Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Якісні показники конкурентоспроможності

Ці показники характеризують властивості товару з погляду його готовності задовольняти конкурентну потребу.

Якість товару - це сукупність властивостей, що обумовлюють його придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення. Воно включає: функціональне відповідність товару; його відповідність нормам і стандартам; довговічність; надійність; естетичність; сприйняття (репутація, імідж) і т. д.

Оцінка конкурентоспроможності товару передбачає зіставлення значень показників якості товару фірми з показниками якості товару-конкурента. У зв'язку з цим якісні показники конкурентоспроможності товару поділяються: на оціночні та класифікаційні:

• оціночні показники характеризують властивості товару, які визначають його якість і відповідність технологічним вимогам і стандартам. Оцінка відповідності параметрів продукції технологічним вимогам і стандартам, як правило, здійснюється на стадії виробництва товару, і тому цю групу оціночних показників називають нормативно-виробничої (нп),

• класифікаційні показники розкривають властивості товару, які визначають його призначення, галузь застосування та умови використання. Оцінка відповідності властивостей товару конкретної потреби здійснюється в процесі використання товару, і тому цю групу оціночних показників називають консументной (кп) (від англ. consume - споживати).

Оцінка якісних параметрів передбачає розрахунок оціночних (нормативно-виробничих) і класифікаційних (консументных) показників:

а) при оцінці нормативно-виробничих (оціночних) показників конкурентоспроможності товару спочатку визначають приватні показники, потім загальний показник оцінки якості товару;

• приватний показник конкурентоспроможності товару оцінюється тільки двома значеннями: 1 або 0. Якщо товар відповідає обов'язковим нормам і стандартам, то цей показник дорівнює 1, якщо ні, то 0;

• загальний показник конкурентоспроможності товару щодо нормативно-виробничих параметрів (нп) розраховується як добуток часткових показників по кожному параметру

денп - загальний показник конкурентоспроможності товару за нормативними параметрами;

qi - приватний показник по i-му нормативному параметру;

m - число нормативних параметрів, що підлягають оцінці.

Як видно, якщо один з приватних показників дорівнює 0, то загальний показник також дорівнює 0, а значить, товар в цьому випадку є неконкурентоспроможним;

б) при оцінці консументных параметрів спочатку визначаються також приватні показники, а потім загальний показник, що характеризує відповідність властивостей існуючого товару товару-еталону:

• приватний показник конкурентоспроможності товару за консументным параметрами (i) може бути визначений за формулою

де Кi - приватний консументный показник по i-му параметру;

Pni - величина i-ro параметра аналізованого товару (товару підприємства);

Реi - величина i-го параметра базового товару (товару-конкурента);

• загальний показник конкурентоспроможності товару за консументным параметрами (кп) може бути визначений за формулою

декп - загальний показник конкурентоспроможності товару за консументным параметрами;

аi - питома вага i-го параметра із загального числа параметрів (m);

m - число параметрів, за якими здійснюють оцінку конкурентоспроможності.

Загальний показник конкурентоспроможності товару за консументным параметрами (кп) показує, наскільки створюваний (або вже створений) товар відповідає еталонному товару по даному параметру. На практиці таке зіставлення можливо з товаром-конкурентом.

3. Маркетингові показники. Ці показники характеризують рівень витрат підприємства на забезпечення маркетингового супроводу товару, тобто те, що створює популярність товару і його марку.

Для аналізу конкурентоспроможності товару визначають структуру маркетингових показників для свого товару і порівнюють її з структурою показників товару конкурентів. За своїм змістом маркетингові показники відносяться до економічних показників, однак через їх особливої значущості для формування товарної політики ці показники умовно виділяють в окрему самостійну групу.

Оцінка маркетингових параметрів здійснюється так само, як і при оцінці якісних і економічних параметрів.

Загальний інтегральний показник конкурентоспроможності товару за якісним, економічними та маркетинговими параметрами розраховується за формулою

деів - інтегральний показник конкурентоспроможності товару;

Донп - загальний показник конкурентоспроможності товару за нормативними параметрами;

Докп - загальний показник конкурентоспроможності товару за консументным параметрами;

Доеп - загальний показник конкурентоспроможності товару за економічними параметрами.

Приін > 1 виріб вважається конкурентоспроможним, а при Кін < 1 - вважається неконкурентоспроможним.

Запропонований методичний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності товару носить навчально-аналітичний характер. На практиці для цих цілей використовуються методики визначення конкурентоспроможності товару з урахуванням галузевих, міжгалузевих та міжнародних особливостей оцінки тих чи інших показників. Конкурентоспроможність товару є визначальним фактором конкурентоспроможності фірми, регіону і країни в цілому.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Конкурентоспроможність товару та її оцінка
Інтегральний показник якості як характеристика конкурентоспроможності продукції
Аналітичні показники грошових потоків
Показники сільськогосподарського виробництва
Показник структури асортименту реалізованих товарів як критерій конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства
Якісні методи досліджень
Показники використання основних фондів
Показники якості послуг
Практика оцінки конкурентоспроможності товарів
Сучасні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси