Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Модель організаційного розвитку підприємства

Підприємство (організацію) як об'єкт стратегічного управління можна представити сукупністю різних моделей. Підприємство є стратегічною господарською системою, його діяльність охоплює весь ланцюжок створення вартості: інновації, операції, маркетинг, розподіл, продаж, сервіс, і його структуру можна уявити, що складається з підсистем (бізнес-одиниць).

Стратегічне управління (стратегічний менеджмент) підприємством - це діяльність, пов'язана з постановкою цілей і завдань, виходячи з бачення і місії підприємства, з підтриманням взаємовідносин між підприємством і його оточенням, які дозволяють йому досягти своїх цілей, відповідають сто внутрішнім можливостям і дозволяють їй залишатися сприйнятливою до зовнішніх вимог.

Із зростанням рівня нестабільності умов підприємницької діяльності зростає потреба підприємства в орієнтації на стратегічне управління, яке покликане забезпечити виживання підприємства і досягнення цілей у довгостроковій перспективі. При цьому основна увага керівництва повинно бути сконцентровано на зовнішньому оточенні для швидкої та адекватної реакції на зміни в ньому.

У процесі стратегічного управління виділяють такі основні етапи (рис. 4.12): аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, формулювання місії підприємства, визначення цілей, стратегічний аналіз та розробка стратегій для досягнення цих цілей на основі концепції корпоративної стратегії, реалізація стратегії, стратегічний контролінг (аналіз) реалізації стратегій (визначення необхідності корекції місії, цілей, стратегій або заходів щодо їх здійснення).

Етапи "Формулювання місії", "Визначення цілей" та "Розробка стратегій" часто об'єднують в один етап "Стратегічне планування", який є ключовим етапом стратегічного управління.

У відповідності з місією і для реалізації цілей, що стоять перед підприємством, виділяють наступні групи базових стратегій (рис. 4.13): корпоративна, продуктова, виробнича, менеджменту, ресурсна.

Здатність компанії до стратегічного менеджменту та можливість реалізації сформульованих стратегій характеризується елементами, що визначають уміння:

1) моделювати ситуацію (вимагає наявності бізнес-моделей компанії, зовнішнього середовища і процесу їх взаємодії);

2) виявляти необхідність змін;

3) розробити стратегію змін;

4) використовувати в ході змін надійні методи управління проектами;

5) втілювати стратегію в життя.

Рис. 4.12. Етапи стратегічного управління

Всі п'ять елементів реалізуються в інтегрованій системі стратегічного управління у вигляді наступних функціональних підсистем, які забезпечують підтримку діяльності та розвитку компанії: прогнозування, планування, економічний аналіз, організація, оперативне регулювання, облік, контроль.

Формування бізнес-моделі підприємства. Спираючись на базові стратегії, будується бізнес-модель компанії (рис. 4.14), яка являє собою сукупність різного виду моделей (управлінських, інформаційних, економіко-математичних моделей потоків робіт/операцій для процесного управління та ін), що забезпечують необхідну повноту і точність опису бізнесу компанії. До інформаційних відносяться моделі: цілепокладання, організаційно-функціональні, функціонально-технологічні, процесно-рольові, кількісні, моделі структури даних.

Рис. 4.13. Базові стратегії підприємства

На основі побудованої бізнес-моделі формуються всі необхідні регламенти підприємства.

Управління організаційним розвитком підприємства. Для цього в бізнес-модель вносяться попереджувальні коригування не під дією вже доконаних змін на ринку, а на підставі стратегічного прогнозу таких змін. Це забезпечує високу конкурентоспроможність саморозвивається підприємства. Бізнес-модель є не тільки основою управління організацією. Висока прозорість бізнесу, простота і доступність системного опису дозволяють розробити початкове технічне завдання на налаштування системи управління ресурсами (наприклад, ERP-системи) і здійснити розробку нових вимог по вдосконаленню (підстроювання) системи управління ресурсами. Це забезпечує пошук і доставку необхідних ресурсів, необхідної якості, в необхідній кількості, в потрібному місці, у певний час, за прийнятну ціну, і знижує виробничі витрати, підвищуючи в результаті конкурентоспроможність підприємства.

Менеджери отримують на основі бізнес-моделі необхідні розпорядчі документи (посадові інструкції, положення, інші управлінські регламенти, оперативні і стратегічні звіти про наявність і рух ресурсів в підприємстві тощо).

Рис. 4.14. Повна бізнес-модель компанії

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Моделі організаційного розвитку
Організаційний розвиток
Моделі організаційного проектування
Інформаційні технології організаційного розвитку та стратегічного управління підприємством
Цілі і принципи організаційного розвитку
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Підприємство та його організаційно-економічні системи
Організаційно-правова форма підприємств
Механізм управління підприємством. Організаційна структура
ДВІ МОДЕЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ: "СХІДНЕ" ТА АНТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси