Меню
Головна
 
Головна arrow Документознавство arrow Як правильно написати реферат, курсову та дипломну роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Що робити, якщо оформити список літератури потрібно по ГОСТу

В даний час в Росії розроблений державний стандарт ГОСТ 7.1-2003 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", який містить загальні правила і вимоги складання бібліографічного опису документа або його частини, а також групи документів. Основне призначення даного Госту - внести одноманітність в оформлення бібліографічного опису документа в бібліотеках, видавництвах.

У студентських роботах застосування даного Госту "за всіма статтями" навряд чи виправдано, оскільки при використанні цих правил опис книги або статті стає дуже широким, не несучи при цьому особливої пізнавальної або навчальної навантаження, якщо, звичайно, ви не майбутні випускники факультету бібліотечно-інформаційної діяльності. Наведемо приклади такого опису.

Нормативно-правові акти:

Російська Федерація. Закони. Про військовий обов'язок і військову службу [Текст] : федер. закон : [прийнято Держ. Думою 6 березня 1998 р. : од обр. Радою Федерації 12 березня 1998 р.]. - [4-е вид.]. - М. : Вісь-89, [2001?]. - 46, [1] а ; 21 див. - (Актуальний закон). - ISBN 5-86894-528-Х.

Однотомне видання, книга:

Мюссе, Л. Варварські навали на Західну Європу [Текст] : друга хвиля / Люсьєн Мюссе ; переклад з фр. А. Тополева ; [приміт. А. Ю. Карчинского]. - СПб. : Євразія, 2001. - 344, [7] а : іл. ; 21 див. - (Barbaricum). - Загл. пер. і корінця: Варварські навали на Європу. - Бібліогр.: с. 304-327. - Указ. імен., геогр. назв.: с. 328-337.-Переклад вид.: Les invasions : le second assaut contre l'europe Chretienne / Lucien Musset. Paris, 1965. - 2000 екз. - ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.).

Статті з періодичного видання:

Бєлова, Р. Д, Деякі питання кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства [Текст] / Р. Д. Бєлова // Актуал. проблеми прокурор, нагляду / Ін-т підвищення кваліфікації рук. кадрів Генер. прокуратури Зростав. Федерації. - 2001. - Вип. 5 : Прокурорський нагляд за виконанням кримінального і кримінально-процесуального законодавства. Організація діяльності прокуратури. - С. 46-49.

Даний ГОСТ містить значний масив правил оформлення, який у разі необхідності слід уважно вивчити. Стандарт широко доступний як в друкованому вигляді на полицях магазинів і бібліотек, так і в електронному, наприклад, на сайті Федерального агентства з технічного регулювання і метрології або в довідково-правових системах.

Оформлення посилань та списку літератури за ГОСТ 7.1-2003 являє собою трудомісткий процес. Полегшити собі завдання щодо складання бібліографічного опису джерела можна скориставшись вже готовим описом книг і статей в каталогах, в тому числі й електронних, бібліотек.

Як правило, викладачі розуміють під оформленням посилань за ГОСТОМ не абсолютно повний опис джерела, а його найбільш значущі елементи. Наприклад:

Бурматова, Про Л. Економіка природокористування: словник-довідник [Текст] / О. Л. Бурматова, Р. М. Мкртчян. - Новосибірськ: НГУ, 2009. - 161с.

Винслан, Ю. Маркетинг в системі управління інтегрованими корпоративними структурами [Текст] / Ю Винислав // Російський економічний журнал. - 2010. - № 2. - З 58-68.

Для цих бібліографічних описів особливістю виступають наступні моменти:

1. Після прізвища автора ставиться кома.

2. Загальне позначення матеріалу наводять одразу після основної назви з великої літери у квадратних дужках мовою та (або) в графіку библиографирующего установи. Слова в загальному позначенні матеріалу не скорочують (п. 5.2.3.4. ГОСТ 7.1-2003).

Наприклад:

Книга іконних зразків [Изоматериал]. Держави Європи [Карти]. Ave Maria [Ноти].

Комп'ютерний аналіз і синтез геозображень [Текст]. Листи в Emissia Електронний ресурс Offline

3. У бібліографічному описі джерела для студентської роботи можливе зазначення відомостей про відповідальність. Відомості про відповідальність містять інформацію про осіб та організації, які взяли участь у створенні інтелектуального, художнього чи іншого змісту твору. Відомості про відповідальність записують в тій формі, в якій вони вказані в запропонованому джерелі інформації.

Комедії і трагедії [Текст] / Вільям Шекспір ; пер. з англ. О. Сороки

Байкал [Изоматериал] = Baikal : у фотографіях Валерія Орсоева : світлопис / [авт. вступ. ст. Комарів AJB. ; переклад на англ. яз. B. C. Горєлова]

4. Після назви джерела і(або) зазначення його типу (наприклад, навчальний посібник, словник-довідник і ін) ставиться коса риса, і вказується список авторів джерела, при цьому ініціали автора розташовуються попереду його прізвища. Якщо авторство належить кільком людям, необхідно перед найменуванням книги вказати прізвище та ініціали першого автора, а після косою риси - ініціали та прізвища всіх авторів джерела (див. приклад вище).

5. Обов'язково вказується місто видання (тут допустимі такі скорочення, як "М" - Москва, "СПб." - Санкт-Петербург), видавництво і кількість сторінок у тексті (для оформлення списку літератури) або номер сторінки, звідки запозичена інформація для виноски в тексті.

Таким чином, рекомендую не оформляти бібліографічний опис книжки з абсолютно всім критеріям ГОСТ 7.1-2003, а приводити лише основні особливості опису видання.

Як створити графіки і схеми в роботі

Існують два шляхи розміщення в роботі графіків і схем.

Перший шлях: скопіювати з будь-якого джерела - з друкованого, наприклад, використовуючи сканування або фотографування, електронного - застосовуючи функцію копіювання або функцію "Ножиці" в Windows 7.

Другий шлях: створити графік або схему самим.

Найбільш поширеним інструментом для створення графіків виступає Microsoft Office Excel, розділ "Вставка" якого дозволяє формувати різні графіки (рис. 7).

Функції розділу

Рис 7. Функції розділу "Вставка" Microsoft Office Excel 2007

Джерело: робота автора у програмі Microsoft Office Excel

Для створення графіка необхідно в графах таблиці Excel створити свою власну таблицю з даними, яку за допомогою графічних функцій візуалізувати. Наприклад, є наступна таблиця (табл. 4).

Таблиця 4. Динаміка чисельності населення міст А і Б

Рік

Чисельність жителів

Місто А

Місто Ю

2009

18000

28000

2010

25000

26000

2011

31000

21000

Для даної таблиці можна використовувати графіки "Гістограма", "Графік", "Гістограма". Вибір типу графіка залежить від необхідності надання інформації в тому чи іншому вигляді. Наприклад, див. рис. 8 і 9.

Ілюстровані таблиці 4 за допомогою гістограми : динаміка чисельності населення міст А і Б

Рис 8. Ілюстровані таблиці 4 за допомогою гістограми : динаміка чисельності населення міст А і Б

Джерело: робота автора у програмі Microsoft Office Excel

Ілюстровані таблиці 4 за допомогою графіків: динаміка чисельності населення міст А і Б

Рис 9. Ілюстровані таблиці 4 за допомогою графіків: динаміка чисельності населення міст А і Б

Джерело: робота автора у програмі Microsoft Office Excel

Дані табл. 5 проілюстровані на рис. 10 і 11.

Таблиця 5. Частки чоловічого і жіночого населення в містах А і Б (%)

Місто

Підлога

Чоловіки

Жінки

Місто А

52

48

Місто Б

42

58

Ілюстровані таблиці 5 за допомогою кругової діаграми: частки чоловічого і жіночого населення в місті, А

Рис 10. Ілюстровані таблиці 5 за допомогою кругової діаграми: частки чоловічого і жіночого населення в місті А

Джерело: робота автора у програмі Microsoft Office Excel

Ілюстровані таблиці 5 за допомогою діаграми: частки чоловічого і жіночого населення в місті Б

Рис 11. Ілюстровані таблиці 5 за допомогою діаграми: частки чоловічого і жіночого населення в місті Б

Джерело: робота автора у програмі Microsoft Office Excel

Для створення схем у роботі доцільно використовувати набір інструментів у програмі Microsoft Office Word. У вкладці "Вставка" міститься функція "Фігури", з допомогою елементів якої можна легко створити різні схеми, наприклад таку, як на рис. 12).

Ілюстрація можливостей створення схем у Microsoft Office Word 2007 : вхід і вихід системи

Рис. 12. Ілюстрація можливостей створення схем у Microsoft Office Word 2007 : вхід і вихід системи

Джерело: робота автора у програмі Microsoft Office Word

Таким чином, використання графіків і схем у роботі може істотним чином її прикрасити і внести авторську новизну в її створення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Список літератури
Список літератури
Список використаної літератури
Список використаної літератури
Як скласти список літератури
Порядок складання графіків повірки (калібрування) засобів вимірювань
Створіть яскраві асоціації
Що включити в роздатковий матеріал для членів комісії і як створити презентацію
Схеми сертифікації
Організаційні схеми фінансового менеджменту та посадові обов'язки фінансових менеджерів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси