Меню
Головна
 
Головна arrow Медицина arrow Фізична культура
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лікарсько-педагогічні спостереження під час занять

Лікарсько-педагогічні спостереження - спостереження лікаря спільно з викладачем за займаються в процесі занять фізичною культурою.

При проведенні лікарсько-педагогічних спостережень з'ясовуються умови проведення занять; їх зміст і методика; обсяг і інтенсивність тренувального навантаження і відповідність її підготовленості що займаються; виконання студентами гігієнічних правил утримання одягу і взуття; ведення студентами щоденника самоконтролю; виконання заходів профілактики спортивного травматизму.

Лікарсько-педагогічні спостереження проводяться до занять, під час їх проведення і після закінчення. За допомогою загальноприйнятих методів визначається реакція організму на виконуються тренувальні навантаження. Разом з цим враховуються зовнішні ознаки стомлення займаються, проводиться опитування про їх самопочуття.

Спостереження, що проводяться безпосередньо на заняттях, дозволяють дати лікарсько-фізіологічну оцінку навчального заняття в цілому та реакції організму студентів на навантаження, що необхідно для вдосконалення процесу фізичного виховання. Ці спостереження будуються на даних обліку динаміки найбільш доступних для дослідження індивідуальних ознак і показників в окремих займаються (підрахунок пульсу і дихання, вимірювання тиску крові, динамометрія, характеристика зовнішніх ознак втоми тощо), а також на дослідженні характеру емоційного забарвлення всього заняття, обсягу і послідовності виконання фізичного навантаження, дотриманні необхідних гігієнічних правил і заходів щодо попередження спортивного травматизму.

При правильно організованому та проведеному навчально-тренувальному занятті спостерігаються ознаки сприятливої реакції організму займається на фізичне навантаження. Частота пульсу, дихання і тиск крові поступово підвищуються до основної частини заняття, потім у заключній частині знижуються. Частота серцевих скорочень і величина максимального кров'яного тиску під час виконання вправ підвищуються, при цьому мінімальний тиск не змінюється або дещо знижується. У стані гарній тренованості показники пульсу і тиску крові змінюються паралельно один одному; спостерігається короткий відновний період, тобто після закінчення м'язової діяльності фізіологічні показники швидше повертаються до вихідного рівня, ніж у нетренованих осіб. ЖЕЛ і деякі фізіологічні показники залишаються незмінними чи підвищуються протягом усього тренувального заняття.

Постійні лікарсько-педагогічні спостереження дозволяють виявити недоліки в організації та методиці проведення занять з фізичної культури, вдосконалювати планування навчально-тренувального процесу, допомагають усунути причини, що викликають надмірно великі навантаження, перевтома, порушення правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Педагогічний контроль

Педагогічний контроль - процес отримання педагогічної інформації про вплив занять фізичними вправами на результативність і працездатність займаються з метою підвищення ефективності навчально-тренувального процесу. Педагогічний контроль навчального процесу з предмету "Фізична культура" здійснюють викладачі кафедри фізичного виховання. Для досягнення мети тут важливий і необхідний моніторинг - система заходів щодо спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану здоров'я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості учнів.

У студентів, що займаються фізичними вправами, часто виникає питання про необхідному і достатньому рівні розвитку основних фізичних якостей: сили, спритності, швидкості, витривалості. Які показники слід вважати задовільними, хорошими, відмінними?

Критерієм для такої оцінки є засноване на педагогічному підході тестування рухової підготовленості та фізичного стану, яке включає вимір і оцінку результатів діяльності для характеристики рівня розвитку рухових якостей, рухових навичок і технічної досконалості. По суті, будь-яку вправу, якщо задані чіткі умови його виконання, можна розглядати як тест. Тому різноманітність тестів на перший погляд здається необмеженою. Однак так як вправа-тест має відповідати вимогам надійності, валідності, достовірності, об'єктивності та максимальної простоти, перелік рухових вправ, здатних служити критерієм об'єктивної оцінки рухових можливостей, значно звужений. Крім того, при тестуванні слід виключати використання складних і дорогих технічних засобів і дотримувати техніку безпеки. Виконання тестових вправ повинно виключати травми.

Періодичне використання одних і тих же тестів дає можливість педагогу порівнювати динаміку фізичної підготовленості в процесі занять. Безумовно, результати тестування рухових здібностей студентів не повинні домінувати при атестації студентів з предмета, а побудова програми навчального процесу не повинно зводитися до підготовки до їх здачі.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОСНОВИ МЕТОДИКИ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
Додаткові форми організації педагогічного процесу
МЕТОДИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ТРЕТЬОГО РОКУ НАВЧАННЯ
Сутність педагогічного процесу
Обробка результатів спостережень і оцінка похибок вимірювань
Методи контролю ефективності педагогічного процесу
Види контролю та форми його організації
Сутність педагогічного процесу
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
РОЗВИТОК І СУЧАСНИЙ СТАН ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси