Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управлінське консультування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система управління інформацією, необхідною для оперативної господарської діяльності

Мета створення системи - забезпечити інформаційними ресурсами персонал організації для оперативного прийняття рішень, підтримують стабільність, безперервність, безперебійність поточної господарської діяльності та виконання планових показників.

Така система може відноситися:

1. До організації як до системи та окремих її елементів - системно-структурний підхід. При цьому формується впорядкована інформація про організаційній системі в цілому та її складових.

2. До бізнес-процесів організації - процесний підхід. При цьому створюються інформаційні потоки даних, які супроводжують процеси, їх субпроцессы і операції.

Оперативна інформація поділяється на три види:

1. Нормативна інформація - це норми, стандарти, еталони, шаблони, тобто інформація, яка відпрацьована, рекомендована для постійного використання, є зразком.

2. Інформація-прототип - це плани, проекти, схеми, креслення, тобто те, що відображає зміст створюваного об'єкта, процесу або ситуації.

3. Інформація-факт - це модель реального об'єкта, процесу, ситуації.

Всі три види інформації мають певні стосунки, знімають невизначеність і дозволяють приймати відповідні рішення (рисунок 17). Нормативна інформація відображає відпрацьований досвід, науково обґрунтовані або загальноприйняті рішення, на її основі створюються інформаційні прототипи майбутнього об'єкта (процесу, ситуації). При його виготовленні (виконанні, формуванні) йде порівняння проміжних і кінцевих результатів - інформація про фактичний стан об'єкта - з інформаційним прототипом для отримання необхідного результату. Таке ж порівняння здійснюється з нормативом, і часто його доводиться коригувати, оновлювати.

Три види оперативної інформації та відносини між ними

Малюнок 17 - Три види оперативної інформації та відносини між ними

Оперативна інформація може бути представлена в наступних формах: а) управлінські регламенти, наприклад посадові і робочі інструкції, правила поведінки персоналу; б) закони, норми, нормативи, стандарти, нормалі; в) технологічні карти виробничих (операційних) процесів; г) характеристики об'єктів управління, наприклад трудових, матеріальних, фінансових ресурсів, а також оперативні відомості про їх стан; д) характеристики суб'єктів і об'єктів зовнішнього середовища, наприклад споживачів, і оперативні відомості про їх стан.

Система управління повинна забезпечити постійну наявність релевантної інформації, що володіє такими характеристиками, як адресність, своєчасність, достовірність, повнота.

Це цікаво - цитата.

У наш час ми страждаємо не стільки із-за браку інформації, скільки від надлишку зайвої, непотрібної інформації, що не має ніякого стосунку до виходу з кризових ситуацій. Знайдіть можливості відокремити марне від важливого, і ви відчуєте, що володієте ситуацією (Джефф Про"Лірі, викладач, письменник, аналітик. "Принципи центуріона: уроки бою для лідерів на лінії фронту").

Носіями інформації є:

1. Індивідуальні записи працівників організації.

2. Різного роду звіти, записки, огляди.

3. Система електронного і паперового документообігу, що супроводжує бізнес-процеси організації.

4. Електронні та паперові бази даних, бібліотеки, інформаційні сховища, каталоги, довідники.

5. Автоматизовані системи управління та проектування.

6. Інтернет-ресурси - корпоративні сайти, електронні магазини, поштова розсилка, інтернет-реклама.

7. Інтранет-сайти - інформаційні сторінки у внутрішній локальній мережі, які можуть бути створені в прив'язці до оргструктурою організації або до певних тем і об'єктів, наприклад, сторінки, присвячені історії та еволюції організації, певного інноваційного проекту.

Найбільш доцільно створення безлічі локальних систем, а єдиної комплексної інформаційної системи, на основі якої можна автоматизувати діяльність менеджерів і фахівців, представляти дані в зручному для сприйняття вигляді, проводити математико-статистичний аналіз.

Наявність такої єдиної інформаційної системи, заснованої на використанні комп'ютерних технологій, дозволяє створити загальноорганізаційна інформаційний простір для всіх підрозділів і працівників організації.

Це цікаво - реклама компанії "Меtrika " Робота з інформацією.

Аудит інформаційного поля

Якщо ви вирішили посилити управління, потрібно підготувати компанію до роботи з інформацією. Аудит інформаційного поля не тільки вирішить цю задачу, але і дозволить виявити, "де втрачаємо" через суперечливу або помилкової інформації. Допоможе зрозуміти, чим займаються відділи інформаційних технологій та аналітики, в чому основні причини затягування термінів і відсутність видимих результатів у вирішенні поставлених завдань.

Організація роботи з інформацією

Розробляємо і впроваджуємо правила і процедури роботи з інформацією. Керівники і фахівці компанії, опанувавши методикою формування оперативних показників і ситуаційних звітів, зможуть вирішувати бізнес-задачі на якісно новому рівні. Ми навчимо ваших людей працювати в єдиному інформаційному просторі, організуємо колективну роботу по збору даних в компанії.

Розробка систем показників і пріоритетів Основні втрати в області використання інформації для завдань управління - це втрати на передачу сенсу між людьми. З допомогою оперативних показників ця проблема зникає. Ми розробимо "корпоративний мова" для вашої компанії у вигляді несуперечливого переліку показників, їх аналітик, взаємозв'язків. Створимо процедури для аналізу та змін показників. Візуалізація інформації

Дуже важливо використовувати всі інструменти, що дозволяють працювати з інформацією легко і на рівні особистого розуміння". Ми розробляємо такі інструменти для наших клієнтів. Керівник або фахівець без допомоги програмістів зможе створити власну студію для роботи з інформацією, де будуть: планшет показників, прилади, звіти, графіки. Все необхідне, щоб бачити і керувати.

Ревізія даних

Щоб інформація стала головною зброєю керівника, потрібні правильні і несуперечливі дані. З допомогою спеціальних заходів отримаємо фактичні дані про діяльність компанії з усім необхідним напрямами і процесів. Перевіримо логічну цілісність і несуперечність даних.

Сайт компанії imetrika.ru

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Значення бухгалтерської звітності для оцінки фінансово-господарської діяльності організацій
Система управління інформацією, що забезпечує стратегічний розвиток організації
Управління фінансуванням поточної діяльності підприємства
Моделювання і розробка регламентів організації діяльності та управління
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
Баланс інтересів як парадигма господарської діяльності
Інформація про припинення діяльності
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, що ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ І ПОПЕРЕДНЄ СЛІДСТВО
Приклади отримання вихідної інформації для виявлення структури діяльності
Інформаційне забезпечення фінансового управління
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси