Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративний фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. Оцінка бізнесу. Підходи і методи

Рівень 1

Основні поняття та визначення оцінки бізнесу

Що ми розуміємо під оцінкою бізнесу?

Предмет оцінки бізнесу. Питання про предмет опеньки бізнесу, на наш погляд, не так тривіальний, як може здатися на перший погляд. Для того щоб розібратися в тому, що ми розуміємо під оцінкою бізнесу, розглянемо чотири основних питання:

o Для чого потрібна оцінка бізнесу?

o Хто здійснює оцінку бізнесу?

o Що є предметом оцінки?

o Як здійснюється оцінка бізнесу?

Для чого потрібна оцінка бізнесу? Оцінка бізнесу, як і будь-якого іншого активу, потрібна не сама по собі, а тільки в ситуації вибору та прийняття рішення. Прийнято думати, що оцінка передує прийняттю рішення, здійснюється з метою подальшого прийняття рішення. Насправді оцінка - найважливіша частина цього рішення: в її процесі визначаються наслідки прийняття чи неприйняття того чи іншого рішення. Оцінка потрібна, щоб отримувати зважені, економічно вигідні рішення.

Хто здійснює оцінку бізнесу? Оцінює бізнес той, хто перебуває в ситуації вибору, у кого є право приймати рішення. Таке право є у того, хто володіє правами власності стосовно об'єкта оцінки або можливістю придбати (купити) ці права. Тому на питання, хто оцінює, можна впевнено відповісти: індивідуум-власник. Коли кажуть, що оцінку і вибір роблять також організації, компанії, ринок, під цим маються на увазі сума оцінок і виборів індивідуумів. Економічну оцінку можуть здійснювати за дорученням власників агенти з оцінкою (оцінювачі) та управління власністю (менеджери).

Що є предметом оцінки? Якщо мета оцінки - прийняття рішення, то її предметом є економічна вигода від рішення. Об'єктами оцінки можуть бути різні види власності, будь-який актив, але предметом у будь-якому випадку виступає економічна вигода. Іншими словами, оцінці піддається не сам бізнес (актив) як такої, як певна "річ у собі", а набір можливих дій відносно активу, пов'язаний з наявністю актуальних або потенційних прав, і економічна вигода від передбачуваних дій щодо купівлі, продажу або управління бізнесом.

Як здійснюється оцінка бізнесу? Економічна вигода оцінюється шляхом порівняння цінності альтернативних можливостей використання власності. Але суті, будь-яка оцінка - це зважування (порівняння) цінності альтернативних благ.

Оцінка може стосуватися передбачуваних дій з приводу різних видів власності: грошей, речей, активів. Активи від інших об'єктів власності відрізняються тим, що здатні приносити власнику дохід. Відповідно, оцінка дій, але приводу активів являє собою оцінку економічної вигоди володіння ним. Економічна вигода визначається як різниця між цінністю доходів, очікуваних власником від активу, та вартістю відмови від можливості отримання доходів від вкладень в інші аналогічні активи.

Цінність і вартість. Рішення оцінюється як економічно вигідне, коли цінність очікуваних результатів вище цінності відкинутих альтернатив. Цінність відкинутих альтернатив являє собою вартість прийнятого рішення, причому не будь-яку, а найкращу з можливих. Вартість - це альтернативна цінність.

Незважаючи на те що в російськомовній економічній літературі термін "valuе" перекладають як вартість і тому скрізь йдеться про оцінку вартості бізнесу, ми будемо говорити про цінності бізнесу, а під вартістю будемо розуміти альтернативну цінність.

У фінансовій науці, як і в економічній науці в цілому, базової смисловою одиницею є вибір, здійснюваний учасниками ринку - інвесторами, власниками підприємств, менеджерами компаній, компаніями (як системами, які прагнуть до підвищення своєї стійкості та розширення відтворення), ринком в цілому. Економічна наука виходить з положення, що будь-який суб'єкт ринку здійснює вибір (приймає рішення) на основі оцінки економічної вигоди. Відкинуті альтернативи формують вартість, яку часто називають альтернативною [П. Хейнс, 1997]. Але вартість завжди створюється альтернативами, тому вона завжди альтернативна - іншого не буває, і немає сенсу додавати слово "альтернативна". Примітно, що opportunity означає можливість, тобто opportunity cost - це витрати втрачених можливостей. Таким чином, цінність і вартість - не синоніми, а протилежні поняття, але нерозривний пара: будь-яке рішення являє собою вибір між цінностями.

Оцінку можна представити як зважування відповідей на два питання: що це мені дає і у що обійдеться. Іншими словами:

o яка цінність для мене цього блага;

o яка вартість для мене цього блага?

Таким чином, предмет оцінки бізнесу - це оцінка економічної вигоди від володіння і розпорядження часткою у капіталі підприємства.

Оцінити бізнес - означає оцінити економічну вигоду від здійснюваного дії з приводу власності: купівлі або продажу бізнесу, ліквідації, продовження володіння бізнесом, того чи іншого варіанта його використання.

Оцінка розрізняється залежно від виду власності, процедур і технологій. Оскільки оцінюються ймовірні дії по реалізації прав на власність, а обсяг прав у різних власників різний, відрізняється і перелік можливих дій. Для покупця і продавця однієї і тієї ж частки в капіталі підприємства цінність бізнесу буде різною, тому що купівля і подальше використання власності та її продаж - різні дії. Цінність бізнесу для різних власників одного і того ж підприємства - різна в залежності від величини цієї частки, прав контролю.

Цінність компанії і цінність для конкретного власника. Цінність частки в капіталі компанії залежить від цінності самої компанії, в той же час цінність і вартість дій щодо реалізації прав участі в капіталі компанії різні для різних власників.

Тому чинники, що визначають цінність для власника бізнесу, складаються з двох частин: факторів цінності компанії і факторів цінності для конкретного власника.

Фактори цінності компанії. Цінність компанії визначається її здатністю генерувати доходи для власників (акціонерів). Ця здатність визначається привабливістю ринків, на яких фігурує компанія, а також конкурентним становищем самої компанії, її продуктивним потенціалом, який формується з ресурсів і компетенцій.

Фактори цінності для конкретного власника. Для конкретного власника цінність його частки визначається як цінність компанії, так і додатковими факторами, такими як ступінь контролю і рівень ліквідності частки в капіталі.

Володіння контрольним пакетом дає цілий ряд переваг, що відображається в цінності пакету акцій, і навпаки. Ліквідність - це здатність швидко продати і перетворити в грошові засоби свою частку в капіталі. Тому недостатньо ліквідні пакети акцій цінуються дешевше. Крім того, рівень контролю також впливає на ліквідність. Наприклад, контрольний пакет акцій закритої компанії більш ліквідним, ніж неконтрольний (міноритарний).

Тому важливо перед початком оцінки чітко визначити її об'єкт:

o весь інвестований капітал (цінність власного плюс цінність позикового капіталу) компанії;

o власний капітал;

o контрольна частка власного капіталу;

o міноритарна частка.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Витратний підхід до оцінки бізнесу
Методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Поняття предмета оцінки бізнесу
Визначення підсумкової величини оцінки вартості бізнесу
Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Аналіз використання економічного потенціалу господарюючого суб'єкта та оцінка бізнесу
Визначення підсумкової величини оцінки вартості бізнесу
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук