Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 16. Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу

Загальна характеристика методів прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу.

При прийнятті рішень на основі детермінованого факторного аналізу встановлюється точна функціональна зв'язок між впливають факторами х, і результативним показником . Найбільш часто в економічному аналізі зустрічається детерміноване моделювання наступних типів факторних систем:

У детермінованому факторному аналізі одним з ключових питань залишається визначення величини впливу окремих факторів на приріст результативних показників. Для цього використовуються способи: ланцюгових підстановок; індексний; абсолютних різниць; відносних різниць; пропорційного ділення; інтегральний; логарифмування та ін.

Перші чотири з перерахованих способів (ланцюгових підстановок, індексний, абсолютних різниць, відносних різниць, пропорційного ділення) формуються на принципі елімінування - це виключення впливу всіх факторів на величину результативного показника, крім одного. При цьому вважається, що всі фактори незалежні, тому змінюється спочатку один, потім два, потім три і т. д.

Метод ланцюгових підстановок

Полягає у визначенні низки проміжних значень результативного показника у шляхом послідовної заміни базисної величини кожного впливає факторного "про- °< з> ^0 на звітну а, Ь, С|, ї. В результаті забезпечується виділення впливу кожного фактора. Наприклад, зв'язок між результативним показником У і впливають факторами а, Ь, з, й визначається мультиплікативної моделлю

Тоді базисне значення Уп розраховується за формулою

Звітне значення результативного показника У визначається виразом

Умовні значення результативного показника Уф Уь, ¥з, У,і розраховуються відповідно з виразів:

Тоді вплив кожного фактора на результат можна описати у вигляді

Індексний метод

Побудований на обчисленні відносних показників динаміки, просторових порівнянь, виконання плану (нормативу, прогнозу) і т. д.

Основна форма індексу - агрегатний (лат. ае?ща1ш - складається, суммируемый), в якому чисельник і знаменник являють собою набір ("агрегат") безпосередньо несумірних і неподдающихся сумуванні елементів - суму добутків двох величин, одна з яких змінюється (індексується), а інша залишається незмінною (вага індексу).

Прикладом загального індексу кількісних показників може служити агрегатний індекс вартості продукції або товарообігу:

де ^ЯРь Т*ЦоРо - вартість продукції відповідно звітного і базисного періодів; ръ р0 - ціни одиниці продукції в звітному і базисному періодах відповідно (р - лат. ргеНит); Ц, ц§ - кількість продукції в натуральному вираженні в звітному і базисному періодах відповідно.

Індекс показує у скільки разів змінилася вартість продукції звітного періоду порівняно з базисним.

Агрегатний індекс фізичного обсягу продукції відображає зміна тільки одного фактора - індексуємого показника обсягу продукції д, що реалізується за одним і тим же цінам, наприклад базисним р§:

Цей загальний індекс фізичного обсягу 1(1 можна представити у формі середнього арифметичного індексу

де L = <7/<?o - індивідуальний індекс обсягу продукції.

Такий індекс використовується, наприклад, коли невідомі кількості виготовлених окремих видів продукції в натуральних вимірах, але відомі індивідуальні індекси iq\ загальна вартість продукції базисного періоду Wo-

В аналітичних цілях може бути також використаний загальний індекс фізичного обсягу 1(р поданий у формі середнього гармонійного індексу

Розглянуті вище загальні індекси розраховуються для кількісних показників. Поряд з ними широке поширення отримали загальні індекси якісних показників.

Характерними прикладами загальних індексів якісних показників служать агрегатні індекси цін.

Агрегатний індекс з вагами обсягу продукції за звітний період, запропонований у 1874 р. німецьким економістом Р. Пааше, обчислюють за формулою

де Х<71/?1 - фактична вартість товарів у звітному періоді; ЪЯРо ~ умовна вартість товарів, реалізованих у звітному періоді за цінами базисного періоду.

Агрегатний індекс з вагами обсягу продукції базисного періоду, запропонований у 1864 р. німецьким економістом Е. Ласпейресом, обчислюють за формулою

Значення індексів цін Р. Пааше і Е. Ласпейреса для одних і тих же даних не збігаються, так як мають різний економічний зміст. Індекс цін Р. Пааше характеризує зміну цін звітного періоду порівняно з базисним по товарах, реалізованим у звітному періоді та фактичну економію (або перевитрата) від зміни цін. Індекс цін Е. Ласпейреса характеризує зміну цін звітного періоду порівняно з базисним щодо товарів, реалізованих у базисному періоді і економію (або перевитрата), яку можна було б отримати від зміни цін (тобто умовну економію).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень на основі стохастичного факторного аналізу
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
"Ланцюгова реакція".
Кризи і ланцюгова зв'язок галузей
Метод простого додавання нерозкладного залишку
Метод простого додавання нерозкладного залишку
Методи семи нових "інструментів" (seven new tools) підвищення якості
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси