Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні принципи і правила реінжинірингу

Реінжиніринг процесів залишає недоторканою цілісність економічного суб'єкта і компонентів системи, модифікуючи лише властивості і зв'язки між ними.

Реінжиніринг спирається на низку принципів, які дозволяють докорінно змінити базові правила роботи системи: принцип доцільності; принцип радикальності змін; принцип економічної вигоди; принцип участі; принцип об'єктної орієнтованості; принцип централізації/ децентралізації; процесна орієнтованість.

Необхідно враховувати негласні правила реінжинірингу:

(1) формулювання комплексного підходу, що охоплює структуру підприємства в цілому;

(2) поєднання політики, що проводиться "зверху", з ініціативою, що йде "знизу";

(3) встановлення певних і незмінних термінів реалізації;

(4) підприємство перебудовується в цілях досягнення результатів, а не більш якісного виконання завдань;

(5) паралельні процеси доцільно об'єднати у загальний процес і керувати ними централізовано;

(6) в рамках реінжинірингу слід делегувати повноваження виконавцям процесу;

(7) інформація повинна відслідковуватися у джерела її формування;

(8) процес якісної зміни повинен базуватися на застосуванні концепції витрат і корисності для кінцевого споживача результатів процесу.

Однак реінжиніринг - це не панацея. Це засіб, який може допомогти підприємству досягти певних поліпшень і змін.

Основні етапи та прийоми реінжинірингу

Процес реінжинірингу базується на двох основних поняттях: "майбутній образ підприємства" і "модель бізнесу". Майбутній образ підприємства - спрощений образ оригіналу, що відображає головні його риси і не враховує другорядних деталей. Модель бізнесу - це представлення основних господарських процесів підприємства, взятих у їх взаємодії з діловим середовищем підприємства. Моделі складаються і прораховуються за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Моделі бізнесу дозволяють визначити характеристики основних процесів ділової одиниці та необхідність їх перебудови - реінжинірингу.

Після того, як процеси ідентифіковані, необхідно вирішити, які саме з них вимагають реінжинірингу і яким повинен бути його порядок. Отже, весь процес реінжинірингу доцільно розбити на етапи.

1. Формується бажаний образ підприємства. Формування майбутнього образу відбувається в рамках розробки стратегії підприємства, її основних орієнтирів і способів їх досягнення.

2. Створюється модель реального або існуючого бізнесу підприємства. Воссоздастся (реконструюється) система дій, робіт, за допомогою яких підприємство реалізує свої цілі. Виробляються детальний опис і документація основних операцій підприємства, оцінюється їх ефективність.

3. Розробляється модель нового бізнесу. Відбувається перепроектування поточного бізнесу - прямий реінжиніринг. Для створення моделі оновленого бізнесу здійснюються наступні дії:

(1) перепроектуються вибрані господарські процеси. Створюються ефективніші робочі процедури (завдання, з яких складаються бізнес-процеси). Визначаються технології (зокрема інформаційні) і способи їх застосування;

(2) формуються нові функції персоналу. Переробляються посадові інструкції, визначається оптимальна система мотивації, організовуються робочі команди, розробляються програми підготовки і перепідготовки фахівців;

(3) створюються інформаційні системи, необхідні для здійснення реінжинірингу: визначається устаткування і програмне забезпечення, формується спеціалізована інформаційна система бізнесу. Необхідний для реінжинірингу рівень інформаційного забезпечення припускає, що інформація повинна бути доступна кожному учаснику проекту реінжинірингу в будь-якій точці ділової одиниці, можливо, одночасно в різних місцях вона однозначно інтерпретується;

(4) проводиться тестування нової моделі - се попереднє застосування в обмеженому масштабі.

4. Впровадження моделі нового бізнесу в господарську реальність підприємства. Всі елементи нової моделі бізнесу утілюються на практиці. Тут важлива вміла стикування і перехід від старих процесів до нових, так, щоб виконавці процесів не відчували дисгармонії робочої обстановки і не переживали стан робочого стресу. Еластичність переходу багато в чому визначається ступенем ретельності підготовчих робіт.

Головна мета реінжинірингу - різке прискорення реакції підприємства на зміни у вимогах споживачів (або на прогноз таких змін) при багаторазовому зниження витрат усіх видів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні правила ділової етики
Правила нагляду, побудовані на принципі обережності (ICP 18 - 23)
Основні правила і традиції арабського стилю ведення переговорів
Правила продажу переваг
Правила ділового етикету
Реінжиніринг персоналу підприємства
Основи реінжинірингу бізнес-процесів
Основні властивості реінжинірингу
Структура та характеристика основних етапів ділової бесіди. Методи і прийоми
КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС: ВИРОБНИЦТВО, МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, ПРИЙОМ, РОЗПІЗНАВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси