Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Механізм управління підприємством

З позицій менеджменту всі підприємства мають спільну рису - всі вони є організаціями. Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної цілі або цілей. Усі складні організації мають загальні для них характеристики: ресурси, залежність від зовнішнього середовища, горизонтальний і вертикальний поділ праці, підрозділ, необхідність управління. Сутність і зміст процесу управління проявляється в його функціях. З цих позицій управління підприємством розуміється як процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей підприємства. В сучасному світі управління - це не тільки складова частина спільного, комбінованого праці, але і функція реалізації власності. У центрі управління знаходяться фахівці, що становлять основу будь-якого підприємства. З цих позицій управління - це вміння добиватися поставлених цілей, спрямовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки людей, які працюють на підприємстві.

Рис. 13.1. Схема процесу управління підприємством

З позиції системного підходу до підприємства та управління ним всі підприємства є відкритими системами, тобто характеризуються взаємодією з зовнішнім середовищем. Якщо організація управління ефективна, то в ході процесу перетворення утворюється додаткова вартість ресурсів на вході і з'являються багато можливі додаткові результати на виході (прибуток, збільшення частки ринку, збільшення обсягу продажів, зростання підприємства та ін). Об'єктом управління на підприємстві виступають кілька груп функціональних процесів: маркетинг, дослідження і розробки, виробництво, фінанси, персонал та ін Процес управління організацією як відкритою системою схематично ілюструє рис. 13.1. Для практичної діяльності в даний час велике значення мають такі елементи управління: стратегії, структури, системи і процедури роботи, стиль, склад персоналу, сума навичок, спільно колективні цінності.

Стратегії та стратегічні типи управління підприємствами

Ефективність діяльності підприємства, його положення на ринку принципово залежать від обраної стратегії розвитку підприємства та стратегічних типів управління. Під стратегією розуміється певний напрямок розвитку підприємства, план досягнення його цілей. До основним стратегіям розвитку підприємства відносяться стратегії:

(1) концентрованого зростання (посилення позиції на ринку, розвиток ринку, розвиток продукту);

(2) інтегрованого зростання (придбання власності; внутрішнє розширення);

(3) диверсифікованого зростання (виробництво нових продуктів);

(4) скорочення (цілеспрямоване і збалансоване скорочення бізнесу у зв'язку із змінами на ринку, в цілому в економіці тощо).

Основні стратегічні типи управління підприємствами:

(1) жорстке раціоналістичне (директивне) управління;

(2) керування по відхиленнях від заданого стану (процесу);

(3) управління за цілями, що включає просте цільове управління, програмно-цільове управління, регламентне управління;

(4) управління з попередженням (управління по слабким сигналам, що базується на використанні адаптивних алгоритмів керування, аналізу і прогнозу майбутніх подій);

(5) управління за результатами (базується на посиленні фу нкции координації та інтеграції діяльності всіх підрозділів);

(6) управління на основі потреб та інтересів, засноване на стимулювання (мотивації) діяльності;

(7) управління на основі ефективної реалізації корпоративної культури та соціальної відповідальності;

(8) управління, орієнтоване на стратегію можливого, дозволяє зменшити фактор невизначеності (управління за принципом Родена").

Ці та ряд інших типів управління підприємством повинні реалізовуватися на базі сучасних інформаційних технологій.

Щоб мати можливість ефективно (|юрмулировать цілі і досягати їх, керівництво виконує комплекс функцій. Найважливіші сполучні функції будь-яких систем управління - вироблення і прийняття рішень та обмін інформацією (комунікації), на основі яких керівник отримує дані, необхідні для прийняття рішень і доведення їх до працівників. До числа загальних належать функції планування (включаючи стратегічне планування, поточне планування реалізації стратегій), організації (включаючи організацію та координацію співробітників), мотивації працівників до ефективної дії та контролю (включаючи облік і аналіз діяльності підприємства).

Взаємодія підприємства з зовнішнім середовищем і його внутріфірмова діяльність можуть відбуватися з використанням різних типів менеджменту та певних структур управління.

Внутрішнє середовище підприємства включає людей, техніку, технології, інформацію, економіку, організаційну структуру та інші складові і формується в залежності від його місії та цілей, які багато в чому визначаються зовнішнім середовищем. Внутрішнє середовище підприємства можна розглядати з точки зору статики, виділяючи складу рє елементів і структуру, так і динаміки протікають в ній процесів. Вона включає всі основні елементи і підсистеми, які забезпечують процес виробництва товарів і послуг і процес управління, що складається в розробці й реалізації управлінських рішень. Діяльність підприємства охоплює також економічні, соціальні, технологічні, інформаційні та інші процеси.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Механізм управління підприємством. Організаційна структура
Економічний механізм управління витратами в системі менеджменту якості підприємства
Механізм антикризового управління
Механізм управління працею на підприємстві
Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві
Стратегічний аналіз у системі управління підприємством
Перегляд стратегії у залежності від зміни зовнішніх умов стану підприємства
Планування в маркетингу. Стратегічне планування. Ринкові стратегії
Інформаційні технології організаційного розвитку та стратегічного управління підприємством
Етапи формування інвестиційної стратегії підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси