Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Робочий час і час відпочинку

Робочий час.

Це час, протягом якого працівник відповідно до правилами внутрішнього трудового розпорядку організації та умовами трудового договору повинен виконувати трудові обов'язки, а також інші періоди часу, які у відповідно до законів й іншими нормативними правовими актами ставляться до робочого часу. Відповідно до положень Конвенції МОП № 47 "ПРО скорочення робочого часу до строку сорока годин на тиждень" (1935) та ст. 91 ЦК РФ нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Дана норма поширюється на всіх працівників незалежно від форми власності організації. Виняток становлять ті категорії працівників, для яких метою охорони їх здоров'я передбачено скорочену тривалість робочого часу.

Нормальна тривалість робочого часу скорочується:

o на 16 годин на тиждень - для працівників у віці до 16 років;

o на 5 годин на тиждень - для працівників, які є інвалідами 1 або II групи;

o на 4 години на тиждень - для працівників у віці від 16 до 18 років;

o па 4 години на тиждень і більше - для працівників, зайнятих па роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (ч. I ст. 92 ТК РФ).

Тривалість робочого часу учнів освітніх установ у віці до 18 років, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини норм, перерахованих вище. Для інших категорій працівників

(педагогічних, медичних та інших) скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися законом.

За угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватись неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Таке рішення може бути прийнято як при прийомі на роботу, так і згодом. Роботодавець зобов'язаний установлювати неповний робочий день чи неповний робочий тиждень на прохання:

1) вагітної жінки:

2) одного з батьків (опікуна, піклувальника), що має дитину у віці до 14 років (дитину-інваліда у віці до 18 років);

3) особи, що здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку.

Тривалість щоденної роботи (зміни) не може перевищувати:

o для працівників у віці від 15 до 16 років - 5 годин, віком від 16 до 18 років - 7 годин;

o для учнів загальноосвітніх установ, освітніх установ початкової та середньої професійної освіти, які суміщають протягом навчального року навчання з роботою, у віці від 14 до 16 років - 2,5 години, віком від 16 до 18 років - 3,5 години;

o для інвалідів - відповідно до медичного висновку.

Для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, де встановлена скорочена тривалість робочого часу, максимально допустима тривалість щоденної роботи (зміни) не може перевищувати при 36-годинному робочому тижні - 8 годин; при 30-годинному робочому тижні і менше - 6 годин.

Тривалість робочого дня чи зміни, які безпосередньо передують неробочому святкового дня, зменшується на одну годину. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при 6-денному робочому тижні не може перевищувати 5 годин. У безперервно діючих організаціях і на окремих видах робіт, де неможливо зменшення тривалості роботи (зміни) у передсвятковий день, переробка компенсується наданням працівникові додаткового часу відпочинку або, за згодою працівника, оплатою за нормами, встановленими для понаднормової роботи.

Нічним вважається час з 22 до 6 годин. Тривалість роботи (зміни) у нічний час скорочується на одну годину. Тривалість роботи в нічний час зрівнюється з тривалістю роботи в денний час, коли це необхідно за умовами праці, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем. Список зазначених робіт може визначатися колективним договором, локальним нормативним актом.

Робота за межами нормальної тривалості робочого часу може виконуватися як з ініціативи працівника (сумісництво), так і з ініціативи роботодавця (понаднормова робота). Така робота не може перевищувати 4 годин в день і 16 годин на тиждень.

Внутрішнє сумісництво не дозволяється, коли встановлена скорочена тривалість робочого часу, за винятком випадків, передбачених законодавством. В окремих випадках роботодавець спільно з профспілками може вводити обмеження на роботу за сумісництвом, але лише щодо працівників певних професій і посад з особливими умовами та режимом праці, додаткова робота яких може спричинити наслідки, що позначаються на стані їхнього здоров'я та безпеці виробництва. Робота за сумісництвом осіб, які не досягли 18 років, а також вагітних жінок не допускається.

Надурочною визнається робота, виконувана працівником з ініціативи роботодавця за межами встановленої тривалості робочого часу, щоденної роботи (зміни), а також робота понад нормального числа робочих годин за обліковий період. Залучення до понаднормових робіт провадиться роботодавцем з письмової згоди працівника в наступних випадках;

o при провадженні робіт, необхідних для оборони країни, а також для запобігання виробничої аварії або усунення наслідків виробничої аварії або стихійного лиха;

o при виробництві суспільно необхідних робіт з водопостачання, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - для усунення непередбачених обставин, що порушують нормальне функціонування;

o при необхідності виконати (закінчити) розпочату роботу, яка внаслідок непередбаченої затримки з технічних умов виробництва не могла бути виконана (закопчено) протягом нормального числа робочих годин, що спричинить за собою псування або загибель майна роботодавця, державного або муніципального майна або створить загрозу життю та здоров'ю людей;

o при виробництві тимчасових робіт з ремонту і відновлення механізмів або споруджень, коли несправність їх може викликати припинення робіт для значного числа працівників;

o для продовження роботи при нез'явленні змінюючого працівника, якщо робота не допускає перерви. У таких випадках роботодавець зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.

В інших випадках залучення до понаднормових робіт допускається з письмової згоди працівника і з урахуванням думки виборного профспілкового органу даної організації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Час відпочинку.
Час праці і відпочинку
Організація робочих місць
Виробнича фізична культура в робочий час
Безпечний відпочинок і туризм
Організація робочих місць
Виробнича фізична культура в робочий час
Сучасна концепція робочого капіталу
Т. Мальтус: фатальний закон народонаселення. Теорія "робочого фонду" та прожиткового мінімуму
Час виконання зобов'язання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси