняття управлінських рішень
Типові методи прийняття управлінських рішень
МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Методи прийняття управлінських рішень на основі бізнес-моделей новаторів бізнесу
Прийняття рішень як основний елемент управлінських функцій
Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу
Методи прийняття управлінських рішень на основі оптимізації показників ефективності
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на інструментах управління якістю
ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси