Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зміна витрат виробництва у довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефекти зростання масштабів виробництва

Протягом довгострокового періоду в відміну від короткострокового фірма може змінити всі види ресурсів, включаючи виробничі потужності, техніку, технологію. В галузь можуть ввійти нові фірми або частина діючих підприємств - вийти з неї. В даному параграфі ми розглянемо лише вплив розширення виробничих потужностей на окремих фірмах на динаміку витрат виробництва у довгостроковому періоді, не зачіпаючи наслідків зміни кількості підприємств у галузі (див. наступні глави).

Аналізуючи зміни, що відбулися в окремих фірмах у довгостроковому періоді, ми будемо використовувати показник середніх валових витрат, так як в цьому періоді немає поділу витрат на постійні та змінні, оскільки всі витрати змінюються.

У процесі розширення виробничих потужностей фірми в довгостроковому періоді середні валові витрати атс змінюються аналогічно їх модифікації в короткостроковому періоді, тобто спочатку вони

зменшуються, при певному рівні виробничих потужностей досягають мінімуму і, нарешті, збільшуються (рис. 5.7). Криву довгострокових середніх витрат називають кривий вибору фірми, або плановою кривою.

Крива довгострокових середніх витрат

Рис. 5.7. Крива довгострокових середніх витрат

Дугоподібну форму кривої довгострокових витрат атс не можна пояснити дією закону спадної віддачі, так як він діє тільки у короткостроковому періоді. Аналогічне зміна середніх витрат у довгостроковому періоді пов'язують з позитивним і негативним ефектами зростання масштабів виробництва.

Позитивний ефект зростання масштабів виробництва пояснює знижується, частина кривої довгострокових витрат атс. Він проявляється у зменшенні довгострокових середніх витрат по мірі збільшення виробничих потужностей фірми. Це викликано дією таких основних чинників.

1. Спеціалізація праці. У процесі розвитку компанії розширюються можливості для поглиблення спеціалізації праці. Якщо на порівняно невеликих підприємствах робітники змушені виконувати різні операції і види робіт, виробляти різні деталі, то на великих підприємствах створюються можливості для спеціалізації на виробництві окремих операцій, робіт, видів продукції. В результаті підвищуються продуктивність і ефективність праці, знижуються середні витрати виробництва одиниці продукції.

2. Спеціалізація управлінського апарату. В управлінському апараті малих фірм є невелика кількість працівників, які зобов'язані виконувати різноманітні функції, наприклад такі, як організація виробництва, реалізація продукції, вдосконалення технології і т. д. На великих підприємствах чисельність управлінського персоналу збільшується. Однак кожен керівник спеціалізується на виконанні окремих конкретних функцій управління: фінансової діяльності, маркетингу, менеджменту і т. д. Внаслідок цього ефективність роботи фірми підвищується, а середні витрати зменшуються.

3. Ефективне використання капіталу. На невеликих підприємствах при малому обсязі виробництва техніка використовується недостатньо ефективно, витрати на одиницю продукції порівняно великі і тому невигідно використовувати високопродуктивні технології. При значних обсягах виробництва з'являється можливість застосування прогресивних техніки і технології і скорочення середніх витрат виробництва одиниці продукції.

При позитивному ефекті зростання масштабів виробництва обсяг випуску продукції збільшується більшою мірою, ніж витрати на ресурси.

Дія позитивного ефекту масштабу веде до того, що в ряді галузей економічно вигідніше мати тільки одну велику фірму або кілька великих підприємств, що випускають продукцію з відносно низькими середніми витратами, ніж багато дрібних компаній з високими середніми витратами. Однак при цьому порушується конкурентний ринковий механізм, так як великі фірми можуть контролювати ціну і обмежувати обсяг виробництва. В цих умовах виникає необхідність посилення економічної ролі держави у регулюванні економіки через антимонопольне законодавство й податкову систему.

При досягненні певного рівня виробничих потужностей подальше розширення фірми може привести до дії негативного ефекту росту масштабів виробництва, збільшення середніх витрат, що пов'язано з двома основними чинниками.

1. Значні труднощі управління і контролю діяльності при дуже великих масштабах виробництва. При дуже високому рівні концентрації виробництва вищий управлінський апарат підприємства все більше віддаляється від виробництва, виникає кілька рівнів керування, знижується відповідальність керівників. В результаті зменшується ефективність виробництва, збільшуються середні витрати. В якості прикладу дії негативного ефекту масштабу на рівні всієї країни можна привести економіку СРСР, коли централізовано на вищому рівні визначалися плани виробництва і реалізації продукції, розподілу ресурсів, що поступово призвело до зниження ефективності економіки.

2. Високі транспортні витрати при наявності у галузі тільки однієї великої фірми або декількох великих підприємств. Цей фактор особливо значущий у разі великої території країни - можливі високі транспортні витрати при доставці ресурсів на дані підприємства і відправлення готової продукції споживачам. Середні витрати виробництва з урахуванням транспортних витрат можуть зрости. Ситуація загострюється, якщо держава не здійснює необхідних антимонопольних заходів з регулювання транспортних монополій.

Форма кривої довгострокових атс надає вплив на структуру галузі.

Якщо відрізок позитивного ефекту росту масштабів виробництва на графіку довгострокових середніх витрат є тривалим, а відрізок негативного ефекту починається при дуже великих масштабах виробництва, то в таких галузях низькі середні витрати та висока ефективність виробництва забезпечуються при наявності в них однієї або кількох великих фірм (рис. 5.8). Такі економічні умови існують, наприклад, металургійної, автомобільної та деяких інших галузях важкої промисловості. Більш того, державі буває вигідно мати в ряді галузей тільки одну велику фірму, що веде до виникнення природних монополій.

Крива довгострокових середніх витрат в монополізованих галузях

Рис. 5.8. Крива довгострокових середніх витрат в монополізованих галузях

Природна монополія - ринкова структура, за якої мінімальні середні витрати досягаються в даній галузі тільки при наявності однієї фірми. Якщо в галузі буде діяти більшу кількість підприємств, то неминуче збільшуються середні витрати виробництва одиниці продукції та знижується ефективність виробництва.

Якщо на кривої атс дія позитивного ефекту закінчується при відносно невеликих обсягах виробництва і швидко виникає негативний ефект, то в таких галузях ефективні порівняно дрібні фірми (рис. 5.9). Ця ситуація характерна, наприклад, для роздрібної торгівлі, сільського господарства, сфери побутових послуг.

Крива довгострокових середніх витрат у конкурентних галузях

Рис. 5.9. Крива довгострокових середніх витрат у конкурентних галузях

Звичайно, структура галузі залежить не тільки від форми кривої АТС, але і від інших чинників: економічної політики держави, антимонопольного законодавства, форм власності, географічних меж ринку, його кон'юнктури.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Витрати фірми в довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефект масштабу
Витрати виробництва у довгостроковому періоді
Негативні і позитивні зовнішні ефекти
Витрати виробництва у довгостроковому періоді
Витрати виробництва у довгостроковому періоді
позитивні та негативні зовнішні ефекти.
Витрати у довгостроковому періоді.
Зміна обсягу і витрат виробництва в короткостроковому періоді. Закон спадної віддачі. Граничний і середній продукт. Гранична та середня продуктивність. Постійні, змінні та валові витрати. Середні витрати. Граничні витрати
Витрати виробництва в короткостроковому періоді
Попит фірми на ресурси в довгостроковому періоді. Оптимальне співвідношення ресурсів. Правило найменших витрат. Правило максимізації прибутку
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси